Giang Nguyễn

Country : Viet Nam
Language : vietnamien
Gender : masculin
Birth : 18..
Death : 19..
Note :
Écrit aussi en français
Directeur de la revue indochinoise "Dong Duong Tap chi" (1937)
Variants of the name : Nguyễn Giang
Nguyễn Giang

Activities of Giang Nguyễn (18)

Auteur du texte (9)

A. B. C. đánh vấn-Tập đọc
Bài ca đánh vần-ghép âm
Buõ̂i nói chuyện về đại-chúng học vụ...
Cách dạy bài theo phuơn̛g pháp đành vần ghép âm
Cách đật câu...
Nguyen-Giang... Le Symbolisme dans la poésie sino-annamite
Danh-văn Âu-Mỹ
Tròi̛ xanh thẳm
A. B. C. Ðánh vần-ghép âm

Préfacier (1)

Chuyện vô-lý

Auteur de lettres (1)

Giang, Nguyen (4-COL-25(177))