Catalans

Image from Gallica about Catalans
Topic : Catalans
Source file : RAMEAU
Field : Ethnonymes

related to this theme (9)

Documents on this topic (64)

Livres (58)

Libertad de excepción
Catalans malgré tout
Du double je en Roussillon
Singular and plural
Els catalans a la Mediterrània medieval
El Tió
Historias, indigenas, nación y estado en el bicentenario de la republica del Paraguay (1811-2011)
Els contracops de l'enyorança
La "Nova Barcelona" del Danubi (1735-1738)
L'identité du Roussillon
Cataluña en México
La saga dels catalans a Cuba
Témoignages catalans des camps français
El dia revolt
Les Catalans à travers le miroir
Baleares en la Guerra de Filipinas (1896-1898)
Catalunya, one nation, two states
Sortir de l'infern
Pelharot
Escribir la catalanidad
Le peuple catalan
I catalani e il castelliere sardo
Els "Catalans de Gènova"
Catalanes en Costa Rica
Dietaris i memòries de l'exili
Almogàvers, monjos i pirates
Diplomatari de l'Orient català (1301-1409)
Als dos costats de la frontera
La ruta dels Almogàvers
Brevíssima relació de la destrucció de la història
Presència catalana a les Filipines
L'identité catalane
Els catalans a Espanya, 1760-1914
Presència catalana en el món
La petjada dels catalans a Cuba
Las Américas y Catalunya
Els catalans a les Índies (1493-1830)
Antología del Galeuzca en el exilio (1939-1960)
Diccionari dels catalans d'Amèrica
Els catalans i el món indígena americà
Le visage de la mort dans les Pyrénées catalanes
Mestres, companys i amics
El Casal de Catalunya a Buenos Aires
3 Jornades d'estudis catalano-americans
Els Menorquins de la Florida
El pensament periodístic a Catalunya
Catalans a Amèrica
The Petrashevtsy
La dialéctica de la identidad en Cataluña
1:eres: Jornades d'estudis catalano-americans, juny 1984
Catalans de fora
I Catalani in Sardegna
Els Països catalans
Els Modernistes i el nacionalisme cultural
Reflexions crítiques sobre la cultura catalana
Converses amb deu líders
Memóries de l'exili 2
Memóries de l'exili

Images (6)

15/11/26, les conspirateurs catalans à Paris
15/11/26, les conjurés catalans à Paris
Homme & Femme de la Catologne // Dansant le Fandago [sic]
Homme & Femme de la Catalogne
Catalanne
Catalan

Authors linked with this theme (78)

Collaborateur (1)

Agence photographique (1)

Directeur de publication (1)

See also (5)