Littérature chinoise

Topic : Littérature chinoise
Source file : RAMEAU
Field : Littératures
Variant subject headings : Letteratura cinese (italien)

related to this theme (50 resources in data.bnf.fr)

Broader concept (1)

Documents on this topic (479 resources in data.bnf.fr)

Enregistrements (1)

Accueil et refus, l'aventure séculaire de la littérature française en Chine

Livres (478)

Translating Chinese art and modern literature
Gender in literary translation
Zhong hua deng mi shi
Redefining Chinese literature and art
Intransitive encounter
Texts and transformations
The birth of twentieth-century Chinese literature
Chinese history and literature
Sexuality in China
An outline of Chinese literature
Traduire entre les langues chinoise et française
Wei man zhou guo de wen xue za zhi
Wei man zhou guo wen xue yan jiu zi liao hui bian
Wei man zhou guo chao xian zuo jia zuo pin ji
Man zhou wen xue er shi nian
Wei man zhou guo chao xian zuo jia yan jiu
Wei man zhou guo de han yu zuo jia he han yu wen xue
Between history and philosophy
Zhong guo wang luo wen yi zuo pin ping lun xuan
Su zao zi wo wen hua xing xiang
Zhong guo wen xue shi nian biao
Ou hua wen xue hui
Classical Chinese vol. 1
A new literary history of modern China
Traduire la Chine au XVIIIe siècle
Wei man zhou guo wen xue yan jiu zai ri ben
The Oxford handbook of classical Chinese literature, 1000 BCE-900 CE
Xie zai shi ge yi wai
Yi tai shi kong zhong de jing shen shi jie
Wei man zhou guo shi qi chao xian ren wen xue yu zhong guo ren wen xue bi jiao yan jiu
Zhi min tuo jiang yu wen xue li san
Wei man zhou guo wen xue
Man zhou zuo jia lun ji
Wei man zhou guo zhu yao han yu bao zhi wen yi fu kan mu lu
Tuo xie yu di kang
Han yu wen xue de wen ben xing tai
Chinesische Singspiele, Novellen, Essays und Gedichte in deutscher Sprache im 18. und 19. Jahrhundert
Der Weise geht leise
2015 zhong guo wen tan ji shi
Duo min zu wen xue yi xiang de xu shi xing yan jiu
Zirkulierende Leidenschaft
Tu gai wen xue xu shi yan jiu
Jing Yin yu wen ji
Chong zhen Zhong guo zuo feng he Zhong guo qi pai
Transpacific community
The rhetoric of hiddenness in traditional Chinese culture
A poetics of translation
Chine, histoire de la littérature
The Columbia companion to modern Chinese literature
Chinese American literature without borders
Yi yi de xuan wo
A companion to modern Chinese literature
Au nom de la terre et de la vie
Une robe de papier pour Xue Tao
Shang hai wen xue fa zhan bao gao
"Wa" xie de shen me? xie de ru he?
Public discourses of contemporary China
Experimental Chinese literature
Gender and subjectivities in early twentieth-century Chinese literature and culturec
Yangzhou, a place in literature
Internet literature in China
Life of a genius
Min guo shi qi Zhong guo wen xue shi zhu zuo nian qi zhong
Mu Xin tan Mu Xin
Xi fang han xue jia de Zhong guo wen xue guan yan jiu
Xiang gang wen xue san bu
Zhongguo fo shi wen xue yan jiu
Style in Translation
Yi du shi kong xia de shen fen shu xie
Wang luo shi dai de wen xue yin du
Cong shi dao qu
Promesses littéraires
Cong tai wan wen xue chu fa
Liu li yu gui shu
Zhong guo xian dang dai wen xue yan jiu
Zhong guo xi ju dian ji yi jie yan jiu
Zhong guo shi min wen xue shi
Zhong guo san wen tong shi
2013 Zhong guo wen tan ji shi
Shu qing zhi xian dai xing
Wen xin diao long zhe ben shu
Guan zhao yu di hui
Mo Yan in context
Zhong guo dian ying wen xue gai bian shi
Early to Mid-Twentieth century Chinese literature
Tales of futures past
Xiang pi 3
Ba jin yu xian dai wen xue cong shu
Bibliographie générale des oeuvres littéraires modernes d'expression chinoise traduites en français
The Columbia Sourcebook of literary Taiwan
Family revolution
Shang hai wen xue zhi gao
Zhong guo zao qi xiao shuo kao bian
Kong jian xu shi yan jiu
Les rubans du cerf-volant
Idle talk
Zhong guo wen xue lun ji xu pian
Ma hua wen xue lei xing yan jiu
A history of Chinese literature
Romancing the Internet
Women and the literary world in early modern China, 1580-1700
2012 zhong guo wen tan ji shi
Cong li shi jiao xun dao wen hua xiao fei
Schriften zur chinesischen Philosophie und Literatur
Zhong guo wen xue lun cong
Di wen zhi
Traduire la Chine au XVIIIe siècle
Lun wen xue
Qin huai wen xue zhi
English writings of Hu Shih Volume 1
Zhong guo wen xue lun ji
The resurrected skeleton
Chinese and Arabian Literature
Scribes of gastronomy
Jin Ping Mei Teil VIII
China and beyond
Talking literature
La Littérature chinoise hors de ses frontières
Homoeroticism in Imperial China
The alter ego perspectives of literary historiography
Geschichte der chinesischen Literatur Band 10
Liu ling pai
Man you shu hai
E shu bian
Zhong guo wen xue shi
Zhong guo dang dai zuo jia hai wai yan jiang
Tiananmen fictions outside the square
Jin Ping Mei Teil VI
Littérature chinoise
Da lu dang dai nü xing xiao shuo yan jiu
A concise history of Chinese literature
Placing the modern Chinese vernacular in transnational literature
From beauty fear to beauty fever
Confucius and the Chinese classics or Readings in Chinese literature
Zhong guo wen xue e luo si chuan bo shi
Zhong guo xian dai nü xing zuo jia yu zhong guo ge ming, 1905-1948
La grande littérature chinoise
Fan yi yu wen hua shen fen
Zhong guo dang dai wen xue gai shuo
Global Chinese literature
Cong xiang xiang dao qu shi
Qian Qianyi's reflections on Yellow Mountain
The inner quarters and beyond
Kitaj i okrestnosti
Translated modernities
An unauthorized guide to the four great classical novels of Chinese literature
Once iron girls
Dunhuang gu ji xu lu
Xian dai wen xue xin chuan tong ji qi dang dai chan shi
Sound and script in Chinese diaspora
The Cambridge history of Chinese literature
Authorship and cultural identity in early Greece and China
Chinese writers on writing
Text, performance, and gender in Chinese literature and music
Jia zu xu shi liu bian yan jiu
Vài nét tinh hoa của văn học
Comparative journeys
Nan bei chao jing xue shi
Du shi xuan liu zhong de hai pai xiao shuo
Green peony and the rise of the Chinese martial arts novel
Shang hai wen xue fa zhan bao gao
Text, Performance, and Gender in Chinese Literature and Music
2008 zhong guo wen tan ji shi
Zhong guo wen qing bao gao (2008-2009)
Xiao shuo yue bao
Han yu mei xue
Bibliography of the Chinese imperial collections of literature, 1878
"Hua yu" shi jiao de wen xue wen ti yan jiu
Zhong guo ya su wen xue yan jiu
Shi jue wen hua yu zhong guo wen xue de xian dai xing shi cong
Shi chang shi dai de wen xue
The Naked gaze
Wang luo xiao shuo lun
Chinese literature
Postsocialism and cultural politics
Herself an Author
Xiao shan lai shi zhong guo wen xue shi gao
Fo jing xu shi wen xue yu tang dai xiao shuo yan jiu
To pierce the material screen
Regards sur la métaphore
Zhong guo wen xue shi
Gan wu tong lun
Du tu shi dai wen xue de chu jing
L'écriture féminine chinoise du XXe siècle à nos jours
China's literary and cultural scenes at the turn of the 21st century
Bu qiu shen jie
Zhong guo xian dai wen xue shi yan jiu de shi yu
Kua yu ji shi jian
Bo ke wen xue lun
Wen xue du shi yu ying xiang min jian
Bei mei han xue jie de zhong guo wen xue si xiang yan jiu
Ästhetik und Literaturtheorie in China von der Tradition bis zur Moderne
Reading China
Zurück zur Freude
Shi jie hua wen wen xue zheng ti guan
Cheng shi zhong de "xian dai" xiang xiang
Chen chuan xi wen ji
The art of China
Zhong guo wen xue pi ping, zhong guo san wen gai lun
Reading China
See more livres on this theme

Authors linked with this theme (278 resources in data.bnf.fr)

Directeur de publication (2)

Auteur du texte (274)

See more authors linked to this theme as auteur du texte

See also