Zhejiang (Chine)

Image from Gallica about Zhejiang (Chine)
Topic : Zhejiang (Chine)
Source file : RAMEAU
Variant subject headings : Che-kiang (Chine)
Chekiang (Chine)
Chö-kiang (Chine)
Tchö-kiang (Chine)

related to this theme (3 resources in data.bnf.fr)

Narrower concept (1)

Documents on this topic (23 resources in data.bnf.fr)

Films, vidéos (2)

Wa Shan, la maison d'hôtes
Wild beast

Images (1)

[Evénements historiques en Chine en 1948 et 1949]

Livres (20)

Shao xing xi qu quan bian
Xin chang mu lian xi zong gang
Musée des pierres sanguines de Changhua
Graveurs chinois, gravures du Zhejiang
Peintres paysans chinois
Fang yan cong gao
Tian yi ge ming zhou bei lin ji lu
Some assembly required
Ming dai de jiang nan cang shu
Zhejiang
Céladon
Jiang nan shi zhen
Shu cheng suo ji
Zhongguo minjian gushi jicheng
Demon hordes and burning boats
Zhong guo yan yu ji cheng
Zhong guo min jian ge qu ji cheng
Rebellion and factionalism in a Chinese province
Chinese elites and political change
L'archipel de Chusan

Authors linked with this theme (22 resources in data.bnf.fr)

See also