Biblioteka narodowa. Pologne

Country : Pologne
Language : polonais
Creation : 1928
Website : http://www.bn.org.pl/
Variants of the name : Biblioteka narodowa Józefa Piłsudskiego. Varsovie
Biblioteka narodowa. Varsovie
Bibliotheca nationalis Pologne
Bibliothèque nationale. Pologne
Nationalbibliothek. Pologne
National library. Pologne

Activities of Biblioteka narodowa. Pologne (153 resources in data.bnf.fr)

Documents about Biblioteka narodowa. Pologne (77 resources in data.bnf.fr)

Livres (75)

Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej Tom 17
Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej Tom 26
Żydowskie druki ulotne w Warszawie 1918-1939
Katalog druków ulotnych z lat 1914-1918 w zbiorach Biblioteki Narodowej
Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej Tom 25
Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej 24
Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej 23
Dzieje mikrofilmowania przez Bibliotekę Narodową
Pamiętniki i relacje w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej
Lateinische Pergamenthandschriften österreichischer Provenienz in der Polnischen Nationalbibliothek
Świat Ptolemeusza
Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej
Afisze Żydów lubelskich wydane w latach dwudziestych XX wieku
Palestyna w żydowskich drukach ulotnych wydanych w II Rzeczypospolitej
Nagrania na wałkach fonograficznych
Archiwum Zbigniewa Herberta
Ex collectione Dzikoviana
Fanaberie i pasje
Żydowskie druki ulotne w II Rzeczypospolitej w zbiorach Biblioteki Narodowej tom II
Płytowe nagrania akustyczne
Atlasy, mapy i globusy Eugeniusza Romera
Katalog druków cyrylickich XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej
Norwidiana ze zbiorów specjalnych Biblioteki Narodowej
Katalog mikrofilmów nr 36. - część VIII
Zakład Zbiorów kartograficznych Biblioteki Narodowej
Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej
Biblioteka Narodowa w Warszawie
Z biblioteką do Unii Europejskiej
Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej
Rękopisy muzyczne 2. połowy XIX wieku ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Kresy Wschodnie dawnej Rzeczypospolitej
Afisz żydowski w II Rzeczypospolitej
Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej
Katalog spuścizny Witolda Rowickiego w zbiorach Biblioteki Narodowej część I
More precious than gold
Nad złoto droższe
Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działaja̜cych tom 7
Dokumenty życia społecznego Żydów polskich w zbiorach Biblioteki Narodowej
Suplementy oraz poprawki i uzupełnienia do tomów 1-5Katalogu portretów osobistości polskich i obcych
Mapy ziem polskich wydane przez Karola Fleminga w zbiorach Biblioteki Narodowej
Autografy świętych w zbiorach Biblioteki Narodowej
Rysunki z wilanowskiej kolekcji Potockich w zbiorach Biblioteki Narodowej tom 2
Rekopisy muzyczne 1. połowy XIX wieku ze zbiorów Biblioteki narodowej
Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Ksiażki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej 1955-1995
Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działaja̜cych tom 6
Katalog portretów zbiorowych osobistości polskich i obcych w Polsce działaja̜cych tom 8
Katalog rękopisów Tom XIII
Mapy Królestwa Polskiego wydane w latach 1815-1915 w zbiorach Biblioteki Narodowej
Rysunki z wilanowskiej kolekcji Potockich w zbiorach Biblioteki Narodowej tom 1
Katalog mikrofilmów nr 34. - część VI
Wokalno-instrumentalne utwory sceniczne
Rękopisy Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie cz. II.
Skarby Biblioteki Narodowej
Litografie Victora Adama
Słownik je̜zyka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej
Warszawa w grafice XVIII wieku
Biblioteka Narodowa 1986-1990
Bibliothèque nationale de Varsovie
Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej Tom XII
Katalog rękopisów Seria III. - tom II
The National library in Warsaw
Rysunki artystów polskich i obcych w Polsce działaja̜cych od XVII do XX wieku
Biblioteka Narodowa w Warszawie
Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działaja̜cych
Rękopisy Biblioteki Narodowej cz. II
Słownik je̜zyka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej
Bibliografia zawartości "Rocznika Biblioteki Narodowej" tomy I-XX
Biblioteka Narodowa, wspomnienia
50 lat Biblioteki Narodowej, Warszawa, 1928-1978
Polska prasa konspiracyjna, 1939-1945 i Powstania warszawskiego w zbiorach Biblioteki narodowej
Katalog rękopisów Seria II. - tom II
Spuścizna rekopiśmienna Antoniego Szałowskiego opis źrodeł
Katalog re̡kopisów Biblioteki Narodowej 10
Katalog re̡kopisów Biblioteki Narodowej 7
Katalog re̡kopisów Biblioteki Narodowej 6

Documents électroniques (2)

More precious than gold
Nad złoto droższe

See also