Langues balto-finnoises

Topic : Langues balto-finnoises
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Balto-finnoises, Langues
Fenniques (Langues)
Finniques (Langues)
Finno-baltiques, Langues
Finnoises, Langues
Langues fenniques
Langues finniques
Langues finno-baltiques
Langues finnoises

related to this theme (13)

Documents on this topic (43)

Livres (43)

The fate of mood and modality in language death
Õdagumeresuumlaisi nimeq
Aig õdagumeresoomõ keelin
Õdagumeresoomõ kaartõ pääl
Sugulusalane sõnavara läänemeresoome keeltes
Läänemeresoome keeled, kultuurid ja kohavaim
A linguistic map of prehistoric Northern Europe
Õdagumeresoomõ piiriq
Kuujärven lyydiläistekstejä
Atlas linguarum Fennicarum ALFE 3
Liivi keel ja läämeresoome keelemaastikud
Õdagumeresoomõ kodo
Mitmõkeelisüs ja keelevaihtus õdagumeresoomõ maiõ pääl
Finnic adpositions and cases in change
Õdagumeresoomõ hummogupiiŕ
Väikeisi kiili kokkoputmisõq
Noored filoloogid
Õdagumeresoomõ ütistüseq
Agricolasta Inkeriin
Õdagumeresoomõ piirisüümeq
Facing Finnic
Indo-European-Uralic-Siberian linguistic and cultural contacts
Systems in contact, system in motion
Sprachen in Finnland und Estland
Arkeologi och språk i Norra Östersjöområdet
Uurimusi läti-eesti keelesuhetest
Krewinisch
Itämerensuomi-eurooppalainen maa
Studien zu den ältesten germanischen Entlehnungen im Ostseefinnischen
Études finno-ougriennes Tome XXV
Wortstudien
Sprachkontakte und Zweisprachigkeit in Fennoskandinavien
Lexikon der älteren germanischen Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen
Translatiivinen verbinjohdin "Ne" Itämerensuomalaisissa kielissä
Vepsän vokaalisointu
Suomen verbikantaiset in : ime -johdokset
Structuration de l'espace dans les langues de la Baltique orientale 2
Studien zum Partitivgebrauch in den ostseefinnischen Sprachen
Einführung in die ostseefinnischen Sprachen
Structuration de l'espace dans les langues de la Baltique orientale
Itämerensuomalaisten kielten tulosijainfinitiivirakenteiden historiaa
Itämerensuomalaisten kielten pronominioppia
Slavâno-finskie kulʹturnye otnošeniâ po dannym âzyka

Authors linked with this theme (71)

Collaborateur (1)

See also (2)