Slovène (langue)

Topic : Slovène (langue)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Lingua slovena (italien)
Slovenscina (langue)

related to this theme (13 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (112 resources in data.bnf.fr)

Multimedia documents (1)

Découvrir et pratiquer le slovène

Books (111)

Nije rečnik za seljaka
Naj gre za jezik
Naravna skladnja
Jezikovna politika in jeziki visokega šolstva v Sloveniji
Slovenski jezik na stičišču več kultur
Slovenska skladnja v oblikoskladenjsko in skladenjsko označenih korpusih slovenščine
Jezikovna kultura v teoriji in (šolski) praksi
Več glav več ve
The history of linguistic thought and language use in 16th century Slovenia
Govoriti in povedati
Pomenski mreži slovenskih glagolov na pot
Novi etimološki slovar slovenskega jezika
Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem
Izazovi kontrastivne lingvistike
Dvojezična korpusna leksikografija
Besedilne vrste v spontanem govoru
Praviopisna stikanja
Basic grammar of the Slovene language
Pravipis
The Slovene language in the digital age
Thesaurus der slowenischen Volkssprache in Kärnten Band 7
Globinska moč besede
Stilistika slovenskega knjižnega jezika II
Zgodovina slovenskega knjižnega jezika I
Skladnja slovenskega knjižnega jezika
Slovar slovenskih frazemov
Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja
Tschechisch und Slovenisch im Vergleich ihrer schrift- und standardsprachlichen Entwicklung
Kulturološki pogled na razvoj slovenskega knjižnega jezika
Slovenščina med Balkanom in Evropa
Le slovène de poche
Slovanstvo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi
The Slovene dialect of Egg and Potschach in the Gailtal, Austria
Harrap's parler le slovène en voyage
The Slovene dialect of Egg and Potschach in the Gailtal, Austria
Thesaurus der slowenischen Volkssprache in Kärnten Band 6
Dico de poche slovène-français et français-slovène
Thesaurus der slowenischen Volkssprache in Kärnten Band 5
Le slovène de poche
Francosko-slovenski slovar
Argumentellipse
Parlons slovène
Slovensko-francoski slovar
Semantische Probleme des Slowenischen und des Deutschen
Von Ajda bis Žuži
Slovenski glagol
La genesi di articoli determinativi
Slovenski pravopis
Współczesna polska i słoweńska sytuacja językowa
Das Buch der slowenischen Redewendungen
A learner's dictionary of Slovene
A predictable aspect of (morpho) syntactic variants
Naš jezik danes
Krepke in šibke dvojnice v skladnji
Stilistika slovenskega poročevalstva
Jezik naš vsakdanji
Kletvice in psovke
Zbornik Brižinski spomeniki
Slovenski jezik in sporočanje
Oblika, ljubezen jezika
Slovar slovenskega knjižnega jezika
Thesaurus der slowenischen Volkssprache in Kärnten Band 4
Slovenski glagolski vid in univerzalna slovnica
Jezikoslovna dela
Veliki nemško-slovenski slovar
Brižinski spomeniki
Thesaurus der slowenischen Volkssprache in Kärnten Band 3
Udeleženske vloge v slovenščini
The Slovene dialect of Resia
Slovenska slovnica
Družbenost slovenskega jezika
Slovensko-francoski slovar
Der Obir-Dialekt in Kärnten
Aspect of adverbial placement in English and Slovene
Veliki angleško-slovenski slovar
Slovensko-srbskohrvaški slovar
Word accent and vowel duration in standard Slovene
Mali slovenski pravopis
Zwanghaft Deutsch ?
Slovensko-nemški slovar
Zweisprachigkeit und Identität
Zimske urice proste
Lubi Slovenci
Thesaurus der slowenischen Volkssprache in Kärnten 2
Srbskohrvatsko-slovenski slovar
Jezikoslovne razprave
Thesaurus der slowenischen Volkssprache in Kärnten
Studies in South Slavonic dialectology
Thesaurus der slowenischen Volkssprache in Kärnten 1
Slovensko-srbohrvatski slovar
Slovenska zvrstna besedila
Fonološki opisi srpsko-hrvatskih i hrvatsko-srpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom
Slowenistische Forschungsberichte 1
Slowenistische Forschungsberichte
Das Slovenische in Kärnten
Slovensko-latinsko-nemški slovar
Etimološki slovar slovenskega jezika
Essai de grammaire slovène
Arcticae Horulae 2
Slovar slovenskega književnega jezika
Freisinger Denkmäler
Le slovène à votre portée
Besedotvorje slovenskega jezika 4
Grammatik der slowenischen Schriftsprache
Slovenska vodna imena
Srbohrvatsko-slovenski slovar
Morfologija slovenskega jezika
Slovenski pravopis
Dialektološka karta slovenskega jezika
Historična gramatika slovenskega jezika
A Vashidegkuti szlovén nyelvjárás hangtana

Authors linked with this theme (76 resources in data.bnf.fr)

Auteur du texte (75)

See also