Valachie (Roumanie)

Image from Gallica about Valachie (Roumanie)
Topic : Valachie (Roumanie)
Source file : RAMEAU
see also : Constantin Mavrocordat (1711-1769), Georges Démèter Bibesco (prince, 1802-1873)
Field : Géographie de l'Europe
Variant subject headings : Ţara Românească (Roumanie) (roumain; moldave)
Valachie (Principauté)
Valaquie (Roumanie)

related to this theme (4)

Documents on this topic (85)

Documents d'archives et manuscrits (1)

Ancienne principauté de Valachie

Enregistrements (10)

[Ce am auzit eu aseară]
Trois chants d'Olténie
Deux chants de Valachie
[Tot suind la mândra, dealul]
Cântecul lui Corbea [V]
[Ungureasca]
Zice lumea (Romanaţi)
Frunză verde sălcioară
Tumbe tumbe
[Colea 'n vale]

Livres (62)

Corpus Draculianum Teil 1
Mihai Viteazul
Femei, onoare şi păcat în Valahia secolului al XIX-lea
Recensământul şi administraţia publică în Ţara Românească
Constantin Mavrocordat, reformatorul
Bucureştiul fanariot
Constantin Vodă Brâncoveanu
Dracula
The history and significance of the names Romanian/Vlach and Romania/Wallachia
Constantin Brâncoveanu
Ioan Basarab, un domn român la începuturile Țării Românești
Schimabrea dinsaticà si succesiunea la tron în Tara Româneascà
La véritable histoire de Dracula
Vlad III Drăculea
Documente privitoare la negustorii din Țara Românească
Incursiune în memoria locurilor
Dracula
At Europe's borders
Uimitoarele revoluţii ale dreptei rǎzbunǎri a lui Dumnezeu asupra familiei lui Brâncoveanu şi a Cantacuzinilor vestiţi în Ţara Româneascǎ
Curanus
Avant l'"État-juge"
Mânăstirea Hurezi
Condica lui Constantin Mavrocordat
Arsaki
Les principautés danubiennes
Documenta Romaniae historica B. - Volumul XXXIII
Les marchands en Valachie
Istoriia Ţărâi Rumâneşti atribuită stolnicului Constantin Cantacuzino
Documenta Romaniae historica B. - Volumul XXXVII
Documenta Romaniae historica B. - Volumul XXXVI
Monastères et églises de Roumanie
Dracula
Dracula
La Hongrie et la Valachie
Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească
Documenta Romaniae historica B. - Volumul XXXV
Documenta Romaniae historica B. - XXXI
Moldova şi Ţara Românească în timpul domniilor regulamentare
Documenta Romaniae historica B. - Volumul XXXIV
Documenta Romaniae historica B. - XXXII
The Ottoman law of war and peace
La représentation de l'espace de la société traditionnelle
L'empire ottoman au nord du Danube et l'autonomie des principautés roumaines au XVIe siècle
Documenta Romaniae historica B. - XXX
Anti-Dracula
Russland und die Donaufürstentümer 1826-1856
Colonel Nicolae Ples̜oianu and the National regeneration movement in Walachia
Dracula, prince of many faces
Die Donaufürstentümer als Tauschobjekt für die österreichischen Besitzungen in Italien (1853-1866)
Études de littérature roumaine et d'écrits slaves et grecs des principautés roumaines
Tradit̡ii răsăritene s̡i influent̡e occidentale în T̡ara Românească
Terra romena tra Oriente e Occidente
Organizarea judecătoreasca : 1740-1831
Pictura muralǎ în epoca lui Matei Basarab
Walachische Märchen
Geto-Dacii
Judecata domneascǎ în Tara Româneascǎ ‚si Moldova
Din cetăţile de scaun ale Ţării Româneşti
Relatiile comerciale ale Tǎrii Românesti cu Peninsula Balcanicá 1829-1858
La contribution de l'émigration bulgare de Valachie à la Renaissance politique et culturelle du peuple bulgare
Bʺlgarite vʺ Vlaško i Moldova
Krónika a' mohátsi veszedelemtől a' bétsi békülésig Magyar országban, Erdélyben, Havasalföldön, és Moldovában történt dolgokról

Images (12)

Episcopie de Curtea de Arcis
[Famille Tsigane]
[Cavalcade de valaques]
[Deux chevaux auprès d'un chariot]
Passage du Bouséo
Foire de Saint Pierre
Barbier tsigane
Assemblée générale des Boyards
Ronde valaque exécutée par des Tsiganes
Walaque
Dame Walaque.
["Gentilhomme valaque"]

Authors linked with this theme (88)

Peintre du modèle (1)

Dessinateur de l'œuvre reproduite (1)

Collectionneur (1)

Traducteur (1)

See also (2)