Kachoube (langue)

Topic : Kachoube (langue)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Cachoube (langue)
Kachoub (langue)
Kashoub (langue)
Kaszubski (langue)
Lingua casciubica (italien)
Poméranien (dialecte)

related to this theme (3 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (8 resources in data.bnf.fr)

Books (8)

Język, literatura, kultura i edukacja kaszubska 01
Pejzaż językowy Kaszub jako wykładnik tożsamości etnicznej
Das Kaschubische : Sprachtod oder Revitalisierung ?
Kurze Betrachtungen über die kassubische Sprache als Entwurf zur Gram̄̄atik
Słownik gwarowy tzw. Słowińców kaszubskich 1
Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego część II
Nachträge : slöz-zv́irov́isce
Pomoranisches Wörterbuch

Authors linked with this theme (6 resources in data.bnf.fr)

See also