Cachemire

Image not available yet
org_stop_date : 1947
Variant of the name : Kashmir

Activities of Cachemire (21)

Auteur du texte (18)

Parātriṣikā-laghuvritti by Abhinavagupta. [- Parātriṣikā-vivriti of Rājānaka Lakshmīrāma.]
Prāsādamaṇḍanaṃ śrīsūtradhāramaṇḍanaviracitam... Paṇḍitajagaddharazāḍusāstriṇā... saṃśodhanādisaṃskaraṇottaraṃ...
Lokaprakāsha of Kshemendra
Parātrīshikā-tātparyadīpikā and Shākta Vijñānaṃ of Somānanda
Ghaṭakarpara kāvya of Kālidāsa
The Devīnāmavilāsa
The Īśvarapratyabhijñā vivritivimarśinī
Nareshvaraparīkshā
The Deśopadeśa and Narmamālā
Īśwarapratyabhijñā Volume 2
Siddhitrayī
Śrī Mālinivijaya vārttikam
Tantravaṭa-dhānikā
The Īshvara-pratyabhijñā vimarshinī
The Janma-maraṇa vichāra
The Mahārtha-mañjarī
The Tantrāloka
The Bhāvopahāra of Chakrapāni Nātha

See also (6)