Calais (Pas-de-Calais, France)

Image from Gallica about Calais (Pas-de-Calais, France)
Geographic coordinates : E 1°51'46" / N 50°57'1"
INSEE code : 62193
Geographic area : Pas-de-Calais (Hauts-de-France, France, Europe)
Field : Géographie de la France
Geographic records : Calais (Pas-de-Calais, France)
rameau : Calais (Pas-de-Calais)