Frise (Pays-Bas)

Image from Gallica about Frise (Pays-Bas)
Topic : Frise (Pays-Bas)
Source file : RAMEAU
Variant subject headings : Friesland (Pays-Bas)
Fryslân (Pays-Bas) (frison occidental)

related to this theme (3 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (66 resources in data.bnf.fr)

Books (58)

Friesische Händler und der frühmittelalterliche Handel am Oberrhein
Großschlesisch? Großfriesisch? Großdeutsch!
Wild West Frisia
Tussen hamer en aambeeld
Atlas van historische verdedigingswerken in Nederland
Roodbaards rijkdom
Gulden vrijheid?
Pittoreske reis door Friesland, een van de Zeven Verenigde Provinciën
Lange oanrin, koarte sprong
Fon jelde
De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners
Sibrandus Leo en zijn abtenkronieken van de Friese premonstratenzerkloosters Lidlum en Mariëngaarde
Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland
De Friese schilderkunst in de Gouden Eeuw
Frisia Dominium
De pottenbakkers van Friesland 1750-1950
Tichelaar Makkum
Fries Aardewerk
Friese cultuur in de eeuw van Gysbert Japix
Tichelaar Makkum
Archieven van de Friese stadhouders
Foar bern fan 8 oant 88 jier
Een revolutie ontrafeld
Fries en stadfries
Bolsward
Dienen onder het hakenkruis
De zilveren eeuw
Kingma Makkum
Fryslân
Aldus is opgeschilderd
Tussen Gideonsbende en publieke kerk
Drowned landscape
Het rode tasje van Salverda
Wurdlisten fan 'e Fryske stedsdialekten
Kneppelfreed
Geschiedenis van Friesland 1750-1995
Fryslân 500, 1498-1998
Negen eeuwen Friesland-Holland
Fryske taalpolityk
The Eastern part of West-Friesland in later Prehistory
Vroomheid tussen Vlie en Lauwers
Archeologie van Friesland
Gevallenen uit Friesland in Nederlands-Indië
Friesland (1551-1601) and Groningen (1538-1601)
Architectuur en stedebouw in Friesland, 1850-1940
Taalpeiling yn Fryslân
Huizen in Nederland [1]
"Naar ploeg en koestal vluchtte uw taal"
Adel in Friesland
Die Fundmünzen der römischen Zeit in den Niederlanden Abteilung I
De Friese huizen van de Duitse orde
Nederland en het Noorden
Handlangers van de vijand
"Mother and child were saved"
The Chemical analysis of prehistoric bones
Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van den secretaris Jan Rosa
Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van den secretaris Jan Rosa
Op 'e souwe

Pictures (5)

Matelot de Frise.
Femme de frise
La Frise
Denombrement Abregé // des VII Provinces unies
[La Hollande en 12 feuilles]

Objects (3)

Monnaie
Monnaie
Monnaie

Authors linked with this theme (55 resources in data.bnf.fr)

Graphiste (1)

See also