Biblioteka narodowa. Pologne

Image not available yet
Country : Pologne
Language : polonais
Creation : 1928
Website : http://www.bn.org.pl/
Variants of the name : Biblioteka narodowa Józefa Piłsudskiego. Varsovie
Biblioteka narodowa. Varsovie
Bibliotheca nationalis Pologne
Bibliothèque nationale. Pologne
Nationalbibliothek. Pologne
National library. Pologne

Activities of Biblioteka narodowa. Pologne (153)

Éditeur scientifique (51)

Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku
Katalog starodruków biblioteki Papieskiego instytutu studiów kościelnych w Rzymie
Katalog poloników w Biblioteca Casanatense
Katalog poloników w Biblioteca Universitaria Alessandrina
Karol Estreicher
Atlas Antonia Milla
The catalogue of the book collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Uppsala
Villa Laurentina
Dom rodzinny Adama Mickiewicza w Zaosiu
Piąta ogólnokrajowa narada bibliografów
Jedenaście arcydzieł literatury w filmach Andrzeja Wajdy
Adam Łysakowski bibliotekarz, bibliograf, bibliolog
Anioły
Nad złoto droższe
More precious than gold
Zbiory i prace polonijne Biblioteki Jagiellońskiej oraz wybranych bibliotek instytutowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Pani Maria...
Skarby Biblioteki Narodowej
The National library in Warsaw
Biblioteka Narodowa w Warszawie
Biblioteka ostatniego Jagiellona
Problemy upowszechniania czytelnictwa
Zbiory i prace polonijne Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Rzeczpospolita w dobie Jana III
Trzecia Ogólnokrajowa Narada Bibliografów ; Warszawa, 5-7 VI 1978 r. : referaty i dyskusja
Gazeta warszawska
Prasa polonijna w latach 1870-1939
Wykaz polskich bibliografii nie opublikowanych
Bibliografia katalogów ksie̡garskich wydanych w Polsce do końca wieku XVIII
Trzy wyprawy Herszka
Studia z zakresu bibliografii i ksie̡goznawstwa
Problemy ksie̡goznawcze w Polsce XIX wieku
Słownik towaroznawczy
Programma literarium ad bibliophilos
Szkic programu w warunkach obecnego rozwoju społeczeństwa
Martwa fala
Okno na życie
Guide to an exhibition. Polish music, manuscripts and prints from the 11th to the 20th century, National Library... - Katalog wystawy. Muzyka polska w re̡kopisach i drukach od XI do XX wieku
Flirt z Melpomena̡, wieczór dziewiąty i dziesiąty
Ville d'Anvers. Musée Plantin-Moretus. Le Livre polonais à travers les siècles
Wystawa dwudziestu bibliofilów
Czterysta pie̡ćdziesia̡t lat drukowanej ksia̡żki polskiej
Temat Warszawa
Z zagadnień teorii i praktyki bibliotekarskiej
Polonia typographica saeculi sedecimi...
Piotr Bańkowski. Rękopisy rewindykowane przez Polskę z Z.S.R.R. na podstawie Traktatu ryskiego i ich dotychczasowe opracowania
Katalog wystawy zbiorow kartograficznych Bibljoteki narodowej w Warszawie
Katalog wystawy ku czci generala M. G. La Fayette'a 1834-1934
Catalogue de l'Exposition des collections théâtrales et musicales de la Bibliothèque nationale à Varsovie
Katalog rękopisów Bibljoteki Narodowej
Jan Ptaśnik. Kultura włoska wieków średnich w Polsce

Documents about Biblioteka narodowa. Pologne (73)

Livres (71)

Żydowskie druki ulotne w Warszawie 1918-1939
Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej Tom 25
Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej 24
Dzieje mikrofilmowania przez Bibliotekę Narodową
Pamiętniki i relacje w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej
Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej 23
Lateinische Pergamenthandschriften österreichischer Provenienz in der Polnischen Nationalbibliothek
Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej
Afisze Żydów lubelskich wydane w latach dwudziestych XX wieku
Świat Ptolemeusza
Palestyna w żydowskich drukach ulotnych wydanych w II Rzeczypospolitej
Archiwum Zbigniewa Herberta
Nagrania na wałkach fonograficznych
Ex collectione Dzikoviana
Żydowskie druki ulotne w II Rzeczypospolitej w zbiorach Biblioteki Narodowej tom II
Fanaberie i pasje
Płytowe nagrania akustyczne
Katalog druków cyrylickich XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej
Atlasy, mapy i globusy Eugeniusza Romera
Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej
Katalog mikrofilmów nr 36. - część VIII
Zakład Zbiorów kartograficznych Biblioteki Narodowej
Biblioteka Narodowa w Warszawie
Z biblioteką do Unii Europejskiej
Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej
Norwidiana ze zbiorów specjalnych Biblioteki Narodowej
Rękopisy muzyczne 2. połowy XIX wieku ze zbiorów Biblioteki Narodowej
Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej
Afisz żydowski w II Rzeczypospolitej
Kresy Wschodnie dawnej Rzeczypospolitej
More precious than gold
Nad złoto droższe
Katalog spuścizny Witolda Rowickiego w zbiorach Biblioteki Narodowej część I
Dokumenty życia społecznego Żydów polskich w zbiorach Biblioteki Narodowej
Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działaja̜cych tom 7
Mapy ziem polskich wydane przez Karola Fleminga w zbiorach Biblioteki Narodowej
Suplementy oraz poprawki i uzupełnienia do tomów 1-5Katalogu portretów osobistości polskich i obcych
Rysunki z wilanowskiej kolekcji Potockich w zbiorach Biblioteki Narodowej tom 2
Autografy świętych w zbiorach Biblioteki Narodowej
Rekopisy muzyczne 1. połowy XIX wieku ze zbiorów Biblioteki narodowej
Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Ksiażki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej 1955-1995
Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działaja̜cych tom 6
Katalog portretów zbiorowych osobistości polskich i obcych w Polsce działaja̜cych tom 8
Katalog rękopisów Tom XIII
Mapy Królestwa Polskiego wydane w latach 1815-1915 w zbiorach Biblioteki Narodowej
Rysunki z wilanowskiej kolekcji Potockich w zbiorach Biblioteki Narodowej tom 1
Wokalno-instrumentalne utwory sceniczne
Katalog mikrofilmów nr 34. - część VI
Rękopisy Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie cz. II.
Litografie Victora Adama
Warszawa w grafice XVIII wieku
Słownik je̜zyka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej
Skarby Biblioteki Narodowej
Biblioteka Narodowa 1986-1990
Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej Tom XII
Bibliothèque nationale de Varsovie
Rysunki artystów polskich i obcych w Polsce działaja̜cych od XVII do XX wieku
Katalog rękopisów Seria III. - tom II
The National library in Warsaw
Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działaja̜cych
Biblioteka Narodowa w Warszawie
Słownik je̜zyka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej
Rękopisy Biblioteki Narodowej cz. II
Biblioteka Narodowa, wspomnienia
50 lat Biblioteki Narodowej, Warszawa, 1928-1978
Polska prasa konspiracyjna, 1939-1945 i Powstania warszawskiego w zbiorach Biblioteki narodowej
Katalog rękopisów Seria II. - tom II
Spuścizna rekopiśmienna Antoniego Szałowskiego opis źrodeł
Katalog re̡kopisów Biblioteki Narodowej 10
Katalog re̡kopisów Biblioteki Narodowej 7
Katalog re̡kopisów Biblioteki Narodowej 6

Documents électroniques (2)

More precious than gold
Nad złoto droższe

See also (6)