Chine -- 1949-....

Image from Gallica about Chine -- 1949-....
Topic : Chine -- 1949-....
Source file : RAMEAU
Field : Histoire du reste du monde
The year : 1949

related to this theme (3)

Documents on this topic (93)

Livres (90)

La Chine depuis 1949
Histoire de la République populaire de Chine
La société chinoise depuis 1949
La République populaire de Chine
China, Hong Kong, and the Long 1970s
Chroniques chinoises, 1944-2000
Three months in Mao's China
Historical dictionary of the people's Republic of China
Wo si guo, wo xing cun, wo zuo zheng
Biographical dictionary of the People's Republic of China
Ge ming yu fan ge ming zhui yi
Dang dai zhong guo shi gao
Cuo luan kuang biao de Mao shi dai
Le rêve brisé de Shanshan
The search for modern China
Hui shou mu yun ping
Yi ge cun zhi shu de gong zuo bi ji
La Chine depuis 1949
Dian xing nian du
China
Histoire de la société chinoise
The A to Z of the people's Republic of China
Zhong guo xi bei shao shu min zu tong shi
Encyclopedia of modern China
Voices carry
"Shen wa dong" de bei hou
La Cina vol. III
China in the world
La Chine
Chi comanda a Pechino ?
China
L'ombre de Mao
Historical dictionary of the People's Republic of China
Dang dai zhong guo bian nian shi
Re-envisioning the Chinese revolution
Al-Ṣīn al-šaʿbiyyaẗ
Patrolling the revolution
Dictionnaire de la Chine contemporaine
Zhong guo dang dai dian ying fa zhan shi
Huo zai mao ze dong tong zhi xia
The changing face of China
Zhi qing zhe shuo di 3 ji. - zhi 2
Zhi qing zhe shuo di 3 ji. - zhi 8
Zao Mao Zedong de fan, jie Mao Zedong de ban
Zhi qing zhe shuo di 3 ji. - zhi 1
Zhi qing zhe shuo di 3 ji. - zhi 3
Zhi qing zhe shuo di 3 ji. - zhi 4
Zhi qing zhe shuo di 3 ji. - zhi 5
Zhi qing zhe shuo di 3 ji. - zhi 6
Zhi qing zhe shuo di 3 ji. - zhi 7
Dang dai zhong guo
Tempered in the revolutionary furnace
Penser d'un dehors, la Chine
China under communism
Zhong guo jiao yu zhi du tong shi
Zhong hua ren min gong he guo zi liao shuo ce (1949-1999)
La Chine populaire
Gong he guo de li cheng
Historical dictionary of the People's Republic of China
Le défi chinois
The People's republic part 2
La Chine populaire
The Cambridge history of China Vol. 15. - Part 2
Chine
La Chine
China changes face
VR China im Wandel
Chinese cities
Who's who in the People's Republic of China
China watch
Communism in mainland China
Tant que la montagne restera verte
Un ancien agent du GMD en Chine nouvelle
Chronology of the people's Republic of China
A Chronology of the People's Republic of China, 1949-1984
La Chine
La Chine populaire 1
La Chine face au monde
La Chine populaire
Le Casse-tête chinois
Les Chinois
Apocalypse Mao
Apocalypse Mao
L'Empire du milieu retrouvé
Siyn haʿamamiyt
China
La Chine populaire
La Chine de Mao
La Chine populaire
La Chine populaire

Images (3)

[Collection François Louvrier. Affiches. Chine. ca 2000-2012. Recueil de pièces de grand format 110 x 85 cm env.]
[Collection François Louvrier. Affiches politiques.Chine. ca 1997-2010. Recueil de pièces de grand format 100 x 70 cm env.]
[Collection François Louvrier. Affiches politiques. Chine. ca 1960-1990. Recueil de pièces de grand format 100 x 70 cm env.]

Authors linked with this theme (105)

Illustrateur (1)

Auteur du commentaire (1)

See also (5)