Jiangsu (Chine)

Topic : Jiangsu (Chine)
Source file : RAMEAU
Variant subject headings : Chiang-su (Chine)
Kiang-sou (Chine)
Kiangsu (Chine)

related to this theme (14 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (25 resources in data.bnf.fr)

Films, vidéos (3)

Living with the revolution
BaoBao BeiBei
Ouvriers sur un chantier de démolition

Livres (22)

Gan yu fang yan yan jiu
Lian shui fang yan yan jiu
Yan cheng fang yan yan jiu
Jiang su ming dai zuo jia shi lun yan jiu
Jiang su nong min gong diao cha bao gao
Village China under socialism and reform
Su zhou yun yan si ta wei xiu jia gu gong cheng bao gao
Zhong hua wu dao zhi
Jiangsu
Ming dai de jiang nan cang shu
Jin tan san xing cun chu tu wen wu jing hua
Jiang nan shi zhen
From cotton mill to business empire
Éducation et politique en Chine
Radicalism and its demise
Zhong guo min jian ge qu ji cheng
Zhongguo minjian gushi jicheng
Zhong guo yan yu ji cheng
Zhong guo ge yao ji cheng
Zhong guo yan yu ji cheng
Rural China in transition
The rural economy of pre-liberation China, 1870 to 1937

Authors linked with this theme (17 resources in data.bnf.fr)

See also