Uniwersytet Jagielloński. Cracovie, Pologne

Country : Pologne
Language : polonais
Creation : 1364
Commercial activities : Éditeur
Website : http://www.uj.edu.pl
Address : Golebia 24, 31-007, Kraków.
Field : Éducation
Variants of the name : Jagellonian university. Cracovie, Pologne
Jagellonische Universität. Cracovie, Pologne
Jagiellonen-Universität. Cracovie, Pologne
Jagiellonian university. Cracovie, Pologne
UJ
Universidad yaguellónica. Cracovie, Pologne
Universita jagellonica. Cracovie, Pologne
Universitas Iagellonica. Cracovie, Pologne
Universitas Jagellonica. Cracovie, Pologne
Université de Cracovie
Université jagellon. Cracovie, Pologne
Université Jagellonne. Cracovie, Pologne
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński. Cracovie
Uniwersytet Krakowski

Activities of Uniwersytet Jagielloński. Cracovie, Pologne (854 resources in data.bnf.fr)

Documents about Uniwersytet Jagielloński. Cracovie, Pologne (28 resources in data.bnf.fr)

Livres (27)

Academics of Jewish heritage in the modern history of the Jagiellonian University
Tutaj, czyli W Krakowie
Nowożytne portrety profesorów Akademii Krakowskiej w zbiorach Collegium Maius
Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509-1551
Pomocne dłonie Europejczyków
Co o nas wiedzieli?
Żydzi - studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Drugiej Rzeczypospolitej
Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508
Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły
Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1945-1948/49
Księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku
Uniwersytecka Księga Katyńska
Najstarsze przywileje Uniwersytetu Krakowskiego
The Jagiellonian university
Przewodnik po Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Żydzi - studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomicznej Galicji
Die Entstehung der Universität Krakau
Stulecie katedry historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1882-1982)
Uniwersytecki ośrodek socjologiczny w Krakowie
Katalog rozpraw kandydackich i doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego 1956-1985 przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej
Egzotyczny ogród na Wesołej
Bibliografia piśmiennictwa o Uniwersytecie Jagiellońskim za lata 1977, 1978, 1979
Uniwersytet Jagielloński w okresie II wojny światowej, 1939-1945
Zbiór odcisków drzeworytów w róz̕nych dziełach polskich w XVI i XVII wieku odbitych a teraz w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych
Historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
L' Université de Cracovie jusqu'à l'année 1500
Die Jagiellonische Universität in der Zeit der faschistischen Okkupation 1939-1945

Films, vidéos (1)

L'université Jagiellon de Cracovie. - Rob Rombout, réal.. - [3]

See also