Danois (langue)

Topic : Danois (langue)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Dansk (langue)
Lingua danese (italien)

related to this theme (19)

Documents on this topic (189)

Documents multimédia (2)

Le danois
Harrap's dictionnaire multilingue sur CD-ROM en 12 langues

Enregistrements (1)

Brokkattur

Livres (186)

Danois express
Danois express
Sprog og sex
Zur internen Semantik der substantivischen Komposita im Dänischen
Cultural semantics and social cognition
Wortbildung des Substantivs im Dänischen - explizite und implizite Derivation
Le danois de poche
The dynamics of Faroese-Danish language contact
Ømålsordbogen Bind 9
Dansk grammatik
Harrap's parler le danois en voyage
Sprog og kirke
Ømålsordbogen Bind 8
Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandisering og modernisering
Introduction to Scandinavian phonetics
Engelsk-dansk teknisk ordbog
Die Entwicklung der schwedischen Literatursprache im 19. Jahrhundert
Ømålsordbogen Bind 7
Danske talesprog
" Jeg skriver dig til for at lade dig vide"
Old Danish of the old Danelaw
Politikens fransk-dansk, dansk-fransk
Den danske ordbog
Juridisk ordbog fransk-dansk
Fremmedordbog
Rigtigt kort
Nydanske ordsprog
Danish
Strukturelle Dissensmarkierungen in interkultureller Kommunikation
LIR
Ømålsordbogen 6
LIR
Übersetzungskompetenz
Sproget som ressource
Retskrivningsordbog
Variations sur l'orthographe et les systèmes d'écriture
Politikens nudansk leksikon
Sproglig status
Tryk i ældre dansk
Politikens slangordbog
Glæden ved grammatik
Danske talesprog
Studien zur Morphologie und Syntax der festlandskandinavischen Personalpronomina
Éléments de grammaire danoise
Skrift og tale
Politikens Øresundsordbog
Politikens etymologisk ordbog
Ømålsordbogen Bind 5
Danske talesprog
Le danois de poche
Dansk-fransk ordbog
Danskerne og det engelske sprog
Danske folkemål
Nye ord
Modal verbs in Danish
Danske talemåder
Danske folkemål
Talemåder i dansk
Fremmedordbog
Kancellistil eller Anders And-sprog ?
Dansk-engelsk industribog
Die Verstärkungen im Bereich der nominalen Wortbildungskonstruktionen im Deutschen und Dänischen
Ømålsordbogen Bind 4
Sproghjørnet
Dansk etymologisk ordbog
Fremmedordbog
Schultz dansk synonymordbok
Svensk-dansk, dansk-svensk ordbog
A dictionary of anglicisms in Danish
Le danois en vingt leçons
A dictionary of anglicisms
En strid om ord
Ordbog over det danske Sprog Seksogtyvende bind
Ordbog over det danske Sprog Femogtyvende bind
Ordbog over det danske Sprog Fireogtyvende bind
Retskrivningsordbogen
Ømålsordbogen Bind 3
Politikens håndbog i nudansk
Grammatisk talt
Content, expression and structure
Politikens store nye nudansk ordbog
Politikens store fremmedorbog
Politikens basisbog om dansk sprogbrug
Politikens nudansk grammatik
Politikens sproghistorie
Ordbog over det danske Sprog Treogtyvende bind
Ordbog over det danske Sprog Syvogtyvende bind
Danskt lagspråk 1561
Infinitive control in Danish
Politikens synonymordbog
Politikens slangordbog
Dansk sprogbrug
Nye ord-hvorfor og hvordan?
Danish
Dansk-fransk ordbog
Engelsk i dansk Er det et must?
Danske kerneord
Danish dictionary
Fra til anden
Nogle nordjyske mål
Ordbog over det danske Sprog Trettende bind
Ordbog over det danske Sprog Femtende bind
Ordbog over det danske Sprog Sekstende bind
Ordbog over det danske Sprog Syttende bind
Ordbog over det danske Sprog Attende bind
Ordbog over det danske Sprog Nittende bind
Ordbog over det danske Sprog Tyvende bind
Ordbog over det danske Sprog Enogtyvende bind
Ordbog over det danske Sprog Toogtyvende bind
Forkortelser i hverdagen
Dansk verskunst
Die Phonologie der niederdeutschen Lehnwörter im Dänischen bis 1600
Stednavne af slavisk oprindelse på Lolland, Falster og Møn
Ordbog over det danske Sprog Tiende bind
Ordbog over det danske Sprog Niende bind
Ordbog over det danske Sprog Ottende bind
Ordbog over det danske Sprog Syvende bind
Ordbog over det danske Sprog Sjette bind
Ordbog over det danske Sprog Femte bind
Ordbog over det danske Sprog Fjerde bind
Ømålsordbogen bind 2
Bornholmsk ordbog
Kulturens gesandter
Etymologisk ordbog
Ordbog over det danske Sprog Fjortende bind
Ordbog over det danske Sprog Tolvte bind
Ordbog over det danske Sprog Ellevte bind
Dansk i EF
Omvendt fremmedordbog
Ordbog over det danske Sprog Første bind
Rigtigt dansk
Ordbog over det danske Sprog
Ordbog over det danske Sprog Otteogtyvende bind
Ordbog over det danske Sprog Tredje bind
Ordbog over det danske Sprog Andet bind
Ømålsordbogen Bind 1
Computational approaches to text understanding
Danske dobbeltformer
Ømålsordbogen
Stednavneændringer og funktionalitet
Dansk-fransk ordbog
Dictionnaire danois-français
Den store danske udtaleordbog
Politikens forkortelses ordbog
Sprog i Sydslesvig
Fransk i emner
Tense and mood in English
Fædrelandet, folkeminderne og modersmålet
Der Mythos "franglais"
Artikelstruktur im zweisprachigen Wörterbuch
Bornholmsk ordtøj
Svœre ord - og lette
Det danske mindretal i Sydslesvig 1920-1945
Danske sø- og ånavne 6
Danske sø- og ånavne 7
Handelsfaglig ordbog, dansk-fransk
Den færøske sprogrejsning
Kontrastive Analyse des Artikelgebrauchs im Dänischen und Deutschen
Dansk-fransk synonymordbog
Die Sprachlichen Verhältnisse im deutsch-dänischen Sprachgebiet südlich der Grenze
Die Entwicklung der Sprachverhältnisse im Landesteil Schleswig
Nye ord i dansk 1955-75
Patronymer i Danmark
Dictionnaire français-danois
Dansk - rumaensk ordbog
Danske indbyggernavne på -inge
Die Allomorphie im Dänischen und Deutschen
Festschrift für Gunnar Bech zum 60. Geburtstag am 23. März, 1980
Danske grammatikere 5
Danske grammatikere
Skånes språkliga försvenskning 2
Danske grammatikere 3
Danske grammatikere 4
Danske grammatikere 6
Danske grammatikere 1
Danske grammatikere 2
Skånes språkliga försvenskning
The Grammar of nominal compounding
Dansk etymologisk ordbog
Høst's fransk-danske og dansk-franske lommeordbog
Arv og gæld
Danois sans peine
Dansk-Norsk Fransk ordbog
Det danske sprogs historie
Dansk-norsk-Fransk Ordbog
Danish self-taught by the natural method with the English phonetic pronunciation

Authors linked with this theme (137)

Producteur (1)

Distributeur (1)

Collaborateur (1)

Annotateur (1)

Auteur du texte (102)

Éditeur commercial (1)

Préfacier (1)

See also (6)