Vietnamien (langue)

Image from Gallica about Vietnamien (langue)
Topic : Vietnamien (langue)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Annamite (langue)
Ching (langue)
Gin (langue)
Jing (langue)
Kinh (langue)
Langue vietnamienne
Lingua vietnamita (italien)
Viet (langue)
Viet-namien (langue)

related to this theme (18 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (263 resources in data.bnf.fr)

Documents électroniques (1)

Vietnamien

Documents multimédia (10)

Le vietnamien
Le vietnamien de poche
Se débrouiller en vietnamien en 12 heures
Cours de vietnamien
Kit de conversation vietnamien
Le vietnamien tout de suite !
Le Vietnamien sans peine
Le vietnamien tout de suite !
Je parle vietnamien
Cours de vietnamien

Enregistrements (7)

Do-Dua
Hat trông quân
Thuy Kiêu au palais de Nung Bieh première partie. - deuxième partie
Tân-Cung-Oan
Première rencontre
Su
Tiên-Biêt

Livres (245)

Mon imagier vietnamien
Từ câu sai đến câu hay
Chuyện địa danh và chữ nghĩa Nam Bộ /
Lắt léo tiếng Việt
Cẩm nang dịch thuật
Sách bài tập tié̂ng Việt 123
Từ điển tiếng Việt của GS. Nguyễn Lân
Tiếng Việt sơ thảo ngữ pháp chức năng
Từ điển tiếng Việt
100 từ mới
100 từ mới
100 từ mới
Câu tiếng Việt
Vietnamien
Vietnamese beginning lessons for English speakers
Chuyện chữ nghĩa của ông cha
Học tiếng Việt trong hai tháng
Phương pháp dạy tiếng Việt như một ngôn ngữ thứ hai
Từ điển nguồn gốc tiếng Việt
Ngữ nghĩa học
Cẩm nang ngữ pháp tiếng Việt
Harrap's parler le vietnamien en voyage
Bài đọc tiếng Việt nâng cao
Từ điển chính tả tiếng Việt
Đại từ điẻ̂n tié̂ng Việt
Lịch sự trong giao tiếp tiếng Việt
Linguistics of Vietnamese
Vietnamese phrasebook & dictionary
Đề nghị thống nhất cách viết chữ quốc ngữ
Cours de vietnamien
Thực hành tiếng Việt
Ngữ nghĩa học
Tiếng Việt
Phương pháp giải nghĩa từ Hán Việt
Learn & practice Vietnamese
Phương pháp chữa lỗi chính tả
Thuật ngữ học, những vấn đề lí luận và thực tiễn
Từ điẻ̂n tié̂ng Việt
Điển cố văn học trong chèo cổ
Le vietnamien de poche
Từ điển Việt Nga
Sổ tay các biện pháp tu từ ngữ nghĩa tiếng Việt
Tiếp xúc ngôn ngữ ở Đông Nam Á
Yêu nhau đứng ở đằng xa...
Vietnamien
Maîtrise des tons & prononciation des mots en viêtnamien
Les mécanismes d'intégration des mots d'emprunt français en vietnamien
Harrap's parler le vietnamien en voyage
Từ điẻ̂n trié̂t học giản yé̂u & trié̂t học nào cho thế kỷ XXI
Méthode d'apprentissage de la langue vietnamienne
Từ điển tiếng Việt phổ thông
Sự phát triển của từ vựng tiếng Việt nửa sau thế kỉ XX
Tiếng Việt dành cho người Pháp
Ngữ pháp - ngữ nghĩa cuả lời cầu khiến tié̂ng Việt
Tiếng Việt nâng cao
Phương pháp dạy đọc dạy viết tiếng Việt theo âm vị học
Tiếng Việt cơ sở
Thực hành tiếng Việt
Từ điẻ̂n tié̂ng Hué̂
Temps, aspect et modalité en vietnamien
Lý thuyé̂t ngữ pháp hóa và thực trạng ngữ pháp hóa một số từ trong tiếng Việt
Từ điẻ̂n phương ngữ tié̂ng Việt
Chữ nghĩa tiếng Huế
The structure of the Vietnamese noun phrase
Sổ tay từ-ngữ lóng tiếng Việt
Vietnamien express
Thuật ngữ báo chí - truyền thông
Cơ cấu Việt ngữ
Vietnamien
Ngoại ngữ : tiếng Việt...
Harrap's parler le vietnamien en voyage
Từ điển từ và ngữ Việt Nam
Apprendre le vietnamien c'est facile !
Việt ngữ học dưới ánh sáng các lý thuyết hiện đại
Le vietnamien tout de suite !
Le vietnamien de poche
Chữ quốc ngữ và những vấn đề liên quan đến thư pháp
Tư ̀điên̕ chính ta̕ tiêńg Việt thông dụng
Tiêńg Việt hiện đại
Từ điẻ̂n tié̂ng Việt
Tìm về linh hồn tiêńg Việt
Tìm hiểu tiêńg Việt lịch sử
Tư ̀ điên̉ vâǹ trăć tiêńg Việt
Tư ̀ điên̉ văn hoá giáo dục Việt Nam
Dictionnaire annamite-français
Vietnamese-English bilingualism
Portuguese pioneers of Vietnamese linguistics prior to 1650
Dictionnaire vietnamien-chinois-français
Vietnamien express
Từ điẻ̂n văn hóa cỏ̂ truyè̂n Việt Nam
Tư ̀ điên̉ văn hoá dân gian
Điển nghĩa văn học tập giải
Tự-điên̉ chưć quan Việt-Nam
Tiêńg Việt & chư ̃ Việt
Dictionarium anamitico latinum
Chuân̉ mực hoá và công thưć hoá câú trúc câu văn
Ði tìm ba̕n săć tiêńg Việt
A concise Vietnamese grammar
Tư ̀điên̉ tiêńg Huê'
Tự điê̕n đông âm tiếng Việt ...
Phong cách học và các phong cách chưć năng tiêńg Việt
Tư ̀ngư ̃điên̕ cô ́văn học
Elementary vietnamese
Tự vị tiêńg nói miền Nam
Đại tư ̀ điên̉ tiêńg Việt
Ngư ̃ liệu văn học
Parlons viêtnamien
Ngũ thiên tự
Tư ̀điên̕ thành ngư ̃ và tục ngư ̃Việt Nam
Chân trơì lơì quê tiêńg mẹ Việt Nam
Nghiên cưú vê ngư ̃ pháp tiêńg Việt
Vietnamese phrasebook
Dâñ-nhập nghiên-cưú tiêńg Việt và chư ̃ quôć-ngư ̃
Le vietnamien tout de suite !
Công trình nghiên cứu tiếng Việt của một người Thụy Sĩ ở kẻ chợ Đàng Ngoài Onufre Borgès 1614-1664
Tư ̀ điên̉ vâǹ
Le vietnamien de poche
Tư ̀điên̕ chính ta̕ thông dụng
Questions de linguistique vietnamienne
Premiers pas en vietnamien Tome 1
Tam thiên tự
Giao tiếp hằng ngày với bốn thứ tiếng
Từ điển trái nghĩa tiếng Việt
Từ điẻ̂n tié̂ng Việt thông dụng
Chư ̃quôć ngư ̃ và cuộc cách mạng chư ̃ viêt́ đâù thê ́ kỷ XX...
Tư ̀điê̕n̕ tư ̀ Hán Việt
Tiêńg Việt hiện đại
Tư ̀điên̉ phương ngư ̃Nam bộ
Từ điẻ̂n kinh té̂ thị trường từ A đé̂n Z
Tiêńg Việt tuyệt vơì
Kê ̉chuyện thành ngư ̃tục ngư ̃
Tư ̀điê̕n tư ̀láy tiếng Việt
Colloquial vietnamese
Vietnamese-English English-Vietnamese dictionary
Tư ̀điê̕n Việt-Anh
Répertoire minéralogique de 1376 caractères
Tư ̀điên̕ Việt-Pháp
Âm tiêt́ và loại hình ngôn ngư ̃
Thư mục ngôn ngư ̃học Việt Nam
Tà̂m-nguyên từ-điẻ̂n
Tiêǵ Việtnam ta...
Tư ̀ngư ̃văn Nôm
Tự vị tiêńg Việt miêǹ Nam
Tư ̀ điên̉ thành ngư ̃-tục ngư ̃ Việt Pháp
Tư ̀ điên̉ gia̕i thích thuật ngư ̃ngôn ngư ̃học
Tư ̀điê̕n Việt-Anh
Tư ̀điê̕n Việt-Anh
Tư ̀điê̕n Pháp-Việt-Việt-Pháp
Guide de conversation français-viêtnamien
Spoken Vietnamese
Tư ̀điên̕ thành ngư ̃Việt Nam
Thành ngư ̃tiêńg Việt
Tư ̀điên̕ thành ngư ̃ và tục ngư ̃Việt Nam
Tư ̀điê̕n Việt-Pháp
Répertoire minéralogique de 1376 caractères
The Chinese and Vietnamese languages and civilisations Volume I
Tư ̀điê̕n phô̕ thông Việt-Anh
Tiếng Việt cho ngươì nước ngoài
Tim̀ thơ trong tiêńg nói
The Chinese and Vietnamese languages and civilisations Volume II in 2 tomes
Thành ngư ̃điên̕ tích
Le vietnamien fondamental
Tư ̀ ngư ̃ tiêńg Việt
Tư ̀ điên̉ Annam-Lusitan-Latinh
Tư ̀điên̉ Việt-Anh
Tiêńg Pháp 7
Untersuchungen zum Problem der seriellen Verben
Discursive practices and linguistic meanings
Tư ̀ điên̉ Việt Hán
Tư ̀ điên̉ thành ngư ̃ và tục ngư ̃ Việt Nam
Quôć văn trích diêm̃
Wörterbuch Vietnamesisch-Deutsch
Cô-Ðāo viêt́ câu đôí
Chư ̃, văn quôć ngư ̃
Tư ̀ điên̉ tiêńg Việt
Elemental grammar of spoken Vietnamese / Viêt Nam through ancient texts and pictures
Tư ̀ điên̉ trái nghĩa tiêńg Việt
Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt
Tư ̀ điên̉ tư ̀ đôǹg nghiã tiêńg Việt
Lịch sú chũ quôc ngũ
Cours de vietnamien
Le vietnamien par les textes
Parler vietnamien
Le Vietnamien fondamental 1
Tư ̀điên̉ tiêńg Việt phô ̉thông
Tiêńg Việt trên đươǹg phát triên̉
Quôć văn giáo khoa thư
Intermediate spoken Vietnamese
Dictionnaire de fréquence du vietnamien
Chu nom, nguon goc, cau tao, dien bien
Cours de vietnamien
Nguôǹ gôć và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt
Tiêu tu diên pháp-viêt, viêt-pháp
Thành ngư ̃ tiêńg Việt
Thành ngư ̃ Việt-Anh-Pháp
Tư điên̉ Việt-Anh
Từ điển tiếng Việt
Ðộng tư ̀ trong tiêńg Việt
Tư ̀ điên̉ Việt - Khơ-me
Le syntagme verbal en vietnamien
See more livres on this theme

Authors linked with this theme (168 resources in data.bnf.fr)

Auteur ou responsable intellectuel (1)

Auteur ou responsable intellectuel (autre) (2)

Auteur du texte (165)

See also