James Sharman (1866-1954)

Country : Grande-Bretagne
Language : anglais
Gender : masculin
Birth : 1866
Death : 1954
Note :
Missionnaire. - Secrétaire de la London Missionary Society à Madagascar. - Professeur à Madagascar de 1892 à 1934

Activities of James Sharman (1866-1954) (25)

Auteur du texte (6)

Isaia sy ny andro nahavelomany
Ny Mpaminany hebreo. Fizarana II. Hatramin'ny fahababona, nataon'i G. Mondain sy J. Sharman...
Ny Mpaminany Hebreo Fizarana. 1. Hatramin'ny andron' Isaia, nataon i Rev. J. Sharman,... sy Rabary,... natonta fanindrsany...
Hevi teny amin'ny filazantsaran'i Matio. Nation'i Mr. J. C. Thorne sy Rev. J.Sharman,...
Ny Mpaminany hebreo. Fizarana 1. Hatramin'ny andron'Isaia, nataon i Rev. J. Sharman,... sy Rabary,...
Ny Tokony ho anjara raharahan'ny mpandray tsirairay avy. Laha-teny nataon-d Rev. J. Sharman,...

Autre (2)

Ny Filazantsaran'i Matio
Loha-teny hanampy ny mpitoriteny

See also (2)