Stanisław Rospond (1906-1982)

Country : Pologne
Language : polonais
Gender : masculin
Birth : Lizki, Pologne, 19-07-1906
Death : Wroclaw, Pologne, 16-10-1982
ISNI : ISNI 0000 0001 0910 2159

Activities of Stanisław Rospond (1906-1982) (46 resources in data.bnf.fr)

Textual works (46)

Gramatyka historyczna języka polskiego
Die slawischen Ortsnamen
Slawische Namenkunde
Die slawischen Ortsnamen
Slawische Namenkunde I
Kościół w dziejach je̜zyka polskiego
Onomastica slavogermanica 14 with Stanisław Rospond (1906-1982) as Éditeur scientifique
Słownik etymologiczny miast i gmin PRL
Słowiańske nazwy miejscowe z sufiksem-jb
Onomastica slavo-germanica... 12 with Stanisław Rospond (1906-1982) as Éditeur scientifique
Stratygrafia słowiańskich nazw miejscowych 2
Stratygrafia słowiańskich nazw miejscowych
Stratygrafia słowiańskich nazw miejscowych 1
Onomastica slavo-germanica... 8 with Stanisław Rospond (1906-1982) as Éditeur scientifique
Gramatyka historyczna je̡zyka polskiego
Protokolarz miasta Woźnik with Stanisław Rospond (1906-1982) as Rédacteur
Wyznanie wiary chrześcijańskiej with Stanisław Rospond (1906-1982) as Éditeur scientifique
Onomastica slavo-germanica... 6 with Stanisław Rospond (1906-1982) as Éditeur scientifique
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Sla̡ska 1
Słownik etymologiczny nazw geograficznych Sla̡ska
Polszczyzna śla̡ska
Słowiańskie nazwy miejscowe z sufiksem _ bsk _
Onomastica slavogermanica... 4 with Stanisław Rospond (1906-1982) as Éditeur scientifique
Komedyja o Lizydzie with Stanisław Rospond (1906-1982) as Éditeur scientifique
Potrójny z Plauta with Stanisław Rospond (1906-1982) as Éditeur scientifique
Onomastica slavogermanica... 2 with Stanisław Rospond (1906-1982) as Éditeur scientifique
Wit Stosz
Patronomiczne nazwy miejscowe na Śla̡sku
Officina Ferraria ábo hutá i wárstát z kuźniámi szláchetnego dziełá żeláznego with Stanisław Rospond (1906-1982) as Éditeur scientifique
Je̡zyk i artyzm je̡zykowy Jana Kochanowskiego
Nazwiska Śla̡zaków
Dzieje polszczyzny śla̡skiej
Tragedia o polskim scyrulusie i trzech synach koronnych ojczyzny polskiej żołnierzu, rozkośniku i filozofie których imie̡ Herkules, Parys, Dyjogenes with Stanisław Rospond (1906-1982) as Éditeur scientifique
Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna słowiańskich nazw geograficznych
Dawność mazurzenia w świetle grafiki staropolskiej
Psałterz Floriański a tak zwana karta medycka czyli Świdzińskiego
Słownik nazw geograficznych Polski Zachodniej i Północnej według uchwał Komisji ustalania nazw miejscowych pod przewodnictwem Stanisława Srokowskiego...
Studia nad językiem polskim XVI wieku
Dzieje je̡zyka polskiego na Śla̡sku, wystawa urza̡dzona staraniem Zakładu narodowego im. Ossolińskich. Opracował Stanisław Rospond
Katechizm prosty dla ludu, Królewiec 1545 r.
Zabytki języka polskiego na Śląsku...
Z badań nad przeszłościa̡ dialektu śla̡skiego...
Instytut śla̡ski. Seria VII. Komunikat Nr...
Instytut Śla̡ski. Seria V. Komunikat Nr...
Zagadnienie osadnictwa słowiańskiego w świetle toponomastyki
Południowo-słowiańskie nazwy miejscowe z sufiksem *-itj-

See also