Écrivains polonais

Topic : Écrivains polonais
Source file : RAMEAU
Field : Catégories de personnes
Ethnonymes
Littératures
Variant subject headings : Scrittori polacchi (italien)

related to this theme (6)

Documents on this topic (165)

Livres (165)

Granice
Disenchanted Europeans
Polʹskij literaturnyj Peterburg
Twórczosc literacka kobiet dla dzieci i mlodziezy
Inne życie Tom 2
Gombrowicz
Pamiętnik 03
Lem
Słownik polskich autorów literatury kryminalnej
Słownik pisarzy śląskich T. 5
Les écrivains polonais sous trois dictatures
Pokłosie
Konwicki
Cyganeria artystyczna i cyganowanie w romantycznej Warszawie
Jerzy Andrzejewski
Buenos Aires - Gwatemala - Montevideo - Nowy Jork - Paryż
Skład osobowy Część 2
Wspominając ludzi "Kultury"
Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku Tom trzeci
Listy do żony 03
"Salut Henri! Don Witoldo!"
Proza stojąca, proza lecąca
Życie
Reporterka
Polskie Kresy literackie
Od glorii do infamii
Od New Orleans do Mississauga
Warszawa literacka w PRL
Polscy pisarze wobec faszyzmu
Listy do żony 02
Kariera pisarza w PRL-u
Skład osobowy Część 1
Listy II. - wol. 1
Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku Tom drugi
Zesłane pokolenie
Dziennika ciąg dalszy
Literaci w przedwojennej Polsce
Drugi dziennik
Księga namiętności
Pod okupacją
Warszawa literacka lat międzywojennych
Mrożek w odsłonach
Listy
Poetyka migracji
Polonez na polu minowym
Kronos
Bigos polski
From your land to Poland
Zadomowieni i wyobcowani
Moment osobisty
Listy I
Listy do Aleksandra Bobkowskiego 1940-1961
Dusza światowa
Listy
Żywe cienie
Słowa i światy
Dziennik T.2
Pisarz w czasach wojny i emigracji
Julia Hartwig, Artur Międzyrzecki, Katarzyna i Zbigniew Herbertowie
Obecny nieobecny
Twarze
Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku Tom pierwszy
Lekcja polskiego i nie tylko...
Znani i nieobecni
Powinność i przygoda
Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma Dwudziestoleciami
"Chamuły", "gnidy", "przemilczacze"
Staropolskie studia językoznawcze
Listy 1919-1925
"Twórczość obca nam klasowo"
Dzienniki 1914-1965 w 13 tomach
Socjostylistyka a dzieje literatury polskiej
Wokół Młodej Polski
Cudze życie
Wędrówki bez powrotu
Listy 1913-1918
Listy 01
Archiwum emigracji Zeszyt 1 (9)
Współcześni polscy pisarze i badacze literatury Tom dziesiąty
Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy
Definicja szczęścia
Ale zabaffa !
Lawina i kamienie
Od Bukaresztu do Laffitow
Zgubiona drachma
Wybrańcy losu
Nie uciec nam od losu
Listy 1905-1912
Literatura i pisarze w programie rozgłośni polskiej Radio Wolna Europa
Obława
Miłość nie jest nam dana
Żydzi, sowieci i my
Z zagadnień języka pisarzy
Współcześni polscy pisarze i badacze literatury Tom dziewiąty
Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski tom piąty
Portrety na marginesach
Leksykon współczesnych pisarzy polskich przełomu XX i XXI wieku
Zapiski świadka epoki
Jestem z Wilna i inne adresy
Wśród sławetnych, nobilitowanych i szlachetnie urodzonych
Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski tom czwarty
Living in translation
Współcześni polscy pisarze i badacze literatury Tom ósmy
Geografia życia literackiego na Pomorzu Nadwiślańskim 1772-1920
Biografie romantyczne
Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski tom trzeci
Listy 1893-1896
Listy 1884-1892
Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski tom drugi
Współcześni polscy pisarze i badacze literatury Tom siódmy
Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej I
Parnas w Oborach
Die polnische Emigration und Europa, 1945-1990
Grupy literackie w Polsce 1945-1989
Gra z cenzurą w poezji Nowej Fali
Salon literacki
Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski tom pierwszy
Polska i Polacy w zyciu i tworczosci Aleksandra Hercena
Mikolaj Czernyszewski w kregu pisarzy polskich
Portrety paryskie
Współcześni polscy pisarze i badacze literatury Tom szósty
Współcześni polscy pisarze i badacze literatury Tom pia̜ty
"Wiadomości" i okolice
Ksia̜żki zbójeckie
Współcześni polscy pisarze i badacze literatury Tom czwarty
Słownik pseudonimów pisarzy polskich tom IV
Słownik pseudonimów pisarzy polskich tom III
Skamandryci i inni nad Sekwana̜
Kto był kim w drugim obiegu?
Słownik pseudonimów pisarzy polskich tom II
Pisarze polscy XX wieku
Polscy pisarze współcześni 1939-1991
Współcześni polscy pisarze i badacze literatury Tom pierwszy
Słownik pseudonimów pisarzy polskich Tom 1
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej [1]
Dictionary of Polish literature
Współcześni polscy pisarze i badacze literatury Tom trzeci
Współcześni polscy pisarze i badacze literatury Tom drugi
La honte
Lekcja polskiego
A dusza jest na Wschodzie
Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939-1980
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Ces livres de grand chemin
Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939-1980
Oberschlesisches Literatur-Lexikon
Szkice i portrety literackie
Siprwt pwlaniyt bilbwš ʿibriy
Leksykon polskiej literatury emigracyjnej
O prozie polskiej
Dalekie drogi literatury polskiej
Čopovi galicijski dopisniki
Od Paska do Przybyszewskiej
Emigranci
Polish writing in Canada
Émigration et exil dans les cultures tchèque et polonaise
Krakowskie Przedmieście pełne deserów
Hańba domowa
Pisarz na obczyźnie
Literatura polska
"Gorzki to chleb jest polskość"
Zanim powstanie panorama
Kulisy twórczości
Wety i odwety
Prace polonijne 18

Authors linked with this theme (185)

Adaptateur (1)

Auteur du texte (95)

Postfacier (1)

Interviewer (1)

See also (3)