Danois (langue)

Topic : Danois (langue)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Dansk (langue)
Lingua danese (italien)

related to this theme (19 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (190 resources in data.bnf.fr)

Multimedia documents (2)

Le danois
Harrap's dictionnaire multilingue sur CD-ROM en 12 langues

Sound recordings (1)

Brokkattur

Books (187)

Kollokationen im Dänischen und im Deutschen
Danois express
Danois express
Zur internen Semantik der substantivischen Komposita im Dänischen
Cultural semantics and social cognition
Sprog og sex
Wortbildung des Substantivs im Dänischen - explizite und implizite Derivation
Le danois de poche
The dynamics of Faroese-Danish language contact
Ømålsordbogen Bind 9
Harrap's parler le danois en voyage
Ømålsordbogen Bind 8
Dansk grammatik
Sprog og kirke
Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandisering og modernisering
Introduction to Scandinavian phonetics
Engelsk-dansk teknisk ordbog
Ømålsordbogen Bind 7
Die Entwicklung der schwedischen Literatursprache im 19. Jahrhundert
Nydanske ordsprog
Fremmedordbog
Juridisk ordbog fransk-dansk
Den danske ordbog
" Jeg skriver dig til for at lade dig vide"
Old Danish of the old Danelaw
Danske talesprog
Politikens fransk-dansk, dansk-fransk
Rigtigt kort
LIR
LIR
Danish
Strukturelle Dissensmarkierungen in interkultureller Kommunikation
Ømålsordbogen 6
Variations sur l'orthographe et les systèmes d'écriture
Sproget som ressource
Sproglig status
Übersetzungskompetenz
Danske talesprog
Politikens nudansk leksikon
Politikens slangordbog
Tryk i ældre dansk
Glæden ved grammatik
Retskrivningsordbog
Politikens Øresundsordbog
Éléments de grammaire danoise
Skrift og tale
Ømålsordbogen Bind 5
Danske talesprog
Studien zur Morphologie und Syntax der festlandskandinavischen Personalpronomina
Politikens etymologisk ordbog
Nye ord
Le danois de poche
Danskerne og det engelske sprog
Dansk-fransk ordbog
Danske folkemål
Modal verbs in Danish
Ømålsordbogen Bind 4
Fremmedordbog
Kancellistil eller Anders And-sprog ?
Talemåder i dansk
Die Verstärkungen im Bereich der nominalen Wortbildungskonstruktionen im Deutschen und Dänischen
Dansk-engelsk industribog
Danske talemåder
Danske folkemål
Sproghjørnet
A dictionary of anglicisms in Danish
A dictionary of anglicisms
En strid om ord
Le danois en vingt leçons
Svensk-dansk, dansk-svensk ordbog
Schultz dansk synonymordbok
Fremmedordbog
Dansk etymologisk ordbog
Content, expression and structure
Politikens sproghistorie
Politikens nudansk grammatik
Politikens store nye nudansk ordbog
Politikens håndbog i nudansk
Ordbog over det danske Sprog Fireogtyvende bind
Retskrivningsordbogen
Politikens basisbog om dansk sprogbrug
Politikens store fremmedorbog
Ordbog over det danske Sprog Treogtyvende bind
Ømålsordbogen Bind 3
Ordbog over det danske Sprog Syvogtyvende bind
Ordbog over det danske Sprog Seksogtyvende bind
Grammatisk talt
Ordbog over det danske Sprog Femogtyvende bind
Ordbog over det danske Sprog Sekstende bind
Ordbog over det danske Sprog Syttende bind
Ordbog over det danske Sprog Attende bind
Ordbog over det danske Sprog Nittende bind
Ordbog over det danske Sprog Tyvende bind
Ordbog over det danske Sprog Enogtyvende bind
Ordbog over det danske Sprog Toogtyvende bind
Politikens synonymordbog
Fra til anden
Nogle nordjyske mål
Danske kerneord
Engelsk i dansk Er det et must?
Dansk-fransk ordbog
Danish
Nye ord-hvorfor og hvordan?
Dansk sprogbrug
Politikens slangordbog
Danish dictionary
Infinitive control in Danish
Danskt lagspråk 1561
Ordbog over det danske Sprog Trettende bind
Ordbog over det danske Sprog Femtende bind
Ordbog over det danske Sprog Tolvte bind
Dansk verskunst
Stednavne af slavisk oprindelse på Lolland, Falster og Møn
Die Phonologie der niederdeutschen Lehnwörter im Dänischen bis 1600
Bornholmsk ordbog
Kulturens gesandter
Etymologisk ordbog
Ømålsordbogen bind 2
Forkortelser i hverdagen
Ordbog over det danske Sprog Fjerde bind
Ordbog over det danske Sprog Femte bind
Ordbog over det danske Sprog Sjette bind
Ordbog over det danske Sprog Syvende bind
Ordbog over det danske Sprog Ottende bind
Ordbog over det danske Sprog Niende bind
Ordbog over det danske Sprog Tiende bind
Ordbog over det danske Sprog Ellevte bind
Ordbog over det danske Sprog Fjortende bind
Omvendt fremmedordbog
Ordbog over det danske Sprog Otteogtyvende bind
Ordbog over det danske Sprog Tredje bind
Ordbog over det danske Sprog Andet bind
Ordbog over det danske Sprog Første bind
Ordbog over det danske Sprog
Rigtigt dansk
Dansk i EF
Computational approaches to text understanding
Danske dobbeltformer
Ømålsordbogen Bind 1
Ømålsordbogen
Stednavneændringer og funktionalitet
Fransk i emner
Politikens forkortelses ordbog
Sprog i Sydslesvig
Dansk-fransk ordbog
Dictionnaire danois-français
Den store danske udtaleordbog
Fædrelandet, folkeminderne og modersmålet
Der Mythos "franglais"
Tense and mood in English
Artikelstruktur im zweisprachigen Wörterbuch
Bornholmsk ordtøj
Svœre ord - og lette
Danske sø- og ånavne 6
Danske sø- og ånavne 7
Det danske mindretal i Sydslesvig 1920-1945
Handelsfaglig ordbog, dansk-fransk
Den færøske sprogrejsning
Dansk-fransk synonymordbog
Die Sprachlichen Verhältnisse im deutsch-dänischen Sprachgebiet südlich der Grenze
Kontrastive Analyse des Artikelgebrauchs im Dänischen und Deutschen
Patronymer i Danmark
Dictionnaire français-danois
Dansk - rumaensk ordbog
Nye ord i dansk 1955-75
Die Entwicklung der Sprachverhältnisse im Landesteil Schleswig
Danske indbyggernavne på -inge
Die Allomorphie im Dänischen und Deutschen
Festschrift für Gunnar Bech zum 60. Geburtstag am 23. März, 1980
Skånes språkliga försvenskning 2
Danske grammatikere 6
Danske grammatikere 5
Danske grammatikere 4
Danske grammatikere 3
Danske grammatikere 2
Danske grammatikere 1
Danske grammatikere
The Grammar of nominal compounding
Skånes språkliga försvenskning
Dansk etymologisk ordbog
Høst's fransk-danske og dansk-franske lommeordbog
Arv og gæld
Danois sans peine
Dansk-Norsk Fransk ordbog
Det danske sprogs historie
Dansk-norsk-Fransk Ordbog
Danish self-taught by the natural method with the English phonetic pronunciation

Authors linked with this theme (102 resources in data.bnf.fr)

Auteur du texte (102)

See also