Afrikaans (langue)

Topic : Afrikaans (langue)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Africander (langue)
Afrikander (langue)
Néerlandais du Cap (langue)
Taal (langue)

related to this theme (8 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (66 resources in data.bnf.fr)

Electronic documents (2)

Apprenez l'afrikaans. - [1]
Apprenez l'afrikaans

Books (64)

Dutch & Afrikaans pronunciation & accents
Oorgange en voortgange
Kontemporêre Afrikaanse taalkunde
Qualitative-quantitative analyses of Dutch and Afrikaans grammar and lexicon
Op die keper beskou
Roots of Afrikaans
Ethnicity and language variation
Grammatica van het Afrikaans
Wat praat jy !
Standaardtalen in beweging
Annerlike Afrikaans
Halala Afrikaans
Afrikaans, een drieluik
Kontrastive Phonetik Deutsch-Afrikaans
Parlons afrikaans
Language standardization and language change
Norme vir Afrikaans
Afrikaanse woordelys en spelreëls
Pinguins en pikkewyne
Taallandskap
Overzees Nederlands
L'afrikaans de poche
Afrikaans in Afrika
Woordeboek van die Afrikaanse taal Tiende deel
Straatpraatjes
Afrikaans op sy beste
Afrikaans in een veranderende context
Nederlandstalige en Afrikaanstalige media
Groot woordeboek
Taal en identiteit
Woordeboek van die Afrikaanse taal Negende deel
A grammar of Afrikaans
The development of Afrikaans
Die taal is gans die volk
History, languages, and lexicographers
Afrikaans ná apartheid
Afrikaans en sy Europese verlede
Funksionele Afrikaans
Woordeboek van die Afrikaanse taal Agtste deel
Miners' dictionary
Form and meaning in word formation
Afrikaans in beweging
Groot woordeboek
Afrikaans-Portugese woordeboek
Tweetalige woordeboek
Afrikaans
Engels-Afrikaanse regswoordeboek
Woordeboek van die Afrikaanse taal Sewende deel
Einführung in Geschichte und Struktur des Afrikaans
Die Grammatika van Standaard-Afrikaans
Verbeterde drietalige woordeboek Venda-Afrikaans-Engels
The Scope of lexical rules
150 jaar gelede
Language loyalty in South Africa 1
Woordeboek van die Afrikaanse taal Sesde deel
Woordeboek van die Afrikaanse taal Tweede deel
Kare-taal
Republicans and sinners
Woordeboek van die Afrikaanse taal Deerde deel
Woordeboek van die Afrikaanse taal Vierde deel
Woordeboek van die Afrikaanse taal Eerste deel
Woordeboek van die Afrikaanse taal Vyfde deel
Afrikaanse taalstudies
Herkomst en groei van het Afrikaans

Authors linked with this theme (31 resources in data.bnf.fr)

See also