Estonien (langue)

Topic : Estonien (langue)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Eesti (langue)
Este (langue)
Viro (langue)

related to this theme (25 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (111 resources in data.bnf.fr)

Multimedia documents (1)

Manuel d'estonien

Sound recordings (5)

Orjaajast (langue commun)
Lätsi usse
Mina taastimuud
La durée des voyelles et des consonnes en estonien littéraire
Orjaajast (suite)

Books (105)

Taskusõnastik eesti-prantsuse & prantsuse-eesti
Eesti mõistatuste, vanasõnade ja kõnekäändude kuldraamat
Inglise päritolu sõnad eesti keeles
Eesti-võro sõnaraamat
Eesti etümoloogiasõnaraamat
Očerki po istorii i kulʹture staroverov Estonii III
Eesti keele ortograafia
Värvinimede raamat
Atlas linguarum Fennicarum ALFE 3
Johannes Aavik et la rénovation de la langue estonienne
Eesti maaelu entsüklopeedia
Russian loanwords in literary Estonian
Eesti keele seletav sõnaraamat
Poeetika põhijooni
Liivi keel ja läämeresoome keelemaastikud
Kuis eläs mulgi, saarõ ja võro kiil?
L'estonien de poche
Lähivertailuja 18
Grammatisches Wörterbuch des Estnischen
Eesti keele käsiraamat
Common roots of the Latvian and Estonian literary languages
Lehrbuch des Estnischen
Minimal reference
Eesti keele foneetika ja morfoloogia
Kiiľ ja hindätiidmine
Eesti slängi sõnaraamat
Trellide ja luku taga
Estonian language
Sõnaloo raamat
Estonian-English English-Estonian concise dictionnary
Eesti keelekorraldus
Eesti murded ja kohanimed
Eesti-prantsuse vestmik
The vocabulary of sense perception in Estonian
Väike soovitussõnastik
Ruumiinosannimien kieliopillistuminen suomessa ja virossa
Eesti-inglise tehnikasõnaraamat
Eesti keele sõnaraamat
The temporal structure of Estonian runic songs
Eesti keele raskete sõnade sõnaraamat
Tänapäevan eesti-inglise sõnaraamat
Linguistic studies of Estonian colour terminology
IAAK
Eesti-inglise sõnastik
Contrastes et dialogues
Fraseoloogiasõnaraamat
Julius Mägiste 100
Võõrsõnade leksikon
Teosed
Võõrsõnastik
Inglise-eesti idioomsõ̃naraamat
English and Estonian
Vormimoodustus, sõnamoodustus ja leksikon
The effects of planned change on Estonian morphology
Eteläviron murteen sanaston alkuperä
Võimaluste võimalikkus
Eesti keele vanimad tekstid ja sõnastik
Eesti keele struktuur
Ein Weg zur Wortgrammatik am Beispiel des Estnischen
Eesti keele muutkonnad
Friedrich Robert Faehlmanni käsikirjad Eesti Kirjandusmuuseumis
Uurimusi läti-eesti keelesuhetest
Kuld on jäänud jälgedesse
Kommentarid "Eesti keele struktuuri" juurde
Eesti prantsuse sõnastik
Case marking of subject phrases in modern standard Estonian
Eesti-saksa sõnastik
Lexical characteristics of the Estonian North Eastern coastal dialect
English and Estonian
Automatic morphology of Estonian 1
Eesti murrete sõnaraamat
Eesti-saksa ja saksa-eesti ärisõnastik
Eesti arhitektuur
A comparative study of voice in Estonian
Parlons estonien
Grammatisches Wörterbuch des Estnischen
Meie aabits ja lugemik
Kirjandustermineid eesti ja soome keeles
Väike vormisõnastik I. - II
Sünonüümisõnastik
Eesti kirjakeele seletussõnaraamat
Esimene eesti slängi sõnaraamat
Das estnische Partikelverb als Lehnübersetzung aus dem Deutschen
Ajakirjaniku eesti-vene sõnastik
Fennistica festiva in honorem Göran Karlsson septuagenarii
Proverbia septentrionalia
Lexical characteristics in Swedish Estonian
Väike murdesõnastik I-II
Die Deutsch- estnischen Lehnwortbeziehungen im Rahmen einer europäischen Lehnwortgeographie
Morfologiska tendenser vid språklig interferens med estniska som bas
Eesti-prantsuse prantsuse-eesti turistisõnastik
Morfologiska tendenser vid sprȧklig interferens med estniska som bas
Eesti-prantsuse sõnaraamat
Eesti-vene sõnaraamat
Anführung zu der Esthnischen Sprach
Eesti-ungari-vene vestlussõnastik
Standard Estonian grammar
Estnisch-deutsches Wörterbuch
Études finno-ougriennes Tome IX
Estnisch-deutsches Wörterbuch
Introduction to Estonian linguistics
Eesti keele mõisteline sõnaraamat
Petit atlas des parlers estoniens
Eesti-prantsuse sõnaraamat
Eesti taimede nimestik

Authors linked with this theme (87 resources in data.bnf.fr)

Auteur du texte (84)

Auteur ou responsable intellectuel (autre) (2)

See also