Littérature bulgare

Topic : Littérature bulgare
Source file : RAMEAU
Field : Littératures
Variant subject headings : Letteratura bulgara (italien)

related to this theme (30 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (123 resources in data.bnf.fr)

Videos, films (2)

Vivre et écrire en Bulgarie
Vivre et écrire en Bulgarie

Books (121)

Modernizʺm v bʺlgarskata i makedonskata literatura
Bʺlgarska literaturna klasika
Geo Milev v spomenite na sʺvremennicite si
Emiliân Stanev i bezkrajnite lovni poleta na literaturata
Neugasimiâ plamʺk
Pristrastiâ
Vsâko izkustvo e espresionizʺm Tom 2
Ukrainskata literaturovedska bʺlgaristika ot XIX i sredata na XX vek
Dnevnicite na bʺlgarskite pisateli ot vtorata polovina na XX vek
Sʺčineniâ v pet toma Tom 3
Identičnosti
Mâstoto na b″lgarskata literatura
Geschichte (ge-)brauchen
Deutsch-bulgarische Begegnungen in Kunst und Literatur während des 19. und 20. Jahrhunderts
Vʺobrazenite tekstove na bʺlgarskoto vʺzradanie
Bʺlgarskata literaturna kritika za Anton Dončev
Klasika i literaturna istoriâ
Izbrani stranici za poeziâta i kinoto
Teoriâ na literaturata
Avtentičniât Elin Pelin
Vnikvane
Literatura i identičnost
Svobodata v izkustvoto i nasilieto na dogmite
Po sledite na modernizma i postmodernizma
Neizbežni dialozi
Večnite strasti bʺlgarski
Spisanie Rodna reč (1927-1943)
Literaturna istoriografiâ i bʺzroždenska kultura
Da otgledaš smisʺla
Balkanski literaturi
Hudožnikʺt i negoviât obraz
Bʺlgarska liričeska klasika
Knigata
Nakʺrnimoto
Spomeni za Studenskiâ dom
Literaturni kulturi i socialni mitove
Etnopsihologiâ, kulyura, mediâ
Nacionalno svoeobrazie na literaturata na bʺlgarskoto vʺzrždane
Spomeni bʺlgarski pisateli
Prostranstvoto i negoviât ezik
Bivoli, moi angeli
Spomeni za Studenskiâ dom
P. K. Âvorov
Literaturno-kritičeski pročit
Ot kolpaka do cʺrvulite
Stroiteli i stroitelstvo na novobʺlgarski knižoven ezik
Bʺlgarska literaturna klasika
Enciklopedičen rečnik na literaturnite termini
Vʺvedenie vʺv filosofiâta na bʺlarskata literaturna istoriâ
Podslušani dihaniâ
Buditeli narodni
Mizeriâ na duha
Mnogocvetie
Nezatvorena kniga
Ezicite na evropejskata modernost
Grandeur et dérision du pouvoir dans la littérature bulgare
Literaturniât mit Vladimir Vasilev
Bʺrziât sʺn na mitovete
Proizhod na slavâno-bʺlgarskata pismenost
Ezik, literatira , identintičnost
Begli zapiski
Trinadeset veka bʺlgarska literatura
Literaturni retrospekcii
Prez sedmica v literaturniâ akvarium
Izbrano
Ot Paisij do Jovkov
Bʺlgarskata erotiada
Svetilnik na duha
Bʺlgarskata mâra v literatura
Sʺnât na Meduza
Die bulgarische Literatur in alter und neuer Sicht
Anarhistʺt zakonodatel
Bʺlgarska literatura
Izpitanie na simvolite
Istoriâ na bʺlgarskata literaturna kritika Tom 3
Nova bʺlgarska literatura
Nezagl"hnali izvori
Preobrazeniâ na fantastičnoto v bʺlgarskata proza
Kratka istoriâ na b″lgarskata literatura
Memoarni etûdi
Moite usmihnati stari priâteli
Bʺlgarska literaturna klasika
Literaturniât čovek i negovite b"lgarski ezici
Literaturni analizi
Literaturnata instituciâ
Za religioznite kodove na bʺlgarskata literatura
Tvorbi ot b″lgarskata klasika
Psihologiâ na literaturnoto ubijstvo
Literaturen život meždu dvete vojni
Studiorum causa
Literaturna arena
Interpretacii na klasičeski tekstove ot bʺlgarskata literatura 3
Le traducteur, un lecteur modèle ?
Rečnik po nova b"lgarska literatura
Nova bʺlgarska literatura do Pʺrvata svetovna vojna
Slovoto, uteha i trevoga
Bʺlgarska literatura i biblejska tradiciâ
Ivan Mešekov kritikʺt-artist
Beletristikata v sistemata na starata bʺlgarska literatura
Vʺvedenie v novata bʺlgarska literatura
Bulgar yayınlarında Türkler
Istoriâ na bʺlgarskata literaturna kritika Tom 1
Bulgarische Belletristik in der DDR, 1945-1987
Bʺlgarska vʺzroždenska literatura Tom pʺrvi
Etudes bulgares
Actes du cinquantenaire de la chaire de bulgare à l'INALCO
Bulgarische Sprache, Literatur und Geschichte
Une Époque de héros
The « Thaw » in Bulgarian literature
A Biobibliographical handbook of Bulgarian authors
1300 [Dreizehnhundert] Jahre Bulgarien
Literatur Bulgariens, 1944 bis 1980 : Einzeldarstellungen
Bulgarie
Bʺlgarski ezik i literatura
A History of bulgarian literature
Sʺvremeni bʺlgarski pisateli
Iz istoriâta na bʺlgarskata literatura
Bʺlgarskata literatura v dati i harakteristiki, 817-1965
Bʺlgarski pisateli
Storia della letteratura bulgara
Etudes Bulgares

Documents (Littérature bulgare) (19 resources in data.bnf.fr)

Books (19)

An anthology of Bulgarian literature
Literaturna antologiâ "Stoletie" Stara Zagora 1900-2000
Stoletie
Colleción de textos para traducción y análisis
Bʺlgarski literaturen avangard
Les belles étrangères
Deset godini sʺûz na svobodnite pisateli
Antologiâ
Stoletie
Zapiski
Vreme slično na jastreb
Bdinski sbornik
Na Boga naj-svetliâ sin
Monumenta bulgarica
Bʺlgarski beletristi ot vtorata polovina na XX vek
Antologiâ
Ot Ivan Vazov do Emiliân Stanev
Antologiâ na bʹʹlgarskiâ razkaz
Auteurs bulgares

Authors linked with this theme (92 resources in data.bnf.fr)

Auteur du texte (91)

Réalisateur (1)

See also