Catalan (langue)

Image from Gallica about Catalan (langue)
Topic : Catalan (langue)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Bacavès (langue)
Català (langue)
Lingua catalana (italien)

related to this theme (26 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (411 resources in data.bnf.fr)

Multimedia documents (6)

Le petit dico d'aquí Vol. 2
Le catalan
Le catalan
Encara i sempre
El catalán sin esfuerzo
Esku-eskura

Videos, films (1)

Trois faces. - Érik Bullot, réal., scénario. - [2]

Electronic documents (1)

Apprenez le catalan

Books (403)

Gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana
Diccionari compact français-catalan-català-francès
Central Catalan and Swabian
La formación de la identidad lingüística catalana (siglos XIII-XVIII)
Les représentations de la catalanité
Documents de la Secció Filològica, V
Katalanische und okzitanische Renaissance
Fabra, Moll i Sanchis Guarner
Afer d'estat
La victòria de Pompeu Fabra
Catalan
Homenatge a Kálmán Faluba
Elements d'història de la llengua catalana
Construccions lèxicogramaticals comparades Vol. I
Diccionari de fraseologia
Miscel·lània d'homenatge a Joan Martí i Castell
Qüestions de llengua a la Catalunya del Nord
Le catalan en Catalogne nord et dans les pays catalans
Gramàtica de la llengua catalana
La societat valenciana en l'espill lingüístic
Singular and plural
Miscel·lània Jordi Bruguera 4
Enseignement du catalan et plurilinguisme
Raons de futur
El lèxic del Pallars, Sobirà i la Vall Fosca a través de la seva fonètica
Miscel.lania Jordi Bruguera 3
L'aportació lèxica del canonge Teodor Tomàs
Renaissance et mission de la catalanité
Dialectologia catalana
Clàssics d'ahir i d'avui en la gramàtica del català
La fabrication des néologismes
100 insults imprescindibles
Recherches sur la langue catalane
Miscel·lània Jordi Bruguera 2
Catalan
El clític datiu és més que un clític
Studia linguistica in honorem Francisco Gimeno Menéndez
Miscel·lània Jordi Bruguera 1
La Catalogne, une nation, deux États
Dictionnaire nord catalan
La felicitat
Gramàtica catalana de la A a la Z
El llibre dels embarbussaments i altres jocs de paraules
Le petit dico d'aquí 3
Fabra, encara
Diccionari de butxaca català-francès & francès-català
The Catalan language in the digital age
El concepte de paisos catalans
El català de l'Alguer
Gli italianismi nel catalano
Viure en Occitània
Prontuario de ortografía de la lengua castellana, 1844
Diccionari de la llengua catalana
Literature as a response to cultural and political repression in Franco's Catalonia
Epistolari
L'occità
Le catalan de poche
The pragmatics of Catalan
Miscel·lània Joaquim Molas 5
Converses filològiques
Miscel·lània Joaquim Molas 6
Llengua i ensenyament
Visions de "l'idiome natal" à travers l'enquête impériale sur les patois (1807-1812)
Diccionari del català col·loquial
Miscel·lània Joaquim Molas 4
Vocabulari del pagès
Diccionari català-francès
Miscel·lània Joaquim Molas 3
Els verbs conjugats
Diccionari manual francès-català, català-francès
Català normalitzat en un món multilingüe
La traducción entre lenguas en contacto
Actes del Catorzè Col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes
Catalunya Nord, societat i identitat
Diccionari de verbs
Per la llengua catalana
El malestar en la cultura catalana
Jugendsprache in Barcelona und ihre Darstellung in den Kommunikationsmedien
Més caçadors de paraules
Interjeccions i lexicografia
Le petit dico d'aquí
L'ensenyament i l'aprenentatge del català com a primera llengua a l'escola
Gramàtica del català contemporani
Miscel·lània Joaquim Molas 1
El castellano en las tierras de habla catalana
Geriadurig brezhoneg-katalaneg
Els futurs del català
Gramàtica catalana
Larousse diccionari
La situació sociolingüística a Andorra
Secrets de la langue catalane
Llengua catalana
Mon premier dictionnaire français-catalan en images
Sardocatalana
Pompeu Fabra
Un estudi de dialectologia catalana al seglo XIX
Diccionari àrab-català
Francesc Matheu i la revista "Catalana"
Diccionari compact català-francès, français-catalan
Guide pratique de traduction catalan-français
Manual de mètrica i versificació catalanes
Aïnes noves 1
El discurs sociolingüístic actual català i occità
Précis d'occitan et de catalan
Diccionari català-francès d'expressions, locucions i refranys
Crònica de l'obra del diccionari
La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement
Definició lexicogràfica i estructura del diccionari
Dictionnaire français-catalan d'expressions, locutions et proverbes
Homenatge de l'IEC a Joan Coromines
Larousse diccionari compact
La Lliga regionalista i la llengua catalana
Els noms populars de núvols, boires i vents a l'Urgell
Actes del tretzè Col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes
Diccionari d'arquitectura romànica catalana
Normes i identitats
Història de la llengua catalana
Encara i sempre
El futur del català
Phonologie et introduction à la morphologie du catalan
Español y catalán en contacto
Els adjectius possesius
Una nomenclatura catalano-francesa del 1718
Marcar les diferències
Diccionari de dubtes i dificultats del català
Pragmatik der Demonstrativpronomina in den iberoromanischen Sprachen
Francesc de B. Moll i la llengua literària
El parlar de la Marina Alta
Una revisió de Fabra, una crítica a la norma
La formació de mots
Conversation avec mon chien sur la France et les Français
Manual de documents i llenguatge administratius
La llengua dels processos de crims a la Lleida del segle XVI
El catala no morira
Pragmatic markers in oral narrative
[Recueil. Matériel pédagogique]
Das Katalanische in der frühen Neuzeit
La pronúncia llatina entre catalans
El castellano de Cataluna
Les gitans catalans et leur langue
Caram, això me mira !
L'identitat occitana e catalana dins los Pirenèus
La fraseología española en el diccionario bilingüe español-catalán
Actes del dotzè Col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes
El català de l'alguer
Aménagement linguistique dans les pays de langue catalane
Diccionaris, normativa i llengua estàndard
A bibliography of Hispanic dictionaries
Le catalan de poche
El Catalán
Sustrato catalán en el habla del Bajo Segura
Grammaire et vocabulaire du catalan
Congrés internacional de toponímia i onomàstica catalanes
The catalan clitic system
Didàctica de la llengua
Llengua i economia a catalunya
Grammaire catalane-française
Immersion linguistique en Catalogne et compétence bilingue
Diccionari manual de la llengua catalana
La llengua maltractada
Teoria lingüística i adquisició del llenguatge
Die Stellung des Katalanischen zum Provenzalischen und Kastilischen
Ésser, esta i haver-hi en Català antic
Diccionari de paranys de traducció
Llengua catalana III
Recherches historiques sur la langue catalane
Sprachenbesetzgebung in Katalonien
Repertori de catalanòfils
Una llengua entre cinc mil
El català modern
Configuración morfológica y estructura argumental
Diccionari compact català-francès, francès-català
Parlons catalan
Les "Regles de esquivar vocables" i "La qüestió de la llengua"
Diccionari ideològic de la llengua catalana
Catalan
Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana
Diccionari de renecs i paraulotes
Aportació a l'estudi dels gal.licismes del català
Gran diccionari de la llengua catalana
Llengua estàndard i variació linguística
Sociolingüística de la llengua catalana
Abrégé de grammaire catalane avec des exercices et leurs corrections
Repertori de catalanòfils
Gramàtica catalana
Fonologia catalana
Del llatí al català
Història de la lingüística catalana, 1775-1900
Wilhelm Meyer-Lübke i "Das Katalanische"
La història de la llengua catalana
Phonologie du catalan
Llengua catalana II
Diccionari de frases fetes
Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny
Diccionari de noms de persona
Issues in the phonology and the morphology of the major Iberian languages
Diccionari català-francès
Miscel.lània Germà Colón 7
Llengua catalana I
Documents normatius, 1962-1996
See more books on this theme

Authors linked with this theme (261 resources in data.bnf.fr)

Auteur du texte (259)

See more authors linked to this theme as auteur du texte

Scénariste (1)

Réalisateur (1)

See also