Gen Wang (1483-1541)

Birth : 1483
Death : 1541
Note :
Philosophe chinois
Variants of the name : Wang Gen
Ken Wang
Wang Ken
Hsin-chai Wang
Xinzhai Wang
Shinsai O
Gon O

Documents about Gen Wang (1483-1541) (1)

Livres (1)

Wang Gen (1483-1541) und seine Lehre

See also (5)