Turc (langue)

Image from Gallica about Turc (langue)
Topic : Turc (langue)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Anatolien (langue)
Lingua turca (italien)
Osmanli (langue)
Turc anatolien (langue)
Turc osmanli (langue)
Türkçe (langue)

related to this theme (26 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (698 resources in data.bnf.fr)

Documents d'archives et manuscrits (catalogue général) (1)

[Edme-François Jomard]. "Vocabulaire arabe et italien avec exercices d'arabe et extrait de Volney", au Caire, ans VI, VII, VIII (1798-1800). Sont reliés ensemble : "Vocabulaire italien-arabe" (70 p. + 19 de supplément), "Vocabulaire arabe-italien" (154 p.), "Alphabet arabe, turk et persan, à l'usage de l'Imprimerie orientale et française", Alexandrie, Imprimerie orientale et française, an VI/1798 (16 p. imprimées), "Exercices de lecture d'arabe littéral, à l'usage de ceux qui commencent l'étude de cette langue", Alexandrie, Imprimerie orientale et française, an VI/1798 (12 p. imprimées), "Extraits de la Grammaire arabe de Volney" (19 p. + 5 tableaux). Les vocabulaires se limitent aux verbes italiens et arabes

Documents électroniques (4)

Apprenez le turc
Apprenez le turc
Apprenez le Turc
Turc intermédiaire

Documents multimédia (13)

Superpack le Turc
Le turc pour les nuls
Méthode de turc Volume 1
Le turc
Le turc de poche
Le turc sans peine
Le turc sans peine
Méthode de turc Volume 1
80 minutes pour parler turc
Le turc de poche
Méthode de turc Volume 1
Le turc tout de suite !
Méthode de Turc 1

Enregistrements (1)

[Sans titre]

Livres (679)

La conjugaison des verbes turcs
Demonstratives and grammaticalization
The Rouen meeting
Building bridges to Turkish
Zamanın kelimeleri
Eleştirel bakışla güneş-dil kuramı ve ilk güneş-dil sözlüğü
A modernist approach towards Turkish nationalism
Kültür tarihimizde gizli diller ve şifreler
Dil eksenimiz
Osmanlı konuşma dili
Türkiye Türkçesinde zaman kaymaları
Aspects linguistiques du turc parlé
Tasavvuf edebiyatı terimleri sözlüğü
Gösterim terimleri sözlüğü
Dilbirliği alfabesi
Başlangıçtan günümüze Türkçenin eğitim-öğretim tarihi araştırmaları
Deyimler'in hikâyeleri
Türklerin Türkçenin 40.000 yıllık tarihi
45 leçons pour parler turc
Yeni özleştirme kılavuzu
Kazan-Tatar Türkçesi ile Türkiye Türkçesinde görülen yabancı eşdeğer kelimeler
Exploring the Turkish linguistic landscape
Spoken Ottoman in mediator texts
Second language acquisition of Turkish
Balkanlarda yaşayan Türk azınlıkları ve Tükçeye yönelik dil politikaları
Mini-guide de conversation en turc
Tanzimat basının dili
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Fransızca kelimeleri
Osmanlı Türkçesi
The acquisition of Turkish in childhood
Turkish pronunciation & accents
The Uppsala meeting
Büyük Türkçe sözlük
Balkanlar'da Türk dili
Büyük Türkçe - Farsça sözlük
Intergenerational language use and acculturation of Turkish speakers in four immigration contexts
Ankara papers in Turkish and Turkic linguistics
Das Sprachknaben-Institut der Habsburgermonarchie in Konstantinopel
Dilleri var...
Apprenons le turc ensemble Tome 3
Osmanlı lakapları
Osmanlıcadan Türkçeye okuryazarlığımız
Dil ve şiir
Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan tutanak terimleri sözlüğü
Turc
Türkçenin ses bilgisi
Lûgat365
Söz varlığı, yazım ve anlatım açısından Türkçedeki gelişmeler
Méthode de turc Volume 2
Tûrkizmy v russkom âzyke
Osmalı'dan aşk sözlüğü
Adlar sözlüğü
Türkçe'de yaratılan "Fransızca" sözcükler ve Türkçe'de anlamları değiştirilen Fransızca sözcükler
Dictionnaire turc-français, français-turc
Stages of evolution
45 leçons pour parler turc
Turcizmi u našem jeziku
Türk dilinin ve edebiyatının yayılma alanları
Turkic language in Iran
Turc
Türk halk müziği sözlüğü
Léxeis tourkikī́s proéleusīs sto krītikó idíōma
Tursko-srpski, srpsko-turski rečnik
Harrap's parler le turc en voyage
1001 expressions pour tout dire en turc
La conversation en turc
Avrupa'da Türkçe'nin geleceği
The Turkish language in Ottoman Bosnia
Türkçe'nin kayıp kelimeleri
Çocuk yazını araştırmaları 1
Léxeis apó tīn tourkikī́ glṓssa sta diīgī́mata tou Geōrgíou Vizyīnoú kai ī sīmeiōtikī́ symvolī́ tous stīn afīgīmatikī́ plokī́
Tarihi arka planıyla harf ve dil devrimi üzerine röportaj ve soruşturmalar
Ferheng
Les microtoponymes de Hamchen
Yeni argo sözlüğü
Belâgat geleneğimiz ve belâgat-i lisân-i Osmânî
Se-Zebân
Ker(g)äk
Turc
English in Cyprus or Cyprus English
VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı bildirileri
Rhythmus und Kontrast im Türkischdeutschen
Seks argosu
Tuhfe-yi Lutfî
Osmanlı İmparatorluğu'nda sanat hamileri olarak tercümanlar
Interferenze lingusitiche e contatti culturali in Anatolia tra II e I millennio A.C.
50 règles essentielles, turc
Tamam
Türk edebiyatıyla ilgili makaleler
Sprachkontaktforschung
La conversation en turc
Klasik Türk mûsikisi güftelerinde Osmanlıca kelime ve terkîbler
Botanica und zoologica in der türkischen Welt
The Szeged conference
Le turc tout de suite !
Türkçe ve Japoncanın akrabalığı
Türkçe Yunanca ortak kelimeler, deyimler ve atasözleri
Rječnik turcizama u bosanskom jeziku sa tumačenjem i prevodom na engleski jezik
Udžbenik turskog jezika
Çeviribilimde araştırma
Atatürk'ün "Dil yazıları" 1
Türkçe-Osmanlı Türkçesi sözlüğü
Osmanlı Türkçesi sözlüğü
Fransa'da Türkçe öğrenimi
Menâzimüʾl-cevâhir
Turc
100. yılında yeni lisan hareketi ve milli edebiyat çalıştayı bildirileri
Puzzles of language
Wh-Konstruktionen im Türkischen
Güncel Fransızca Türkçe büyük sözlük
(Tanıklarıyla) Osmanlı argosu sözlüğu
III. Uluslararası dünya dili Türkçe sempozyumu
Çeviribilimden kesitler
XVII. yüzyıl Türkçesi ve söz varlığı
Kontrastiranje turskog i srpskog jezika
Dünden bugüne Arapçaya çevirinin serüveni
Kentlerimizin adı nereden geliyor?
Türkçe-İbranice İbranice-Türkçe sözlük
Dilbilim sözlüğü
Arabisms in modern standard Turkish
The analysis of contrastive discourse connectives in Turkish
Language convergence in Gostivar Turkish, Macedonia
Arap harfli alfabetik Osmanlı Türkçesi sözlüğü
Sociolinguistics of the Luvian language
Ansiklopedik yabancı kalıpsözler sözlüğü
Müjgân Cunbur armağanı
Turkish grammar
Sanat ve edebiyat yazıları
Turc
Kitab-ı bâz-name-i padişahi
Turcology in Mainz
Osmanlı türkçesi yazım kılavuzu
Simgeler sözlüğü
Communication disorders in Turkish
Aspekte der Textübersetzung Deutsch-Türkisch
Kamus-ı Türkî
Kent kültüründe dil kirlenmesi
Türk argosu üzerinde incelemeler
Apprenons le turc ensemble Tome 2
Studies in Turkic etymology
Türk dilinin sözlükleri ve sözlükçülük kaynakçası
Çokkültürlülük ve çeviri
Osmanlı mutfak sözlüğü
Örnekleriyle büyük deyimler sözlüğü
Türk çeviri işletmeleri derneği
Tarih boyunca Farsça-Türkçe sözlükler
Statistical properties of Turkish words
Osmanlı türkçesinde benzer yazılışlı kelimeler sözlüğü
Türkçenin gizemi
Tefsir terimleri sözlüğü
Türkçe deyimler sözlüğü
Dictionnaire turc-français, français-turc
Essays on Turkish linguistics
Kıbrıs Türkçesinin etimolojik sözlüğü
Adını arayan coğrafya
Sözlerin soyağacı
Anlamak ve anlatmak
Osmanlı Türkçesi sözlüğü
The Routledge introduction to literary Ottoman
Gökkonuksal avrat
Devrik tümce ve odaklama
Şiirimizin beyitler ve mısralar sözlüğü
Lessico turco nell'opera di Bernardino Pianzola
Türkçenin tersine sözlüğü
Emotional expressions in Judeo-Spanish and Turkish proverbs and idioms
Müntahabat-ı lügat-ı Osmaniyye
Manzume-i keskin
Açıklamalı divan şiiri sözlüğü
Her sözcüğün bir öyküsü var
Kıbrıs konuşuyor
Turkish consonants
Turc
Büyük argo sözlüğü
Arapça'dan Türkçeleşmiş kelimeler sözlüğü
Bu toprağın çocuk isimleri sözlüğü
Çiçek dürbünü
Méthode de turc Volume I
Die politische Debatte um die türkische Schrift- und Sprachrevolution von 1928
Türkçe-Fransızca büyük sözlük
I. Uluslararası eğitim ve kültür bağlamında Avrupalı Türkler kongresi
Avrupa'da Türkçe "ana dil" eğitimi araştırması
Differences in similarities
Büyük Lazca sözlük
Ricerche sulla lingua osmanlı del XVI secolo
Lumpen sözlüğü
Tasavvuf sözlüğü
Yıldız adları sözlüğü
Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze dil, kültür eğitim
Bosansko-turski priručnik
İbrişimden ince
Persenk
Ötüken Türkçe sözlük
Bir "bilim-er" inden yaşayakalanlar
Tertîb-i cedid kavaid-i Osmaniye
Turskite elementi vo aromanskiot
Avrupa'da Türkçe "ikinci dil" öğretimi araştırması
Damakta kalan tadların akılda kalan adları
Misalli büyük Türkçe sözlük
Osmanlı'nın dili
Osmanlı Türkçesi kılavuzu 1
See more livres on this theme

Authors linked with this theme (472 resources in data.bnf.fr)

Auteur du texte (472)

See more authors linked to this theme as auteur du texte

See also