Vietnamien (langue)

Image from Gallica about Vietnamien (langue)
Topic : Vietnamien (langue)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Annamite (langue)
Ching (langue)
Gin (langue)
Jing (langue)
Kinh (langue)
Langue vietnamienne
Lingua vietnamita (italien)
Viet (langue)
Viet-namien (langue)

related to this theme (18 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (263 resources in data.bnf.fr)

Multimedia documents (10)

Le vietnamien
Le vietnamien de poche
Kit de conversation vietnamien
Se débrouiller en vietnamien en 12 heures
Cours de vietnamien
Le vietnamien tout de suite !
Le Vietnamien sans peine
Le vietnamien tout de suite !
Je parle vietnamien
Cours de vietnamien

Sound recordings (7)

Hat trông quân
Tiên-Biêt
Do-Dua
Su
Première rencontre
Tân-Cung-Oan
Thuy Kiêu au palais de Nung Bieh première partie. - deuxième partie

Electronic documents (1)

Vietnamien

Books (245)

Mon imagier vietnamien
Từ câu sai đến câu hay
Chuyện địa danh và chữ nghĩa Nam Bộ /
Lắt léo tiếng Việt
Từ điển tiếng Việt của GS. Nguyễn Lân
Tiếng Việt sơ thảo ngữ pháp chức năng
Cẩm nang dịch thuật
Sách bài tập tié̂ng Việt 123
Vietnamese beginning lessons for English speakers
Từ điển tiếng Việt
Câu tiếng Việt
Vietnamien
100 từ mới
100 từ mới
100 từ mới
Học tiếng Việt trong hai tháng
Chuyện chữ nghĩa của ông cha
Cẩm nang ngữ pháp tiếng Việt
Ngữ nghĩa học
Từ điển nguồn gốc tiếng Việt
Harrap's parler le vietnamien en voyage
Phương pháp dạy tiếng Việt như một ngôn ngữ thứ hai
Vietnamese phrasebook & dictionary
Từ điển chính tả tiếng Việt
Bài đọc tiếng Việt nâng cao
Đề nghị thống nhất cách viết chữ quốc ngữ
Đại từ điẻ̂n tié̂ng Việt
Lịch sự trong giao tiếp tiếng Việt
Linguistics of Vietnamese
Thuật ngữ học, những vấn đề lí luận và thực tiễn
Thực hành tiếng Việt
Ngữ nghĩa học
Phương pháp giải nghĩa từ Hán Việt
Phương pháp chữa lỗi chính tả
Tiếng Việt
Learn & practice Vietnamese
Cours de vietnamien
Từ điẻ̂n tié̂ng Việt
Le vietnamien de poche
Từ điển Việt Nga
Maîtrise des tons & prononciation des mots en viêtnamien
Tiếp xúc ngôn ngữ ở Đông Nam Á
Yêu nhau đứng ở đằng xa...
Sổ tay các biện pháp tu từ ngữ nghĩa tiếng Việt
Điển cố văn học trong chèo cổ
Vietnamien
Les mécanismes d'intégration des mots d'emprunt français en vietnamien
Từ điẻ̂n trié̂t học giản yé̂u & trié̂t học nào cho thế kỷ XXI
Ngữ pháp - ngữ nghĩa cuả lời cầu khiến tié̂ng Việt
Tiếng Việt dành cho người Pháp
Phương pháp dạy đọc dạy viết tiếng Việt theo âm vị học
Từ điển tiếng Việt phổ thông
Tiếng Việt nâng cao
Sự phát triển của từ vựng tiếng Việt nửa sau thế kỉ XX
Harrap's parler le vietnamien en voyage
Méthode d'apprentissage de la langue vietnamienne
Tiếng Việt cơ sở
Thực hành tiếng Việt
Lý thuyé̂t ngữ pháp hóa và thực trạng ngữ pháp hóa một số từ trong tiếng Việt
Từ điẻ̂n phương ngữ tié̂ng Việt
Từ điẻ̂n tié̂ng Hué̂
Temps, aspect et modalité en vietnamien
Sổ tay từ-ngữ lóng tiếng Việt
Chữ nghĩa tiếng Huế
The structure of the Vietnamese noun phrase
Vietnamien express
Thuật ngữ báo chí - truyền thông
Cơ cấu Việt ngữ
Harrap's parler le vietnamien en voyage
Vietnamien
Từ điển từ và ngữ Việt Nam
Ngoại ngữ : tiếng Việt...
Apprendre le vietnamien c'est facile !
Le vietnamien tout de suite !
Việt ngữ học dưới ánh sáng các lý thuyết hiện đại
Chữ quốc ngữ và những vấn đề liên quan đến thư pháp
Le vietnamien de poche
Tư ̀điên̕ chính ta̕ tiêńg Việt thông dụng
Vietnamese-English bilingualism
Tìm về linh hồn tiêńg Việt
Dictionnaire annamite-français
Tư ̀ điên̉ vâǹ trăć tiêńg Việt
Tiêńg Việt hiện đại
Tư ̀ điên̉ văn hoá giáo dục Việt Nam
Từ điẻ̂n tié̂ng Việt
Tìm hiểu tiêńg Việt lịch sử
Tự-điên̉ chưć quan Việt-Nam
Vietnamien express
Dictionnaire vietnamien-chinois-français
Tư ̀ điên̉ văn hoá dân gian
Điển nghĩa văn học tập giải
Portuguese pioneers of Vietnamese linguistics prior to 1650
Từ điẻ̂n văn hóa cỏ̂ truyè̂n Việt Nam
Chuân̉ mực hoá và công thưć hoá câú trúc câu văn
A concise Vietnamese grammar
Tiêńg Việt & chư ̃ Việt
Tư ̀điên̉ tiêńg Huê'
Tự điê̕n đông âm tiếng Việt ...
Dictionarium anamitico latinum
Ði tìm ba̕n săć tiêńg Việt
Phong cách học và các phong cách chưć năng tiêńg Việt
Đại tư ̀ điên̉ tiêńg Việt
Tư ̀ngư ̃điên̕ cô ́văn học
Tự vị tiêńg nói miền Nam
Elementary vietnamese
Ngư ̃ liệu văn học
Parlons viêtnamien
Ngũ thiên tự
Chân trơì lơì quê tiêńg mẹ Việt Nam
Tư ̀điên̕ thành ngư ̃ và tục ngư ̃Việt Nam
Nghiên cưú vê ngư ̃ pháp tiêńg Việt
Tư ̀ điên̉ vâǹ
Le vietnamien de poche
Le vietnamien tout de suite !
Vietnamese phrasebook
Dâñ-nhập nghiên-cưú tiêńg Việt và chư ̃ quôć-ngư ̃
Công trình nghiên cứu tiếng Việt của một người Thụy Sĩ ở kẻ chợ Đàng Ngoài Onufre Borgès 1614-1664
Premiers pas en vietnamien Tome 1
Giao tiếp hằng ngày với bốn thứ tiếng
Questions de linguistique vietnamienne
Từ điển trái nghĩa tiếng Việt
Từ điẻ̂n tié̂ng Việt thông dụng
Tư ̀điên̕ chính ta̕ thông dụng
Tam thiên tự
Tư ̀điên̉ phương ngư ̃Nam bộ
Tiêńg Việt tuyệt vơì
Colloquial vietnamese
Từ điẻ̂n kinh té̂ thị trường từ A đé̂n Z
Thư mục ngôn ngư ̃học Việt Nam
Tiêńg Việt hiện đại
Vietnamese-English English-Vietnamese dictionary
Âm tiêt́ và loại hình ngôn ngư ̃
Tư ̀điên̕ Việt-Pháp
Kê ̉chuyện thành ngư ̃tục ngư ̃
Répertoire minéralogique de 1376 caractères
Chư ̃quôć ngư ̃ và cuộc cách mạng chư ̃ viêt́ đâù thê ́ kỷ XX...
Tư ̀điê̕n Việt-Anh
Tư ̀điê̕n tư ̀láy tiếng Việt
Tư ̀điê̕n̕ tư ̀ Hán Việt
Tư ̀điê̕n Pháp-Việt-Việt-Pháp
Tư ̀điên̕ thành ngư ̃Việt Nam
Tà̂m-nguyên từ-điẻ̂n
Tự vị tiêńg Việt miêǹ Nam
Tư ̀ điên̉ thành ngư ̃-tục ngư ̃ Việt Pháp
Guide de conversation français-viêtnamien
Thành ngư ̃tiêńg Việt
Tư ̀điên̕ thành ngư ̃ và tục ngư ̃Việt Nam
Tiêǵ Việtnam ta...
Tư ̀ điên̉ gia̕i thích thuật ngư ̃ngôn ngư ̃học
Tư ̀ngư ̃văn Nôm
Tư ̀điê̕n Việt-Anh
Tư ̀điê̕n Việt-Anh
Spoken Vietnamese
Le vietnamien fondamental
Thành ngư ̃điên̕ tích
Tim̀ thơ trong tiêńg nói
Tư ̀điê̕n phô̕ thông Việt-Anh
Tiếng Việt cho ngươì nước ngoài
Tư ̀điê̕n Việt-Pháp
Répertoire minéralogique de 1376 caractères
The Chinese and Vietnamese languages and civilisations Volume I
The Chinese and Vietnamese languages and civilisations Volume II in 2 tomes
Tư ̀ điên̉ Annam-Lusitan-Latinh
Tư ̀ ngư ̃ tiêńg Việt
Tư ̀điên̉ Việt-Anh
Discursive practices and linguistic meanings
Untersuchungen zum Problem der seriellen Verben
Tiêńg Pháp 7
Tư ̀ điên̉ Việt Hán
Wörterbuch Vietnamesisch-Deutsch
Chư ̃, văn quôć ngư ̃
Cô-Ðāo viêt́ câu đôí
Quôć văn trích diêm̃
Tư ̀ điên̉ thành ngư ̃ và tục ngư ̃ Việt Nam
Tư ̀ điên̉ tiêńg Việt
Elemental grammar of spoken Vietnamese / Viêt Nam through ancient texts and pictures
Tư ̀ điên̉ trái nghĩa tiêńg Việt
Tư ̀ điên̉ tư ̀ đôǹg nghiã tiêńg Việt
Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt
Lịch sú chũ quôc ngũ
Le vietnamien par les textes
Parler vietnamien
Cours de vietnamien
Le Vietnamien fondamental 1
Tư ̀điên̉ tiêńg Việt phô ̉thông
Tiêńg Việt trên đươǹg phát triên̉
Quôć văn giáo khoa thư
Intermediate spoken Vietnamese
Dictionnaire de fréquence du vietnamien
Chu nom, nguon goc, cau tao, dien bien
Cours de vietnamien
Nguôǹ gôć và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt
Thành ngư ̃ tiêńg Việt
Thành ngư ̃ Việt-Anh-Pháp
Tiêu tu diên pháp-viêt, viêt-pháp
Tư ̀ điên̉ Việt - Khơ-me
Từ điển tiếng Việt
Tư điên̉ Việt-Anh
Ðộng tư ̀ trong tiêńg Việt
Le syntagme verbal en vietnamien
See more books on this theme

Authors linked with this theme (168 resources in data.bnf.fr)

Auteur ou responsable intellectuel (1)

Auteur ou responsable intellectuel (autre) (2)

Auteur du texte (165)

See also