Eglise catholique. Doyenné...

Variant of the name : Doyenné...

See also