Danois (langue)

Topic : Danois (langue)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Dansk (langue)
Lingua danese (italien)

related to this theme (19 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (190 resources in data.bnf.fr)

Documents multimédia (2)

Le danois
Harrap's dictionnaire multilingue sur CD-ROM en 12 langues

Enregistrements (1)

Brokkattur

Livres (187)

Kollokationen im Dänischen und im Deutschen
Danois express
Danois express
Cultural semantics and social cognition
Sprog og sex
Zur internen Semantik der substantivischen Komposita im Dänischen
Le danois de poche
Wortbildung des Substantivs im Dänischen - explizite und implizite Derivation
The dynamics of Faroese-Danish language contact
Ømålsordbogen Bind 9
Ømålsordbogen Bind 8
Harrap's parler le danois en voyage
Sprog og kirke
Dansk grammatik
Introduction to Scandinavian phonetics
Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandisering og modernisering
Engelsk-dansk teknisk ordbog
Die Entwicklung der schwedischen Literatursprache im 19. Jahrhundert
Ømålsordbogen Bind 7
Danske talesprog
Juridisk ordbog fransk-dansk
Rigtigt kort
Nydanske ordsprog
Fremmedordbog
Politikens fransk-dansk, dansk-fransk
Old Danish of the old Danelaw
" Jeg skriver dig til for at lade dig vide"
Den danske ordbog
LIR
LIR
Strukturelle Dissensmarkierungen in interkultureller Kommunikation
Danish
Ømålsordbogen 6
Variations sur l'orthographe et les systèmes d'écriture
Retskrivningsordbog
Politikens nudansk leksikon
Übersetzungskompetenz
Danske talesprog
Sproglig status
Tryk i ældre dansk
Politikens slangordbog
Glæden ved grammatik
Sproget som ressource
Éléments de grammaire danoise
Danske talesprog
Ømålsordbogen Bind 5
Politikens etymologisk ordbog
Politikens Øresundsordbog
Studien zur Morphologie und Syntax der festlandskandinavischen Personalpronomina
Skrift og tale
Danskerne og det engelske sprog
Le danois de poche
Nye ord
Danske folkemål
Modal verbs in Danish
Dansk-fransk ordbog
Die Verstärkungen im Bereich der nominalen Wortbildungskonstruktionen im Deutschen und Dänischen
Danske talemåder
Talemåder i dansk
Ømålsordbogen Bind 4
Danske folkemål
Dansk-engelsk industribog
Kancellistil eller Anders And-sprog ?
Fremmedordbog
Sproghjørnet
En strid om ord
A dictionary of anglicisms
Le danois en vingt leçons
Dansk etymologisk ordbog
Fremmedordbog
A dictionary of anglicisms in Danish
Svensk-dansk, dansk-svensk ordbog
Schultz dansk synonymordbok
Ordbog over det danske Sprog Syvogtyvende bind
Retskrivningsordbogen
Ordbog over det danske Sprog Treogtyvende bind
Grammatisk talt
Politikens sproghistorie
Politikens nudansk grammatik
Politikens basisbog om dansk sprogbrug
Ordbog over det danske Sprog Fireogtyvende bind
Ordbog over det danske Sprog Femogtyvende bind
Ømålsordbogen Bind 3
Ordbog over det danske Sprog Seksogtyvende bind
Content, expression and structure
Politikens håndbog i nudansk
Politikens store nye nudansk ordbog
Politikens store fremmedorbog
Danish dictionary
Nogle nordjyske mål
Danskt lagspråk 1561
Ordbog over det danske Sprog Tyvende bind
Ordbog over det danske Sprog Nittende bind
Infinitive control in Danish
Ordbog over det danske Sprog Toogtyvende bind
Ordbog over det danske Sprog Enogtyvende bind
Ordbog over det danske Sprog Attende bind
Ordbog over det danske Sprog Syttende bind
Ordbog over det danske Sprog Sekstende bind
Ordbog over det danske Sprog Femtende bind
Ordbog over det danske Sprog Trettende bind
Politikens synonymordbog
Politikens slangordbog
Engelsk i dansk Er det et must?
Dansk sprogbrug
Nye ord-hvorfor og hvordan?
Danish
Fra til anden
Dansk-fransk ordbog
Danske kerneord
Stednavne af slavisk oprindelse på Lolland, Falster og Møn
Die Phonologie der niederdeutschen Lehnwörter im Dänischen bis 1600
Ømålsordbogen bind 2
Bornholmsk ordbog
Kulturens gesandter
Etymologisk ordbog
Forkortelser i hverdagen
Ordbog over det danske Sprog Fjerde bind
Ordbog over det danske Sprog Femte bind
Ordbog over det danske Sprog Sjette bind
Ordbog over det danske Sprog Syvende bind
Ordbog over det danske Sprog Ottende bind
Ordbog over det danske Sprog Niende bind
Ordbog over det danske Sprog Tiende bind
Ordbog over det danske Sprog Ellevte bind
Ordbog over det danske Sprog Tolvte bind
Ordbog over det danske Sprog Fjortende bind
Dansk verskunst
Ordbog over det danske Sprog Andet bind
Rigtigt dansk
Ordbog over det danske Sprog Tredje bind
Dansk i EF
Ordbog over det danske Sprog Otteogtyvende bind
Ordbog over det danske Sprog
Ordbog over det danske Sprog Første bind
Omvendt fremmedordbog
Computational approaches to text understanding
Ømålsordbogen Bind 1
Ømålsordbogen
Danske dobbeltformer
Stednavneændringer og funktionalitet
Dansk-fransk ordbog
Politikens forkortelses ordbog
Fransk i emner
Dictionnaire danois-français
Sprog i Sydslesvig
Den store danske udtaleordbog
Svœre ord - og lette
Fædrelandet, folkeminderne og modersmålet
Artikelstruktur im zweisprachigen Wörterbuch
Tense and mood in English
Der Mythos "franglais"
Bornholmsk ordtøj
Det danske mindretal i Sydslesvig 1920-1945
Danske sø- og ånavne 7
Danske sø- og ånavne 6
Handelsfaglig ordbog, dansk-fransk
Den færøske sprogrejsning
Die Sprachlichen Verhältnisse im deutsch-dänischen Sprachgebiet südlich der Grenze
Kontrastive Analyse des Artikelgebrauchs im Dänischen und Deutschen
Dansk-fransk synonymordbog
Patronymer i Danmark
Dictionnaire français-danois
Dansk - rumaensk ordbog
Nye ord i dansk 1955-75
Die Entwicklung der Sprachverhältnisse im Landesteil Schleswig
Danske indbyggernavne på -inge
Die Allomorphie im Dänischen und Deutschen
Festschrift für Gunnar Bech zum 60. Geburtstag am 23. März, 1980
Danske grammatikere 5
Danske grammatikere 6
Danske grammatikere 3
Danske grammatikere
Danske grammatikere 1
Skånes språkliga försvenskning 2
Danske grammatikere 4
Danske grammatikere 2
Skånes språkliga försvenskning
The Grammar of nominal compounding
Dansk etymologisk ordbog
Høst's fransk-danske og dansk-franske lommeordbog
Arv og gæld
Danois sans peine
Dansk-Norsk Fransk ordbog
Det danske sprogs historie
Dansk-norsk-Fransk Ordbog
Danish self-taught by the natural method with the English phonetic pronunciation

Authors linked with this theme (102 resources in data.bnf.fr)

Auteur du texte (102)

See also