Čakavien (dialecte)

Topic : Čakavien (dialecte)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Čakavačkǐ (dialecte)
Chakavski (dialecte)
Cxakavien (dialecte)
Tchakavien (dialecte)

related to this theme (1)

Documents on this topic (17)

Livres (17)

Filološke dvoumice
Čakavsko pjesništvo XX. stoljeća
Čakavian prosody
Rječnik bračkih čakavskih govora
Crikveniški besedar
Gramatika gradišćaanskohrvatskoga jezika
Živo stinje
The C̆akavian dialect of Orbanići near Z̆minj in Istria
La parlata croata di Acquaviva Collecroce
Burgenlandkroatisches Dialektwörterbuch
Der kroatische Dialekt von Stinatz
Čakavsko pjesništvo XX. stoljeća
C̕akavische Texte
C̕akavisch-deutsches Lexikon 1
C̕akavisch-deutsches Lexikon
Čakavsko narječje
Antologija nove čakavske lirike

Authors linked with this theme (18)

See also (5)