Vietnamien (langue)

Image from Gallica about Vietnamien (langue)
Topic : Vietnamien (langue)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Annamite (langue)
Ching (langue)
Gin (langue)
Jing (langue)
Kinh (langue)
Langue vietnamienne
Lingua vietnamita (italien)
Viet (langue)
Viet-namien (langue)

related to this theme (18 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (263 resources in data.bnf.fr)

Documents électroniques (1)

Vietnamien

Documents multimédia (10)

Le vietnamien
Le vietnamien de poche
Cours de vietnamien
Kit de conversation vietnamien
Se débrouiller en vietnamien en 12 heures
Le vietnamien tout de suite !
Le Vietnamien sans peine
Le vietnamien tout de suite !
Je parle vietnamien
Cours de vietnamien

Enregistrements (7)

Tiên-Biêt
Thuy Kiêu au palais de Nung Bieh première partie. - deuxième partie
Hat trông quân
Tân-Cung-Oan
Première rencontre
Su
Do-Dua

Livres (245)

Mon imagier vietnamien
Từ câu sai đến câu hay
Chuyện địa danh và chữ nghĩa Nam Bộ /
Từ điển tiếng Việt của GS. Nguyễn Lân
Cẩm nang dịch thuật
Sách bài tập tié̂ng Việt 123
Lắt léo tiếng Việt
Tiếng Việt sơ thảo ngữ pháp chức năng
Vietnamese beginning lessons for English speakers
Câu tiếng Việt
100 từ mới
Từ điển tiếng Việt
Vietnamien
100 từ mới
100 từ mới
Chuyện chữ nghĩa của ông cha
Học tiếng Việt trong hai tháng
Phương pháp dạy tiếng Việt như một ngôn ngữ thứ hai
Harrap's parler le vietnamien en voyage
Ngữ nghĩa học
Cẩm nang ngữ pháp tiếng Việt
Từ điển nguồn gốc tiếng Việt
Đại từ điẻ̂n tié̂ng Việt
Từ điển chính tả tiếng Việt
Linguistics of Vietnamese
Bài đọc tiếng Việt nâng cao
Đề nghị thống nhất cách viết chữ quốc ngữ
Lịch sự trong giao tiếp tiếng Việt
Vietnamese phrasebook & dictionary
Phương pháp giải nghĩa từ Hán Việt
Cours de vietnamien
Tiếng Việt
Thực hành tiếng Việt
Ngữ nghĩa học
Learn & practice Vietnamese
Phương pháp chữa lỗi chính tả
Thuật ngữ học, những vấn đề lí luận và thực tiễn
Từ điẻ̂n tié̂ng Việt
Le vietnamien de poche
Vietnamien
Maîtrise des tons & prononciation des mots en viêtnamien
Điển cố văn học trong chèo cổ
Sổ tay các biện pháp tu từ ngữ nghĩa tiếng Việt
Tiếp xúc ngôn ngữ ở Đông Nam Á
Từ điển Việt Nga
Yêu nhau đứng ở đằng xa...
Từ điển tiếng Việt phổ thông
Tiếng Việt dành cho người Pháp
Ngữ pháp - ngữ nghĩa cuả lời cầu khiến tié̂ng Việt
Méthode d'apprentissage de la langue vietnamienne
Sự phát triển của từ vựng tiếng Việt nửa sau thế kỉ XX
Phương pháp dạy đọc dạy viết tiếng Việt theo âm vị học
Les mécanismes d'intégration des mots d'emprunt français en vietnamien
Tiếng Việt nâng cao
Từ điẻ̂n trié̂t học giản yé̂u & trié̂t học nào cho thế kỷ XXI
Harrap's parler le vietnamien en voyage
Temps, aspect et modalité en vietnamien
Thực hành tiếng Việt
Từ điẻ̂n tié̂ng Hué̂
Từ điẻ̂n phương ngữ tié̂ng Việt
Lý thuyé̂t ngữ pháp hóa và thực trạng ngữ pháp hóa một số từ trong tiếng Việt
Tiếng Việt cơ sở
The structure of the Vietnamese noun phrase
Chữ nghĩa tiếng Huế
Sổ tay từ-ngữ lóng tiếng Việt
Vietnamien express
Thuật ngữ báo chí - truyền thông
Cơ cấu Việt ngữ
Vietnamien
Ngoại ngữ : tiếng Việt...
Harrap's parler le vietnamien en voyage
Từ điển từ và ngữ Việt Nam
Việt ngữ học dưới ánh sáng các lý thuyết hiện đại
Apprendre le vietnamien c'est facile !
Le vietnamien tout de suite !
Le vietnamien de poche
Chữ quốc ngữ và những vấn đề liên quan đến thư pháp
Tư ̀điên̕ chính ta̕ tiêńg Việt thông dụng
Tìm hiểu tiêńg Việt lịch sử
Tư ̀ điên̉ vâǹ trăć tiêńg Việt
Dictionnaire annamite-français
Tiêńg Việt hiện đại
Từ điẻ̂n tié̂ng Việt
Tìm về linh hồn tiêńg Việt
Tư ̀ điên̉ văn hoá giáo dục Việt Nam
Vietnamese-English bilingualism
Portuguese pioneers of Vietnamese linguistics prior to 1650
Tư ̀ điên̉ văn hoá dân gian
Từ điẻ̂n văn hóa cỏ̂ truyè̂n Việt Nam
Dictionnaire vietnamien-chinois-français
Điển nghĩa văn học tập giải
Vietnamien express
Tự-điên̉ chưć quan Việt-Nam
Dictionarium anamitico latinum
Tiêńg Việt & chư ̃ Việt
Ði tìm ba̕n săć tiêńg Việt
Chuân̉ mực hoá và công thưć hoá câú trúc câu văn
Tư ̀điên̉ tiêńg Huê'
Tự điê̕n đông âm tiếng Việt ...
A concise Vietnamese grammar
Phong cách học và các phong cách chưć năng tiêńg Việt
Tự vị tiêńg nói miền Nam
Tư ̀ngư ̃điên̕ cô ́văn học
Đại tư ̀ điên̉ tiêńg Việt
Elementary vietnamese
Ngư ̃ liệu văn học
Parlons viêtnamien
Nghiên cưú vê ngư ̃ pháp tiêńg Việt
Ngũ thiên tự
Tư ̀điên̕ thành ngư ̃ và tục ngư ̃Việt Nam
Chân trơì lơì quê tiêńg mẹ Việt Nam
Vietnamese phrasebook
Le vietnamien de poche
Công trình nghiên cứu tiếng Việt của một người Thụy Sĩ ở kẻ chợ Đàng Ngoài Onufre Borgès 1614-1664
Le vietnamien tout de suite !
Tư ̀ điên̉ vâǹ
Dâñ-nhập nghiên-cưú tiêńg Việt và chư ̃ quôć-ngư ̃
Từ điển trái nghĩa tiếng Việt
Premiers pas en vietnamien Tome 1
Tam thiên tự
Từ điẻ̂n tié̂ng Việt thông dụng
Tư ̀điên̕ chính ta̕ thông dụng
Questions de linguistique vietnamienne
Giao tiếp hằng ngày với bốn thứ tiếng
Tư ̀điê̕n̕ tư ̀ Hán Việt
Tư ̀điên̉ phương ngư ̃Nam bộ
Tiêńg Việt tuyệt vơì
Âm tiêt́ và loại hình ngôn ngư ̃
Tiêńg Việt hiện đại
Tư ̀điê̕n Việt-Anh
Vietnamese-English English-Vietnamese dictionary
Colloquial vietnamese
Tư ̀điên̕ Việt-Pháp
Répertoire minéralogique de 1376 caractères
Từ điẻ̂n kinh té̂ thị trường từ A đé̂n Z
Tư ̀điê̕n tư ̀láy tiếng Việt
Chư ̃quôć ngư ̃ và cuộc cách mạng chư ̃ viêt́ đâù thê ́ kỷ XX...
Thư mục ngôn ngư ̃học Việt Nam
Kê ̉chuyện thành ngư ̃tục ngư ̃
Thành ngư ̃tiêńg Việt
Tà̂m-nguyên từ-điẻ̂n
Tư ̀điên̕ thành ngư ̃ và tục ngư ̃Việt Nam
Tư ̀điên̕ thành ngư ̃Việt Nam
Spoken Vietnamese
Tư ̀điê̕n Pháp-Việt-Việt-Pháp
Tiêǵ Việtnam ta...
Tư ̀điê̕n Việt-Anh
Tư ̀điê̕n Việt-Anh
Tư ̀ngư ̃văn Nôm
Tự vị tiêńg Việt miêǹ Nam
Guide de conversation français-viêtnamien
Tư ̀ điên̉ thành ngư ̃-tục ngư ̃ Việt Pháp
Tư ̀ điên̉ gia̕i thích thuật ngư ̃ngôn ngư ̃học
Tư ̀điê̕n phô̕ thông Việt-Anh
The Chinese and Vietnamese languages and civilisations Volume II in 2 tomes
Tim̀ thơ trong tiêńg nói
Tiếng Việt cho ngươì nước ngoài
Le vietnamien fondamental
The Chinese and Vietnamese languages and civilisations Volume I
Tư ̀điê̕n Việt-Pháp
Répertoire minéralogique de 1376 caractères
Thành ngư ̃điên̕ tích
Tư ̀ ngư ̃ tiêńg Việt
Tư ̀điên̉ Việt-Anh
Tư ̀ điên̉ Annam-Lusitan-Latinh
Discursive practices and linguistic meanings
Untersuchungen zum Problem der seriellen Verben
Tiêńg Pháp 7
Tư ̀ điên̉ Việt Hán
Chư ̃, văn quôć ngư ̃
Wörterbuch Vietnamesisch-Deutsch
Quôć văn trích diêm̃
Cô-Ðāo viêt́ câu đôí
Tư ̀ điên̉ thành ngư ̃ và tục ngư ̃ Việt Nam
Tư ̀ điên̉ tiêńg Việt
Tư ̀ điên̉ trái nghĩa tiêńg Việt
Elemental grammar of spoken Vietnamese / Viêt Nam through ancient texts and pictures
Lịch sú chũ quôc ngũ
Tư ̀ điên̉ tư ̀ đôǹg nghiã tiêńg Việt
Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt
Cours de vietnamien
Le vietnamien par les textes
Parler vietnamien
Tư ̀điên̉ tiêńg Việt phô ̉thông
Le Vietnamien fondamental 1
Tiêńg Việt trên đươǹg phát triên̉
Quôć văn giáo khoa thư
Dictionnaire de fréquence du vietnamien
Intermediate spoken Vietnamese
Cours de vietnamien
Nguôǹ gôć và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt
Chu nom, nguon goc, cau tao, dien bien
Thành ngư ̃ Việt-Anh-Pháp
Tiêu tu diên pháp-viêt, viêt-pháp
Thành ngư ̃ tiêńg Việt
Ðộng tư ̀ trong tiêńg Việt
Từ điển tiếng Việt
Tư ̀ điên̉ Việt - Khơ-me
Tư điên̉ Việt-Anh
Le syntagme verbal en vietnamien
See more livres on this theme

Authors linked with this theme (168 resources in data.bnf.fr)

Auteur ou responsable intellectuel (1)

Auteur ou responsable intellectuel (autre) (2)

Auteur du texte (165)

See also