Hongrois (langue)

Topic : Hongrois (langue)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Lingua ungherese (italien)
Magyar (langue)

related to this theme (29 resources in data.bnf.fr)

Broader concept (1)

Documents on this topic (498 resources in data.bnf.fr)

Documents électroniques (1)

Apprenez le hongrois

Documents multimédia (9)

Le hongrois
Le hongrois
Le hongrois de poche
Le hongrois de poche
Le hongrois sans peine
Hungarian with ease
Ungarisch ohne mühe
Le hongrois sans peine
Le hongrois sans peine

Enregistrements (6)

A királyfi három bánata (Les trois chagrins du prince)"
L'enfant voulait jouer
Kóborló elődök (Les ancêtres errants)
Tessék leszállni (Veuillez descendre), fragment en double
A mindenség balladája (La ballade de l'univers)
Rohanás a tavaszba (La course vers le printemps)

Livres (482)

Syntax of Hungarian
Code-switching and optimality
History of Hungarian toponyms
Gramatyka tekstu prawnego
Diakrón mondattani kutatások
21st century Hungarian language survival in Transylvania
Kognitív egység és funkcionális változás a magyar nyelv történetében
Nyelvi kölcsönhatás a szavak tükrében
Filológia - a nyelvi kapcsolatok kutatásának tudománya
Magyar földrajzi köznevek tára
Otthon a szavakban
Magyar kertészeti szótár
Magyar-német, német-magyar műszaki kisszótár
A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban
Nyelvtechnológiai kutatások
Le hongrois tout de suite !
Berliner Beiträge zur Hungarologie 17
Magyar ellentétszótár
Magyar-francia-francia-magyar zsebszótár
Francia-magyar, magyar-francia tanulószótár érettségizőknek és nyelvvizsgázónak
Új irányok és eredmények a mondattani kutatásban
West old Turkic
Szőlészeti és borászati szótár
"Ungerska för rötternas skull"
Miylwn ʿibriy hwngariy - hwngariy ʿibriy
Studies in Turkic etymology
Acta Romanica Tomus XXVI
Adverbs and adverbial adjuncts at the interfaces
Une nation vivant dans sa langue
Magyar nyelvjárások XLVI
Genderbilder aus Ungarn
Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből
Magyar-erza-mordvin szótár
Értelmező szótár +
Grammaire fondamentale du hongrois
Un dictionnaire rromani oublié
Magyar mint veszélyeztetett nyelv?
Idegen szavak szótára
Le hongrois dans la typologie des langues
Dictionnaire de poche hongrois-français & français-hongrois
Orvosi szótár
Literacy in Hungary
Grammatica hungarolatina
A magyar nyelv eredete
Magyar nyelv nagyszótára
Event structure and the left periphery
Linguistiche Beiträge ungarischer Nachwuchsgermanisten
Harrap's parler le hongrois en voyage
Finno-Ugric language contacts
Pannóniai Féniksz, avagy hamvából fel-támadott magyar nyelv
Magyar nyelvjárások XLIII
Tanulmányok a kognitív szemantika köréből
Mit is jelent ?
L'argot des étudiants budapestois
Nyelvrokonság és nyelvtörténet
Magyar pedagógiai tárgyszójegyzék
Verb clusters
Frontières et passages
A módosítószók funkciói
Magyar nyelvtörténet
Tanulmányok a pragmatika köréből
Igék, főnevek, melléknevek
Kettős idegenségben
Mentálhigiénés pedagógiai szociálpszichológiai fogalomtár pedagógusoknak, hallgatónak
A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar és német szótára
A magyar mint idegen nyelv és a hungarológia oktatása az Európai Uniós csatlakozás jegyében
Magyar nyelvjárások XLI
Nominalisierungen und Argumentvererbung im Deutschen und Ungarischen
Rovás és rovásírás
Berliner Beiträge zur Hungarologie 13
Herbarium az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznairól
Régi magyar szólásmondások
Dictionnaire hongrois-français
Magyar nyelvjárások XL
Hungarian sentence prosody and universal grammar
A multimédiális szövegek megközelítései
Magyar dialektológia
Versëk szëbben
Argument structure in Hungarian
Magyar nyelvjárások XXXIX
A nyelvtudomány (vázlatos) története az ókortól a 19. század elejéig
Magyar-francia nagyszótár
Geschichte der ungarischen Sprache
Magyar-francia-magyar jogi szótár
On the syntax of "wh"-items in Hungarian
Magyar német szólások
Időbeliség és aspektualitás a magyarban
Predikatioc, egesz esztendő altal minden vasarnapra rendeltetet euangeliombol
"Walk this way" verbs of motion in three Finno-Ugric languages
Francia-magyar
Grammaire fondamentale du hongrois
Magyar-arab szótár
Francia-magyar jogi szótár
Kárpát nyelvatlasz VI kötet
Társadalomföldrajzi kislexikon
Anyanyelvhasználat és kétnyelvűség egy kisebbségi magyar beszélőközösségben, Kolonban
Szlavóniai (kórógyi) szótár
Word order in Hungarian
Hodoegus
Die slowakisch-ungarische Kommunikationsgemeinschaft
The phonology of Hungarian
Magyar nyelvjárások XXXVIII
Szent és sérthetetlen
A líra mutatványosai
A történelem szavakba merevült múlt
Onomasiologisches Modell für eine kontrastiv-typologische Betrachtung des suffixalen und kompositionellen Wortbildungsbereichs am Beispiel des Finnischen, Ungarischen und Russischen
Magyar értelmező kéziszótár
Magyar nyelvjárások XXXVI
Kalászfejek zsolozsmája
Hongrois express
Angol-magyar jogi értelmező̋ szótár
Wörterbuch der ungarischen Umgangssprache
Nyelv és lélek
Magyar szólások és közmondások
Magyar nyelvjárások XXXVII
Berliner Beiträge zur Hungarologie 11
Le hongrois de poche
Magyar nyelvjárások XXXV
Irodalmi kávéházak Pesten és Budán
A német vonatkozású elemek újabb etimológiai szótárainkban
Beiträge zur Nominalphrasensyntax
Újabb irányzatok a fonológiában
Die Komposita der ungarischen Verwandtschaftsterminologie
Nyelvi változó, nyelvi változás
Őstörténetünk kérdései
Nyelvmentés vagy nyelvárulás ?
Magyar nyelvjárások XXXIV
Észt hungarológia 75
Magyar nyelv és irodalom
Le hongrois tout de suite !
Kötött formájú költemények antológiája
Berliner Beiträge zur Hungarologie 10
Földrajzi nevek etimológiai szótára
Honfoglalás és nyelvészet
Duden-Oxford képes szótár magyar-francia, francia magyar
Berliner Beiträge zur Hungarologie 9
Magyar nyelvjárások XXXIII
Erdélyi tájszotár
Magyar szólások és közmondások
Angol-magyar idió́maszótár
A régi Budapest a fattyúnyelvben
Etudes de linguistique française et hongroise
Nyelvművelő kéziszótár
Újszászy István emlékkönyv
A török kor emléke a magyar szókincsben
Magyar nyelvjárások XXXII
Népi beszélgetések Szatmárból
Magyar-angol kéziszótár
Sajtónyelv
Studien zur zweisprachigen Lexicographie deutsch-ungarisch I.
Berliner Beiträge zur Hungarologie 8
A magyar nyelv könyve
Phrase nominale et phrase avec verbe être en hongrois
Strukturális magyar nyelvtan 1. kötet
Szájrul szájra
Berliner Beiträge zur Hungarologie 7
Kárpáti cigány-magyar, magyar-kárpáti cigány szótár és nyelvtan
A magyar huszita biblia német és cseh rokonsága
Demonstratio
Synthesis of certain speech sounds and sentence intonation of Hungarian, Finnish and Finland-Swedish
A magyar nyelv szó́végmutató́ szó́tá́ra
Strukturális magyar nyelvtan 2. kötet
the syntactic structure of Hungarian
Voyager en Hongrie
A müncheni kodex magyar-latin szótá́ra
Erdélyi magyar szótörténeti tár... V. kötet
Berliner Beiträge zur Hungarologie 6
Language learnability and L2 phonology
A magyar beszéddallamok fonológiai, szemantikai és szintaktikai vonatkozásai
Kapcsolatra utaló -fatikus- elemek a magyar nyelvben
Francia-magyar módszertani tematikus képes szótár
Keresztényi imádságos könyv
A Nap s a Hold keresése
A szintaktikai állomány természete gyermekszövegekben
Magyar nyelvjárások XXXI
A magyar hangkapcsolódások fonetikai és fonológiai szabályai
Csór község család- és ragadványnevei a XIX-XX. században
A kárpátaljai magyar nyelvjárások atlasza I. kötet
A belehallás jelenségéről
A kései ómagyar kor I
Magyar-francia szótár
Dictionnaire français-hongrois
Strukturális magyar nyelvtan
Beszéd a magyar nyelv műveléséről
Magyar kiejtési szótár
A birtokos szerkezet és az egzisztenciális mondat
Dictionnaire français-hongrois
Fémkohászat
Magyar nyelvjárások XXX
A magyar helyesírás szabályai
A magyar verselméleti gondolkodás története
Nyelvészeti és népköltészeti, népzenei írások
Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvűségről
Függelék
Három vázlatos szinkrón metszet határozói igeneveink történetéből
Cigány-magyar magyar-cigány szótár
Magyar-francia kéziszótár
Dictionnaire français-hongrois
A konjunktívusz a magyarban
A magyar nyelv gyakorlati tanítása és tanulása
See more livres on this theme

Authors linked with this theme (312 resources in data.bnf.fr)

Auteur du texte (293)

See more authors linked to this theme as auteur du texte

See also