Turc (langue)

Image from Gallica about Turc (langue)
Topic : Turc (langue)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Anatolien (langue)
Lingua turca (italien)
Osmanli (langue)
Turc anatolien (langue)
Turc osmanli (langue)
Türkçe (langue)

related to this theme (26 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (698 resources in data.bnf.fr)

Documents d'archives et manuscrits (catalogue général) (1)

[Edme-François Jomard]. "Vocabulaire arabe et italien avec exercices d'arabe et extrait de Volney", au Caire, ans VI, VII, VIII (1798-1800). Sont reliés ensemble : "Vocabulaire italien-arabe" (70 p. + 19 de supplément), "Vocabulaire arabe-italien" (154 p.), "Alphabet arabe, turk et persan, à l'usage de l'Imprimerie orientale et française", Alexandrie, Imprimerie orientale et française, an VI/1798 (16 p. imprimées), "Exercices de lecture d'arabe littéral, à l'usage de ceux qui commencent l'étude de cette langue", Alexandrie, Imprimerie orientale et française, an VI/1798 (12 p. imprimées), "Extraits de la Grammaire arabe de Volney" (19 p. + 5 tableaux). Les vocabulaires se limitent aux verbes italiens et arabes

Documents électroniques (4)

Apprenez le turc
Apprenez le turc
Apprenez le Turc
Turc intermédiaire

Documents multimédia (13)

Le turc pour les nuls
Superpack le Turc
Méthode de turc Volume 1
Le turc de poche
Le turc
Le turc sans peine
Le turc sans peine
Méthode de turc Volume 1
80 minutes pour parler turc
Le turc de poche
Méthode de turc Volume 1
Le turc tout de suite !
Méthode de Turc 1

Enregistrements (1)

[Sans titre]

Livres (679)

Demonstratives and grammaticalization
La conjugaison des verbes turcs
Building bridges to Turkish
Zamanın kelimeleri
The Rouen meeting
Dil eksenimiz
Gösterim terimleri sözlüğü
Türklerin Türkçenin 40.000 yıllık tarihi
A modernist approach towards Turkish nationalism
Başlangıçtan günümüze Türkçenin eğitim-öğretim tarihi araştırmaları
Deyimler'in hikâyeleri
Dilbirliği alfabesi
Tasavvuf edebiyatı terimleri sözlüğü
Aspects linguistiques du turc parlé
Türkiye Türkçesinde zaman kaymaları
Eleştirel bakışla güneş-dil kuramı ve ilk güneş-dil sözlüğü
Osmanlı konuşma dili
45 leçons pour parler turc
Kültür tarihimizde gizli diller ve şifreler
Büyük Türkçe - Farsça sözlük
Balkanlarda yaşayan Türk azınlıkları ve Tükçeye yönelik dil politikaları
Kazan-Tatar Türkçesi ile Türkiye Türkçesinde görülen yabancı eşdeğer kelimeler
Yeni özleştirme kılavuzu
Second language acquisition of Turkish
Mini-guide de conversation en turc
Büyük Türkçe sözlük
The Uppsala meeting
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Fransızca kelimeleri
Osmanlı Türkçesi
Balkanlar'da Türk dili
Spoken Ottoman in mediator texts
Exploring the Turkish linguistic landscape
Turkish pronunciation & accents
The acquisition of Turkish in childhood
Intergenerational language use and acculturation of Turkish speakers in four immigration contexts
Tanzimat basının dili
Das Sprachknaben-Institut der Habsburgermonarchie in Konstantinopel
Lûgat365
Türkçenin ses bilgisi
Dilleri var...
Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan tutanak terimleri sözlüğü
Turc
Osmanlıcadan Türkçeye okuryazarlığımız
Dil ve şiir
Apprenons le turc ensemble Tome 3
Osmanlı lakapları
Ankara papers in Turkish and Turkic linguistics
Söz varlığı, yazım ve anlatım açısından Türkçedeki gelişmeler
Stages of evolution
Méthode de turc Volume 2
The Turkish language in Ottoman Bosnia
Turcizmi u našem jeziku
Avrupa'da Türkçe'nin geleceği
Tursko-srpski, srpsko-turski rečnik
La conversation en turc
Dictionnaire turc-français, français-turc
Çocuk yazını araştırmaları 1
45 leçons pour parler turc
1001 expressions pour tout dire en turc
Turc
Léxeis tourkikī́s proéleusīs sto krītikó idíōma
Osmalı'dan aşk sözlüğü
Harrap's parler le turc en voyage
Turkic language in Iran
Türk halk müziği sözlüğü
Adlar sözlüğü
Türkçe'de yaratılan "Fransızca" sözcükler ve Türkçe'de anlamları değiştirilen Fransızca sözcükler
Tûrkizmy v russkom âzyke
Türkçe'nin kayıp kelimeleri
Türk dilinin ve edebiyatının yayılma alanları
Belâgat geleneğimiz ve belâgat-i lisân-i Osmânî
Turc
English in Cyprus or Cyprus English
Seks argosu
Tuhfe-yi Lutfî
Tarihi arka planıyla harf ve dil devrimi üzerine röportaj ve soruşturmalar
VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı bildirileri
Yeni argo sözlüğü
Ker(g)äk
Les microtoponymes de Hamchen
Léxeis apó tīn tourkikī́ glṓssa sta diīgī́mata tou Geōrgíou Vizyīnoú kai ī sīmeiōtikī́ symvolī́ tous stīn afīgīmatikī́ plokī́
Se-Zebân
Rhythmus und Kontrast im Türkischdeutschen
Ferheng
Le turc tout de suite !
Udžbenik turskog jezika
Tamam
Rječnik turcizama u bosanskom jeziku sa tumačenjem i prevodom na engleski jezik
Osmanlı İmparatorluğu'nda sanat hamileri olarak tercümanlar
Interferenze lingusitiche e contatti culturali in Anatolia tra II e I millennio A.C.
Türk edebiyatıyla ilgili makaleler
Türkçe ve Japoncanın akrabalığı
The Szeged conference
50 règles essentielles, turc
Türkçe Yunanca ortak kelimeler, deyimler ve atasözleri
La conversation en turc
Klasik Türk mûsikisi güftelerinde Osmanlıca kelime ve terkîbler
Sprachkontaktforschung
Botanica und zoologica in der türkischen Welt
Dünden bugüne Arapçaya çevirinin serüveni
III. Uluslararası dünya dili Türkçe sempozyumu
Atatürk'ün "Dil yazıları" 1
Güncel Fransızca Türkçe büyük sözlük
XVII. yüzyıl Türkçesi ve söz varlığı
Kentlerimizin adı nereden geliyor?
Dilbilim sözlüğü
Çeviribilimde araştırma
(Tanıklarıyla) Osmanlı argosu sözlüğu
Fransa'da Türkçe öğrenimi
Kontrastiranje turskog i srpskog jezika
100. yılında yeni lisan hareketi ve milli edebiyat çalıştayı bildirileri
Türkçe-Osmanlı Türkçesi sözlüğü
Puzzles of language
Turc
Türkçe-İbranice İbranice-Türkçe sözlük
Wh-Konstruktionen im Türkischen
Çeviribilimden kesitler
Osmanlı Türkçesi sözlüğü
Menâzimüʾl-cevâhir
Kitab-ı bâz-name-i padişahi
Arabisms in modern standard Turkish
Statistical properties of Turkish words
Turkish grammar
The analysis of contrastive discourse connectives in Turkish
Language convergence in Gostivar Turkish, Macedonia
Arap harfli alfabetik Osmanlı Türkçesi sözlüğü
Sociolinguistics of the Luvian language
Ansiklopedik yabancı kalıpsözler sözlüğü
Tarih boyunca Farsça-Türkçe sözlükler
Türk çeviri işletmeleri derneği
Kamus-ı Türkî
Örnekleriyle büyük deyimler sözlüğü
Osmanlı mutfak sözlüğü
Çokkültürlülük ve çeviri
Türk dilinin sözlükleri ve sözlükçülük kaynakçası
Apprenons le turc ensemble Tome 2
Türk argosu üzerinde incelemeler
Kent kültüründe dil kirlenmesi
Studies in Turkic etymology
Aspekte der Textübersetzung Deutsch-Türkisch
Communication disorders in Turkish
Simgeler sözlüğü
Osmanlı türkçesi yazım kılavuzu
Turcology in Mainz
Turc
Müjgân Cunbur armağanı
Sanat ve edebiyat yazıları
Türkçenin tersine sözlüğü
Manzume-i keskin
Açıklamalı divan şiiri sözlüğü
Türkçenin gizemi
Gökkonuksal avrat
Lessico turco nell'opera di Bernardino Pianzola
Kıbrıs konuşuyor
Sözlerin soyağacı
Adını arayan coğrafya
Her sözcüğün bir öyküsü var
Emotional expressions in Judeo-Spanish and Turkish proverbs and idioms
Türkçe deyimler sözlüğü
Kıbrıs Türkçesinin etimolojik sözlüğü
Müntahabat-ı lügat-ı Osmaniyye
Essays on Turkish linguistics
Osmanlı Türkçesi sözlüğü
Tefsir terimleri sözlüğü
Dictionnaire turc-français, français-turc
The Routledge introduction to literary Ottoman
Osmanlı türkçesinde benzer yazılışlı kelimeler sözlüğü
Anlamak ve anlatmak
Devrik tümce ve odaklama
Şiirimizin beyitler ve mısralar sözlüğü
Türkçe-Fransızca büyük sözlük
Méthode de turc Volume I
Die politische Debatte um die türkische Schrift- und Sprachrevolution von 1928
Arapça'dan Türkçeleşmiş kelimeler sözlüğü
Bu toprağın çocuk isimleri sözlüğü
Turkish consonants
Büyük argo sözlüğü
Turc
Çiçek dürbünü
I. Uluslararası eğitim ve kültür bağlamında Avrupalı Türkler kongresi
Ricerche sulla lingua osmanlı del XVI secolo
Avrupa'da Türkçe "ana dil" eğitimi araştırması
Avrupa'da Türkçe "ikinci dil" öğretimi araştırması
Ötüken Türkçe sözlük
Persenk
Büyük Lazca sözlük
Bosansko-turski priručnik
Tasavvuf sözlüğü
Bir "bilim-er" inden yaşayakalanlar
Tertîb-i cedid kavaid-i Osmaniye
İbrişimden ince
Lumpen sözlüğü
Yıldız adları sözlüğü
Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze dil, kültür eğitim
Differences in similarities
Turskite elementi vo aromanskiot
Tercüme-i Kenzü'l-iştihâ
Osmanlı'nın dili
Turc
Osmanlı Türkçesi kılavuzu 1
See more livres on this theme

Authors linked with this theme (472 resources in data.bnf.fr)

Auteur du texte (472)

See more authors linked to this theme as auteur du texte

See also