Institutul de istorie şi teorie literară George Călinescu. Bucarest

Country : Roumanie
Language : roumain; moldave
Creation : 01-03-1949
Website : http://www.institutulcalinescu.ro
Address : Casa academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Bucuresti, Cod 050117.
Variants of the name : Academia de ştiinţe sociale şi politice. Institutul de istorie şi teorie literară George Călinescu. Roumanie
Academia română. Institutul de istorie literară şi folclor
Academia română. Institutul de istorie şi teorie literară George Călinescu
Institutul de istorie literară şi folclor. Bucarest
Institutul de istorie şi teorie literară G. Călinescu. Bucarest

Activities of Institutul de istorie şi teorie literară George Călinescu. Bucarest (59)

Éditeur scientifique (38)

Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu Vol. XXIV
Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu Vol. XXV
Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu Vol. XXII
Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu Vol. XXIII
Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu Vol. XVIII
Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu Vol. XX
Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu Vol. XXI
Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu Vol. XIX
Corpusul receptarii critice a operei lui M. Eminescu Vol. XIV
Corpusul receptarii critice a operei lui M. Eminescu Vol. XVII
Corpusul receptarii critice a operei lui M. Eminescu Vol. XVI
Corpusul receptarii critice a operei lui M. Eminescu Vol. XV
Corpusul receptarii critice a operei lui M. Eminescu Vol. X
Corpusul receptarii critice a operei lui M. Eminescu Vol. XII
Corpusul receptarii critice a operei lui M. Eminescu Vol. XIII
Corpusul receptarii critice a operei lui M. Eminescu Vol. XI
Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu Vol. VII
Corpusul receptarii critice a operei lui M. Eminescu Vol. VIII
Corpusul receptarii critice a operei lui M. Eminescu Vol. VI
Corpusul receptarii critice a operei lui M. Eminescu Vol. IX
Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu Vol. V
Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu Vol. II
Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu Vol. III
Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu Vol. IV
Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu Vol. I
Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu
Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu
Corespondenţă A-M
Bibliografia analitică a cărţilor populare laice Partea a II-a
Bibliografia analitică a cărţilor populare laice Partea I
Bibliografia analitică a literaturii române vechi
Reviste literare românes̡ti de la începutul secolului al XX-lea
Reviste literare românes̡ti din ultimele decenii ale secolului al XIX-lea
Istoria s̡i teoria comparatismului în România
Scriitori polonezi
Istoria literaturii romîne
Antologie de literatură populară...
Serie 5. Monografii

Auteur du texte (21)

Bibliografia relațiilor literaturii române cu literaturile străine în periodice volumul VIII
Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile străine în periodice
Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile străine în periodice
Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile străine în periodice
Bibliografia relațiilor literaturii române cu literaturile străine în periodice Vol. III
Literatura românǎ contemporanǎ 1
Literatura românǎ contemporanǎ
Dicţionar de termeni literari
Documente s̡i manuscrise literare... 3
Studii de literaturǎ universalǎ s̡i comparatǎ
Temelii folclorice s̡i orizont european în literatura românǎ
Probleme de literatura comparată s̡i sociologie literară
Studii de literaturǎ universalǎ si comparatǎ
Documente s̡i manuscrise literare... 2
Studii de istorie a literaturii române de la C.A. Rosetti la G. Călinescu
Studii de literatură comparatā
Documente s̡i manuscrise literare...
Documente s̡i manuscrise literare... 1
Bibliografia relațiilor literaturii române cu literaturile străine în periodice

See also (2)