Opéras chinois

Topic : Opéras chinois
Source file : RAMEAU
Field : Musique
Arts du spectacle
Variant subject headings : Kunqu
Opéra chinois
Théâtre musical chinois

related to this theme (5)

Documents on this topic (215)

Livres (58)

Chinatown opera theater in North America
Tai wan xi qu ju zhong zhi jiao se hang dang yi shu
Chen Yun sheng ju zuo xuan
Chuan guo "ju long zhi yan"
Performing China on the London stage
Qupai in Chinese music
"Ju xue" ben wei de que li
The rise of Cantonese opera
Zur Erneuerung der Kunoper
Kaiserliches Theater, Theater ohne Kaiser ?
Painted faces on the prairies, Cantonese opera and the Edmonton Chinese community
Shōhei hōhatsu dai 7 hon
Shōhei hōhatsu dai 6 hon
Shōhei hōhatsu dai 5 hon
Shōhei hōhatsu dai 4 hon
Shōhei hōhatsu dai 3 hon
Shōhei hōhatsu dai 2 hon
Appreciating traditional Chinese opera
Shōhei hōhatsu dai 1 hon
Shōhei hōhatsu dai 8 hon
Shōhei hōhatsu dai 9 hon
Shōhei hōhatsu dai 10 hon
Chine
Havoc in Heaven
Chinese street opera in Singapore
Women playing men
Women playing men
You shen bao xi qu guang gao kan shang hai jing ju fa zhan
Qing dai xi qu shi bian nian
Zhong guo xi qu chuan bo jie shou shi
Xi chu nian hua
Ling ren wang shi
Ling ren wang shi
Peking opera and politics in Taiwan
Ritual opera and mercantile lineage
Yi zhen feng, liu xia le qian gu jue chang
Kun qu
Zhong guo di fang xiao xi ji qi yin yue zhi yan jiu
The palace of eternal youth
Huju
Zhong guo jing ju bian nian shi
Cross-dressing in Chinese opera
Peony Pavilion onstage
Six classical Chinese comedies
Die neue chinesische Oper in Werk und Diskurs (1920-1966)
Hebei Bangzi
Hai xia liang an li yuan xi xue shu yan tao hui lun wen ji
Chinese opera
Chinese theatre and the actor in performance
Bei jing tu shu guan cang sheng ping shu xi qu ren wu hua ce
Wu xiao ru xi qu wen lu
Zhongguo xiqu lianpu yishu
Chine
Form und Struktur der Gesänge im volkstümlichen Kua-Theater auf Taiwan
Chine
Promenade au Jardin des Poiriers
La Cina a Venezia, Firenze, Napoli
L'Opéra chinois

Films, vidéos (2)

Des tréteaux en plein vent
The opera

Documents multimédia (1)

Le théâtre traditionnel chinois

Enregistrements (154)

Bai She zhuan zhi
Xi shi
San niang jiao zi
Wen wu xiang qiu
Si shi ba xiao
Xiao song
Du kai er du
Luo shen
Shi xiang jiao qing
Yue ye feng xiang
Meng Li jun tuo xue
Shi jiu jian ren xin
Diao chan nong tong zhuo
Pin ku luo huan ge
Zhen zhu da
Li wen hou
Fan tao zui xian
Fan tao zui xian
Da zui ba xian
Tian qiao mei ren tu
An tong ge yuan cai ji ji
Xuan shi liao jie ge
Jia pin chu xiao zi
Yan hua pei qin
Xue mei si jun
Shi jiu jian ren xin
Ming kong zhan zhou tou
Ji long qi hao fang
Lu Meng zhen pao xiu zhu
Meng Li jun tuo xue
Lu Meng zhen pao xiu zhu
Jiangsu qi an
Bai tu ji
Huan lang hui tou
Lang zi hui tou
Zei ji zhuang yuan cai
Zhang qi ji
Tan wu chang
Yi jin shi liu liang
Dai mei hui su
Wu hu pin xi
Wu hui qi qi
Nan tian men
Bao gong gui tian
Lin chong ye ben
Shang jin pai
Ge shan
Shi jie ting
Ge shan
Bai du
Zou san guan
Si xiang qi
Si xiang qi
Ba mei lou
Tan wu yang
Quan wen quan shao nian
You ming bu you ren
San jin gong
Bao Gong fan guo huai
Liu bei ru dong yin zhao qin
Yingtao you Xihu
Yingtai chushi
Xue mei jiao zi
Qing chun ci ai
Si fan
Tian xian pei
Fu qi guan deng
Hongsi niangzi jun
Shi mei yuan pan fu
Chen san wu niang
Shi mei yuan pan fu
Xiao hei lu
You yuan jing meng
Qin xiang lian
Mu wang zai gong
Xiamen yi nan
Feng liu nan nü
Ba mei lou
Ba mei lou
Ba mei lou
Ba mei lou
Ba mei lou
Ba mei lou
Ba mei lou
Ba mei lou
Shan xian xia
Xiao men
Yu nü xiang che
Wei yi ge
Ji dang chu
Fan jin lian yu wu da lang
Chu han guan
Qi shi kai yi dan
Qi shi kai yi dan
Diao Chan nong zhong zhuo
Diao chan nong zhong zhuo
Diao chan nong zhong zhuo
Diao chan nong zhong zhuo
Xue ren gui zhen dong
Xue ren gui zhen dong
Cai duan zao luo yang qiao
Cai duan zao luo yang qiao
Cai duan shi luo yang qiao
Shuang bao an
Shuang bao an
Shuang bao an
Shuang bao an
San xian
Guafu yang zhuang yuan
Guafu yang zhuang yuan
Sao ji mei zhuang yuan
Sao ji shi zhuang yuan
Feng liu gua fu
Bao Gong san qie hu die meng
Lei shen dong
Song jing niang
Gua jin pai
Da song
Shi pin gui hui tao
Huang jin tai
Pan tao fu hui
Bie yao
Luocheng xieshu
Zhan ying
Guo zhao guan
Nazha xia shan
Xin mo fu
Zhan jing dang
Jiu wen bu
Da ba xian
Hei si men
Hei si men
Bao Gong fan heng gui
Nao ting
Da chun tao
Zhuan qing su long fang jiang yun
Yu huan ji
Yu huan ji
Feng shen bang
Feng shen bang
Feng shen bang
Shi jiu jian ren xin
Cha shan qing ge
Shan ge dui
Kong si meng xiang
Xiao liao bing zi ge
Shi xiang lian lang ge
You qing shan ge
Ge ge lu cha cha di
Hui xiang dang ri
Yi xiang liu san
Gui fei zui jiu
Kong ming xian kong cheng
Xian pin xian

Authors linked with this theme (66)

Annotateur (1)

Calligraphe (1)

Auteur de la collation (1)

See also (5)