Universiteit Utrecht

Image not available yet
Country : Pays-Bas
Language : néerlandais; flamand
Creation : 1636
Commercial activities : Éditeur
Website : http://www.uu.nl
Field : Savoir et érudition. Musées
Éducation
Variants of the name : Rijksuniversiteit te Utrecht
Rijksuniversiteit te Utrecht. Pays-Bas
Universidad Estatal de Utrecht
Universitas Rheno-Trajectina
Universität Utrecht
Université d'Utrecht
Universiteit te Utrecht
University of Utrecht
Utrecht university
UU

Activities of Universiteit Utrecht (69)

Éditeur scientifique (44)

Italian scientists in the Low Countries in the XVIIth and XVIIIth centuries
Augustiniana Trajectina
Small is beautiful
Tussen recht en filosofie
Voordrachten uitgesproken ter gelegenheid van de opening van het nieuwe academiejaar
Een Onwetenschappelijke wetenschap
Uiteenlopende tendensen in de tandvervangkunst
Is de natuurkunde een wetenschap ?
Rondom de codificatie van het volkenrecht
Kritiek en interpretatie in de spiegel van de tijd
De Pen in vrouwehand
De Publiciteitsleer omschreven en twee harer objecten geschetst
Patroonvorming in de embryonale ontwikkeling
Woord en existentie als probleem der praktische theologie
De Wisselwerking tussen chemie, fysica en electrotechniek bij het onderzoek van de vaste stof
Aspecten van het proefondervindelijk natuurkundig onderzoek der vaste stof
Vaderlandse geschiedenis, na de middeleeuwen, in hedendaags perspectief
Anglistik en "English philology". Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de engelse taal en de oudere engelse letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 6 october 1958
Friese rechtstaal en vreemd recht. Rede uitgesproken bij de officiële aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 3 maart 1958, door... P. Gerbenzon
De Geschiedenis van het woord "abominable", openbare les gegeven bij het aanvaarden van het lectoraat in het vulgair latijn en het middeleeuws latijn aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 24 oktober 1958, door... J. Engels
Omdat en opdat
De Vorming van stellig belastingrecht door de uitvoerende macht
Levensduur en rundveeteelt, rede uitgesproken bij de officiële aanvarding van het ambt van hoogleraar in de zoötechniek, uitgezonderd de voeding, van paard en herkauwers, aan de Rijksuniversiteit te utrecht op maandag 30 september 1957 door... P. Hoekstra
Overerving van physiologische verschillen, rede uitgesproken bij de officiële aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de erfelijkheidsleer en de zoötechniek van de kleine huisdieren en van het varken aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op maandag 7 oktober 1957, door... W. K. Hirschfeld
Mathematische formalismen en natuurwetenschap
Ut sit mens sana, rede... [aan] de Rijksuniversiteit te Utrecht gehouden door... H. W. Julius, op 25 maart 1955...
Joseph Joubert et la littérature
"Etymologiae" van Isidorus van Sevilla, een boek op de grens van de antieke en de middeleeuwse Wereld, openbare les gegeven... aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 9 april, 1954 door... H. L. W. Nelson
Tussen diagnose en therapie, openbare les gehouden aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 10 mei 1954, door Dr. A. Poslavsky,...
Vijf jaar praktjik in dienst van het economisch- en sociaal historisch hoger onderwijs, met illustratieve beschouwingen over stedelijke rentebrieven en een keukeuboek van 1596. Rede uitgesproken... aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 4 october 1954 door... J. H. Kernkamp
Enkele structurele kenmerken van het moderne frans
Over de dampkring der aarde en hoe onze wereld daaraan kwam. Rede uitgesproken... aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 18 october 1954 door Dr. H. P. Berlage
Mens en staat, rede uitgesproken... aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 15 november 1954 door... W. F. Prins
Beschouwingen over bouw en functie van het vegetatieve zenuwstelsel. Rede uitgesproken... aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 14 juni 1954 door... H. A. Meyling
De Hel-namen in Nederland. Rede uitgesproken... aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op... 19 october 1953... door... J. A. Huisman
Het Ulcus pepticum als Volksziekte. Rede... uitgesproken... aan de Rijksuniversiteit te Utrecht... 1953 door Dr. L. A. Hulst
Kanttekeningen bij een spontane paragnostische ervaring van een zeventiende-eeuwse zeevaarder
Haemolyse en erythrolyse. Rede uitgesproken... aan de Rijks-Universiteit te Utrecht... 1953... door Dr. F. L. J. Jordan
Om het gezichtsvermogen
De Ontwikkeling der sociale geographie in Nederland
De Kern van de economische wetenschappen. Rede uitgesproken... aan de Rijksuniversiteit te Utrecht... 1949... door... A. W. Hamming
Het Psychisch moment bij de behandeling van de longtuberculose
Wat is sedimentologie ? Rede uitgesproken... aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 20 juni 1955 door... D. J. Doeglas
Merkwaardige overeenkomsten in de ontwikkeling van geneeskunde en orthodontie. Rede... door R. W. Broekman

Éditeur commercial (2)

Ruimtelijke relaties door grondwaterstromingop de nederlandse zandgronde
Atlas rijks universiteit Utrecht

Documents about Universiteit Utrecht (2)

Livres (2)

Ook al voelt men zich gewond
Gedicteerd verleden

See also (5)