Danois (langue)

Topic : Danois (langue)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Dansk (langue)
Lingua danese (italien)

related to this theme (19)

Documents on this topic (189)

Documents multimédia (2)

Le danois
Harrap's dictionnaire multilingue sur CD-ROM en 12 langues

Enregistrements (1)

Brokkattur

Livres (186)

Danois express
Danois express
Cultural semantics and social cognition
Zur internen Semantik der substantivischen Komposita im Dänischen
Sprog og sex
Le danois de poche
Wortbildung des Substantivs im Dänischen - explizite und implizite Derivation
The dynamics of Faroese-Danish language contact
Ømålsordbogen Bind 9
Harrap's parler le danois en voyage
Ømålsordbogen Bind 8
Dansk grammatik
Sprog og kirke
Introduction to Scandinavian phonetics
Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandisering og modernisering
Engelsk-dansk teknisk ordbog
Ømålsordbogen Bind 7
Die Entwicklung der schwedischen Literatursprache im 19. Jahrhundert
Old Danish of the old Danelaw
" Jeg skriver dig til for at lade dig vide"
Den danske ordbog
Juridisk ordbog fransk-dansk
Fremmedordbog
Nydanske ordsprog
Rigtigt kort
Politikens fransk-dansk, dansk-fransk
Danske talesprog
LIR
Strukturelle Dissensmarkierungen in interkultureller Kommunikation
LIR
Ømålsordbogen 6
Danish
Retskrivningsordbog
Variations sur l'orthographe et les systèmes d'écriture
Politikens nudansk leksikon
Politikens slangordbog
Sproglig status
Tryk i ældre dansk
Übersetzungskompetenz
Sproget som ressource
Glæden ved grammatik
Danske talesprog
Ømålsordbogen Bind 5
Studien zur Morphologie und Syntax der festlandskandinavischen Personalpronomina
Danske talesprog
Politikens etymologisk ordbog
Politikens Øresundsordbog
Skrift og tale
Éléments de grammaire danoise
Danske folkemål
Le danois de poche
Modal verbs in Danish
Nye ord
Dansk-fransk ordbog
Danskerne og det engelske sprog
Fremmedordbog
Danske talemåder
Danske folkemål
Kancellistil eller Anders And-sprog ?
Sproghjørnet
Die Verstärkungen im Bereich der nominalen Wortbildungskonstruktionen im Deutschen und Dänischen
Talemåder i dansk
Ømålsordbogen Bind 4
Dansk-engelsk industribog
A dictionary of anglicisms
En strid om ord
Le danois en vingt leçons
Dansk etymologisk ordbog
Fremmedordbog
Schultz dansk synonymordbok
Svensk-dansk, dansk-svensk ordbog
A dictionary of anglicisms in Danish
Ordbog over det danske Sprog Fireogtyvende bind
Ømålsordbogen Bind 3
Politikens sproghistorie
Politikens nudansk grammatik
Grammatisk talt
Politikens basisbog om dansk sprogbrug
Politikens håndbog i nudansk
Politikens store fremmedorbog
Politikens store nye nudansk ordbog
Ordbog over det danske Sprog Treogtyvende bind
Content, expression and structure
Retskrivningsordbogen
Ordbog over det danske Sprog Syvogtyvende bind
Ordbog over det danske Sprog Seksogtyvende bind
Ordbog over det danske Sprog Femogtyvende bind
Danskt lagspråk 1561
Infinitive control in Danish
Politikens synonymordbog
Politikens slangordbog
Dansk sprogbrug
Nye ord-hvorfor og hvordan?
Danish
Dansk-fransk ordbog
Engelsk i dansk Er det et must?
Danske kerneord
Danish dictionary
Fra til anden
Nogle nordjyske mål
Ordbog over det danske Sprog Trettende bind
Ordbog over det danske Sprog Femtende bind
Ordbog over det danske Sprog Sekstende bind
Ordbog over det danske Sprog Syttende bind
Ordbog over det danske Sprog Attende bind
Ordbog over det danske Sprog Nittende bind
Ordbog over det danske Sprog Tyvende bind
Ordbog over det danske Sprog Enogtyvende bind
Ordbog over det danske Sprog Toogtyvende bind
Die Phonologie der niederdeutschen Lehnwörter im Dänischen bis 1600
Ordbog over det danske Sprog Syvende bind
Ordbog over det danske Sprog Ottende bind
Ordbog over det danske Sprog Niende bind
Ordbog over det danske Sprog Tiende bind
Ordbog over det danske Sprog Ellevte bind
Ordbog over det danske Sprog Tolvte bind
Ordbog over det danske Sprog Fjortende bind
Bornholmsk ordbog
Kulturens gesandter
Etymologisk ordbog
Ømålsordbogen bind 2
Stednavne af slavisk oprindelse på Lolland, Falster og Møn
Forkortelser i hverdagen
Dansk verskunst
Ordbog over det danske Sprog Fjerde bind
Ordbog over det danske Sprog Femte bind
Ordbog over det danske Sprog Sjette bind
Dansk i EF
Rigtigt dansk
Ordbog over det danske Sprog Første bind
Ordbog over det danske Sprog Andet bind
Ordbog over det danske Sprog Tredje bind
Ordbog over det danske Sprog Otteogtyvende bind
Omvendt fremmedordbog
Ordbog over det danske Sprog
Ømålsordbogen Bind 1
Ømålsordbogen
Danske dobbeltformer
Computational approaches to text understanding
Fransk i emner
Den store danske udtaleordbog
Politikens forkortelses ordbog
Dictionnaire danois-français
Stednavneændringer og funktionalitet
Dansk-fransk ordbog
Sprog i Sydslesvig
Svœre ord - og lette
Der Mythos "franglais"
Artikelstruktur im zweisprachigen Wörterbuch
Bornholmsk ordtøj
Tense and mood in English
Fædrelandet, folkeminderne og modersmålet
Danske sø- og ånavne 7
Det danske mindretal i Sydslesvig 1920-1945
Danske sø- og ånavne 6
Handelsfaglig ordbog, dansk-fransk
Den færøske sprogrejsning
Dansk-fransk synonymordbog
Die Sprachlichen Verhältnisse im deutsch-dänischen Sprachgebiet südlich der Grenze
Kontrastive Analyse des Artikelgebrauchs im Dänischen und Deutschen
Dictionnaire français-danois
Die Entwicklung der Sprachverhältnisse im Landesteil Schleswig
Nye ord i dansk 1955-75
Patronymer i Danmark
Dansk - rumaensk ordbog
Danske indbyggernavne på -inge
Die Allomorphie im Dänischen und Deutschen
Festschrift für Gunnar Bech zum 60. Geburtstag am 23. März, 1980
Danske grammatikere 6
Danske grammatikere 4
Danske grammatikere 3
Skånes språkliga försvenskning 2
Danske grammatikere 2
Danske grammatikere 1
Danske grammatikere
Danske grammatikere 5
The Grammar of nominal compounding
Skånes språkliga försvenskning
Dansk etymologisk ordbog
Høst's fransk-danske og dansk-franske lommeordbog
Arv og gæld
Danois sans peine
Dansk-Norsk Fransk ordbog
Det danske sprogs historie
Dansk-norsk-Fransk Ordbog
Danish self-taught by the natural method with the English phonetic pronunciation

Authors linked with this theme (136)

Producteur (1)

Distributeur (1)

Auteur du texte (101)

Collaborateur (1)

Annotateur (1)

Éditeur commercial (1)

Préfacier (1)

See also (6)