Norvège

Image not available yet
Country : Norvège
Language : norvégien
Variants of the name : Norge (norvégien)
Norway

Activities of Norvège (82)

Éditeur scientifique (42)

Norges offisielle statistikk... Folkemengdens bevegelse...
Norges offisielle statistikk... Folkemengdens bevegelse... 1960
Norges offisielle statistikk. Statistisk årbok for Norge...
Norges offisielle statistikk. Undervisningsstatistikk...
Norges offisielle statistikk. Undervisningsstatistikk...
Norges offisielle satistikk.... Det civile veterinaervesen...
Norges offisielle statistikk.... Jordbruksstatistikk...
Norges officielle Statistik.... Faengselsstyrelsens Aarbok...
Loi norvégienne du 19 juillet 1910 sur les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, suivie de la loi du 6 août 1897 sur les obligations au porteur. Traduction et introduction de René Depuichault,...
Norges offisielle statistikk.... Norges fiskerier...
Norges officielle Statistisk.... Industristatistik for Aaret...
La Norvège
Lois maritimes scandinaves (Suède, Danemark, Norvège), traduites et annotées par Ludovic Beauchet,...
Norges officielle statistik.... Tabeller vedkommende Norges kriminalstatistik for aaret...
Kongeriget Norges Grundlov med Tillaeg og Aendringer samt Lov af 23 Juni 1828 indeholdende Bestemmelser angaaende Mandtallene over stemmeberettigede Indvaanere samt Regler for Valg- og Districts-Forsamlinger, udgivne af Hj. Smith,... M. Prebensen,...
Norges officielle statistik.... Oversigt over Sindssygeasylernes Virksomhed i Aaret...
Norges officielle Statistik.... Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter
Norges officielle Statistik.... Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter
Norges officielle Statistik.... Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene i Norge in Aaret...
Norges officielle statistik.... Beretning om den høiere landbrugsskole i Aas
Norges officielle Statistik.... Tabeller vedkommende Norges Sparebanker i Aarene...
Statistique officielle de la Norvège
Norges officielle statisik.... Oversigt over Kongerirget Norges Indtaegter og Udgifter for Aaret...
Norges officielle statistik.... Tabeller vedkommende Skiftevaesenet i Norge i Aaret...
Norges officielle Statistik.... Fattigstatistik for...
Lois fondamentales de Suède et de Norvège suivies de l'acte d'union entre les deux royaumes. Traduction
Postfördrag emellan Hans Maj : t Konungen af Sverge och Norge, a ena, samt Hans Maj : t Konungen af Danmark, a andra sidan, afslutadt i Stockholm den 30 juni 1865
Postconvention mellem Norge og Danmark. [Stockholm den 23 de juni 1865.]
Norges officielle statistik.... Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene
Norges officielle Statistik.... Criminalstatistike Tabelle for Kongeriget Norge
Traité de commerce entre les royaumes unis de Suède et de Norvège et l'empire ottoman conclu le 5 mars/21 février 1862
Forslag til en lov for Kongeriget Norge angaaende Forbrydelser. [1832, 28 August.]
Kongeriget Norges overordentlige Storthings-Forhandlinger i Aaret 1814
Alphabetisk over danske og norske Lov, hvortil er føyed Lovenes Articulers "loca parallela" samt dertil allegeret Konge-Loven, Kirke-Ritualet, alle kongelige Octroyer og Fundatzer, samt Forordninger, som ere udgivne baade før og efter Lovenes Publication alt til 1740 (-1746) Aarsudgang... af Otto Jacobsön Büll
Norges officielle statistik... [1ère série.] C
Norges officielle statistik... [1ère série.] D
Norges officielle statistik... [1ère série.] B
Norges officielle statistik... [1ère série] A
Der Norske Loubog...
Norges offisielle statistikk...
Norges officielle Statistik.... Oversigt over Sindssygeasylernes virksomhed in Aaret...
Norges officielle statistik... [1ère série.] E

Auteur du texte (39)

Norges gamle love. Annen rekke Fjerde bind. 1513-1536. - I
Proposal for a new act on legal deposit in Norway
Norges lover 1685-1977
Norges gamle love. Anden raekke, 1388-1604 3, II-III
Agreement between Kingdom of Norway and International bank for reconstruction and development and International development association
Norges gamle love. Anden raekke, 1388-1604 3, I
Diplomatarium Norvegicum... [20 bis.]
Kongeriget Norges grundlov given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17 de mai 1814
Norges offisielle statistikk... Folketelling 1960... 3
Norges offisielle statistikk... Folketelling 1960... 7
Norges offisielle statistikk... Folketelling 1960... 8
Norges offisielle statistikk... Folketelling 1960... 5
Norges offisielle statistikk... Folketelling 1960... 6
Norges offisielle statistikk... Folketelling 1960... 4
Norges offisielle statistikk... Folketelling 1960... 2
Norges offisielle statistikk... Folketelling 1960... 1
Norges offisielle statistikk... Folketelling 1960...
Loan agreement [and Guarantee agrement] between International bank for reconstructon and development and... the Kingdom of Norway...
Affaire des pêcheries. Cartes. Annexes. Fisheries Case. Maps...
Affaire des pêcheries. Royaume-Uni c. Norwège... Fisheries case. United Kingdom v. Norway...
Norges gamle love. Anden raekke, 1388-1604 2
Norges offisielle statistikk.... Mylnor og kvernar i Norge
Norges offisielle statistikk.... Norges postvesen...
Norges gamle love. Anden raekke, 1388-1604 1
Norges gamle love. Anden raekke, 1388-1604
Nouveau code pénal norwégien
Fortegnelse over Norges officielle statistik
Post-Vertrag zwischen dem Norddeutschen Bunde und Norwegen. Post-Convention mellen det Nordtydske Forbund og Norge. [Berlin, am 17. Februar 1868.]
Norges officielle Statistik.... Beretning om Rigets oeconomiske Tilstand i Aarene 1861-1685
Postfördrag
Postconvention
Norges officielle statistik.... Beretning om Skolevaesenets tilstand i Kongeriget Norges landdistrikt for aaret...
Diplomatarium Norvegicum...
Norges gamle love
Traité de commerce et de navigation signé le 30 décembre 1881 entre la France et les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège. [Annexes : droits à l'entrée en France, en Suède, en Norvège.]
[Documents]. - [1]
Norges officielle statistik...[1ère série.] C
Convention between Her Majesty and the King of Sweden and Norway, for the regulation and improvement of the communication by post between Great-Britain and Sweden and Norway, signed at London, August 24, 1850
Norges officielles statistik.... Oversigt over nordlandske Kirke-og Skolefonds Indaegter og Udgifter i Aaret...

See also (6)