Guerre israélo-arabe (1973)

Image from Gallica about Guerre israélo-arabe (1973)
Topic : Guerre israélo-arabe (1973)
Source file : RAMEAU
Field : Histoire du reste du monde
Variant subject headings : Conflit israélo-arabe (1973)
Guerre du Kippour (1973)
Guerre du Yom Kippour (1973)
Kippour, Guerre du (1973)
Yom Kippour, Guerre du (1973)
The year : 1973

related to this theme (4 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (100 resources in data.bnf.fr)

Documents multimédia (2)

La guerre de sécession
La guerre de Sécession

Enregistrements (1)

[Richard Nixon]

Films, vidéos (5)

1973, la crise du pétrole
La guerre du Kippour
Israël, Palestine
La guerre du Kippour
Yom Kippour 8

Livres (92)

Niyṣaḥwn bisbiyrwt nmwkah
Yamiym šel dam whaqrabah
Baqrab wbašebiy
40 šanah ʾaḥarey
Milḥamah kibdat damiym
Twldwt Milḥemet Ywm hakiypwriym
The October 1973 war
ʿAd qṣeh haykwlet
De la guerre de Kippour au printemps arabe
Hineh yamiym baʾiym
Memšelet Rabiyn hariʾšwnah
1973 - haqrab ʿal haziykarwn
Bšem šamayim
Hadwr haʾabwd
Haqrab ʿal haḤermwn
Loʾ neḥdal !
ʿEdwt min habwr
Ṣiyr "Saqranwt" ṣwmet "Wadaʾwt"
Ṣrwr ḥayyim
Milḥemet Ywm hakiypwriym
Negotiating for peace in the Middle East
Milḥamah bYwm hakiypwriym
Milḥemet Ywm hakiypwriym
In search of a peace settlement
1973, haderek lamilḥamah
HaḤawwah hasiyniyt
Binqwdat hakwbed
Im Fadenkreuz
Bʿeynayyim pqwḥwt
Ṣliyḥah
Hasadiyr yiblwm ?
Maʿwz ṣwr
Le prisonnier du Kippour
Šabwy bipqwdah !
ʿAdam hwlek habaytah
ʿAl bliymah
Traʾwmah lʾwmiyt
OZ 77
Ṣibʿwniy ʾarbaʿ
Kwaḥ Ṣbiyqah
Sortie de crise
ʾEleyhem nśwʾwt haʿeynayyim
Wloʾ ʾašwb ʿad klwtam
Bahem ywter mikwl
Sortie de crise
Milḥemet Ywm hakiypwriym wlqaḥeyha
Ṣāniʿ al-naṣr
Šiygaywn lloʾ kiypwriym
The watchman fell asleep
ʾAniy nišbaʿ lak
Yamiym šel ḥešbwn
Qwlwt šetamiyd ʾiytiy
ʿInda muftaraq al-ṭuruq
Haʿereb bšeš tiprwṣ milḥamah
Teyʾwm kawwanwt
"Milḥamah haywm"
Leqsiyqwn Milḥemet Ywm hakiypwriym
Rsiys mimagaš hakesep
ʾAḥay giybwrey haTʿalah
ʾIyndiyʾaniym ʿal gibʿah 16
Adjusting sights
Milḥemet Ywm kiypwr
ʾEleh haʾaḥiym šeliy
Lišbwr ʾet haqwnsepṣyah
ʾAbiyrey leb
Mašiyaḥ rakwb ʿal ṭanq
Dadw
Haṣwpeh šenirdam
The October War
Les guerres israélo-arabes dans les airs, 1967-1982
Al-ǧayš al-ʿirāqī wa-ḥarb tišrīn 1973
Revisiting the Yom Kippur War
La guerre israélo-arabe d'octobre 1973
No victor, no vanquished
Both sides of peace
Inside the Kremlin during the Yom Kippur War
Israel and the peace process, 1977-1982
Energy and security in the industrializing world
Four Arab-Israeli wars and the peace process
La Traversée de Suez
The Arab-Israeli conflict
Pragmatisch of principieel
Negotiating for peace in the Middle East
Terre de guerre
Le Proche-Orient à la recherche de la paix
Du Sinaï au Golan
Les Conflits israélo-arabes
Giornali, pubblica opinione, Medio Oriente
The Arab-Israel war, October 1973, background and events
The middle East & the new realism
Aġānī al-naṣr
The Yom Kippur war

Authors linked with this theme (87 resources in data.bnf.fr)

Graphiste (1)

Auteur du texte (82)

See also