Nguyễn Du (1765-1820)

Country : Viet Nam
Language : vietnamien
Gender : masculin
Birth : 1765
Death : 1820
Note :
Homme de lettres. - Mandarin de l'époque Nguyen (1802-1820)
Variants of the name : 阮攸 (1765-1820) (chinois)
Du Nguyễn (1765-1820)
Tô ́ Như (1765-1820)
Gen Yù (1765-1820)
素如 (1765-1820) (chinois)
Thanh Hiên (1765-1820)
清軒 (1765-1820) (chinois)
Tiên Điền (1765-1820)
Hồng Sơn liệp hộ (1765-1820)
鴻山獵戶 (1765-1820) (chinois)
ISNI : ISNI 0000 0001 1691 7196

Activities of Nguyễn Du (1765-1820) (59 resources in data.bnf.fr)

Manuscripts and archives (2)

金雲翹新傳 (Vietnamien B 109) with Nguyễn Du (1765-1820) as Autre
金雲翹新集 (Vietnamien B 104) with Nguyễn Du (1765-1820) as Author

Documents about Nguyễn Du (1765-1820) (17 resources in data.bnf.fr)

Books (17)

Thi pháp Truyện Kiều
Xuân Quỳnh
Di sản văn chương đại thi hào Nguyễn Du
Thúy Vân, tam hợp đạo cô
Thả một bè lau
Giải khổ
Bẻ̂ dâu trong dòng họ Nguyẽ̂n Du
Nguyêñ Du
Thơ quôć âm Nguyêñ Du
Nhật ký đọc Kiêù
Vê ̀Tiên Ðiêǹ nhơ ́Nguyêñ Du, Nguyêñ Công Trư ́, Ðặng Tât́, Ðặng Dung
Nguyêñ Du-ngươì tình và Nguyêñ Du-tình ngươì
Thê ́ giơí thi ca Nguyêñ Du
Nguyêñ Du
Mélanges sur Nguyêñ Du
Thư mục vè̂ Nguyẽ̂n Du
Hùng-Son̛ Nguyễn-Duy-Ngung, dịch-thuật. Kim vân Kiều, tiểu thuyết...

See also