Oswald Balzer (1858-1933)

Country : Pologne
Language : polonais
Gender : masculin
Birth : Khodoriv (auj. Ukraine), 23-01-1858
Death : Lviv (auj. Ukraine), 11-01-1933
Note :
Historien de l'organisation et du droit polonais
Variant of the name : Osvaldus Balzer (1858-1933) (latin)
ISNI : ISNI 0000 0001 1022 0611

Activities of Oswald Balzer (1858-1933) (25)

Auteur du texte (23)

Les Statuts de Casimir le Grand, reconstruction d'Oswald Balzer, édité d'après le manuscrit posthume par Zdzislaw Kaczmarczyk, Michał Szczamiecki, Stefan Weymann. Statuty Kazimierza Wielkiego...
The anniversary of the battle of Grunwald
Przewód sądowy polski w zarysie... napisał Oswald Balzer. Wydanie pośmiertne, przedmową oraz indeksem opatrzył Wojciech Hejnosz
Przewód sądowy polski w zarysie... napisał Oswald Balzer. Wydanie pośmiertne, przedmową oraz indeksem opatrzył Wojciech Hejnosz
Pisma pośmiertne Oswalda Balzera, tom. I. Studyum o Kadłubku, 1...
Przemówienie na pierwszem posiedzeniu publicznem Towarzystwa naukowego we Lwowie, dnia 21 Maja 1921
Aus Problemen der Verfassungsgeschichte Polens, von Dr. Oswald Balzer,...
Aus Problemen der Verfassungsgeschichte Polens, von Dr. Oswald Balzer,...
Skartabelat w ustroju szlachectwa polskiego. Napisał Oswald Balzer
Statut ormiański w zatwierdzeniu Zygmunta I z r. 1519
Sa̡downictwo ormiańskie
Corpus iuris polonici. Sectionis primae, privilegia statuta constitutiones edicta decreta mandata Regnum Poloniae spectantia comprehendentis, Volumen III, annos 1506-1522 continens, typis mandavit, adnotationibus instruxit Osvaldus Balzer
Księgi prawa polskiego... - Corpus juris Polonici... Vol. III, annos 1506-1522 continens...
Historya ustroju Polski. (Verfassungsgeschichte Polens.)
O Naste̡pstwie tronu w Polsce, studia historyczno prawne Czȩṡċ I. Sprawa następstwa po Kazimierzu Wielkim na tle Piastowskiego prawa dziedziczenia. De la succession au trône en Pologne. Etude juridicohistorique 1er partie. La succession à la mort de Casimir-le-Grand et les Rois d'hérédité des Piast. (Compte-rendu.)
Offenes Schreiben an Dr. Theodor Mommsen,...
Genealogia Piastow. Généalogie des Piast
Genealogia Piastów. Napisał Oswald Balzer...
Studya nad prawem polskiem, napisał Oswald Balzer
Geneza trybunalu koronnego. Studyum z dziejów sa̡downictwa polskiego XVI wieku, napisał Dr. Oswald Balzer
Konstytucya trzeciego Maja. Reformy społeczne i polityczne ustawy rza̡dowej z 1791, napisał Oswald Balzer. Wydanie trzcie
O. Balzer. Walka o tron Krakowski w latach 1202 i 1210-1211. (La Lutte des prétendants au grand duché de Cracovie en 1202 et 1210-1211...)
Z zagadnień ustrojowych Polski. Nowe spostrzeżenia i uwagi, napisał Oswald Balzer

Éditeur scientifique (1)

Corpus iuris polonici. Sectionis primae privilegia statuta constitutiones edicta decreta mandata Regnum Poloniae spectantia comprehendentis... Typis mandavit adnotationibus instruxit Osvaldus Balzer

Directeur de publication (1)

Bulletin de la Société polonaise pour l'avancement des Sciences...

Documents about Oswald Balzer (1858-1933) (3)

Livres (3)

Oswald Balzer
Oswald Balzer...
[Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail. Documentation sur Oswald Balzer]

See also (5)