Nguyên Giáp Võ (1911-2013)

Image not available yet
Country : Viet Nam
Language : vietnamien
Gender : masculin
Birth : 25-08-1911
Death : 04-10-2013
Note :
Généralissime des forces du Viet Minh (en 1947). - Ministre de la Défense (de 1960 à 1980)
Variants of the name : Võ Nguyên Giáp (1911-2013)
Vo Nguyên Giap (1911-2013)
Vo Nguyen Giáp (1911-2013)
Võ Nguyêñ Giáp (1911-2013)
Võ Nguyên Giáp (1911-2013)
Vo Nguen Ziap (1911-2013)
Võ Nguyên Giap (1911-2013)
ISNI : ISNI 0000 0001 2018 8758

Activities of Nguyên Giáp Võ (1911-2013) (66 resources in data.bnf.fr)

Textual works (52)

Đội tuyên truyền Việt Nam giải phóng quân
Trái tim người lính trận with Nguyên Giáp Võ (1911-2013) as Author of introduction, etc.,
Ðiện Biên Phủ
Hô Chí Minh thought and the revolutionary path of Viet Nam
Le haut commandement et le printemps de la victoire
Contribution à l'histoire de Dien Bien Phu. - [1]
Diên Biên Phu
En route vers Dien Bien Phu
Mémoires Tome II
Unforgettable days
Mémoires Tome III
Mémoires Tome I
Mémoires
The general headquarters in the spring of brilliant victory
Ðiện Biên Phủ, điêm̉ hẹn lịch sư ̉
Chiên ́ đâú trong vòng vây
Tư tươn̕g Hô ̀Chí Minh
Dien Bien Phu
Guerre populaire et défense de la patrie socialiste
Nguyêñ Trãi, ngươì anh hùng dân tộc vĩ đại, nhà văn hoá kiệt xuât́
Khoa học vê ̀ biên̉ và kinh tê ́ miêǹ biên̉
Les Tâches essentielles de la révolution scientifique et technique dans l'agriculture
Xây dựng kinh tê ́, một nhiệm vụ chính trị quan trọng của quân đội trong giai đoạn mơí
Vê ̀ sưć mạnh tôn̉g hợp của Cách mạng Việt Nam
Ecrits
Nhưñg chặng đươǹg lịch sư ̉
Nhưñg chặng đươǹg lịch sư ̉
Guerre du peuple contre guerrre aeéronavale U.S.
Des journées inoubliables
Sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân Việt-nam trong thời đại mới
Armement des masses révolutionnaires, édification de l'armée du peuple
Dân quân tự vệ, một lực lượng chiến lược
Chiến tranh giải phóng và chiến tranh giữ nước
Guerre du peuple, armée du peuple
Kiên quyết đưa sự nghiệp cách mạng đến toàn thắng
Vũ trang quần chúng cách mạng xây dựng quân đội nhân dân
Vị trí chiến lược của chiến tranh nhân dân ở địa phương và của các lực lượng vũ trang địa phương
National liberation war in Viet Nam
Récits de la résistance vietnamienne
Guerre de libération
Đường ló̂i quân sự của Đảng là ngọn cờ trăm trận trăm thá̆ng của chié̂n tranh nhân dân ở nước ta
La Guerre de libération nationale au Viet Nam
Notre guerre du peuple a vaincu la guerre de destruction américaine
Vo Nguyen Giap. Victoire totale, tâche grandiose
Vo Nguyen Giap. Nguyen Van Vinh. Van Tien Dung. Échec à l'agresseur américain, Vietnam 1967
Général V. N. Giap. Guerre du peuple, armée du peuple
Général Vo Nguyen Giap. Guerre du peuple, armée du peuple
Encore une fois nous vaincrons
Le Peuple du Sud-Vietnam vaincra
Dien Bien Phu
Cuộc chiến tranh giải phóng của nhân dân miền Nam chống đế quốc Mỹ và tay sai nhất định thắng lợi
Le Massacre de Phu Loi au Sud Viet Nam

Mixed works (9)

The road to Điện Biên Phủ
People's war, people's army
Diên Biên Phu
Des journées inoubliables
Dien Bien Phu
Tư tươn̉g Bác Hô ̀ soi sáng sự nghiệp đôỉ mơí của chúng ta
Thanh niên vơí cách mạng khoa học kỹ thuật
Chiêń tranh giải phóng dân tộc và chiêń tranh bảo vệ tô ̉ quôć
Mâý vâń đê ̀ vê ̀ cách mạng khoa học kỹ thuật ơ ̉ nươć ta

Audiovisual works (including radio) (5)

Vietnam, le jour de l'indépendance Deuxième partie with Nguyên Giáp Võ (1911-2013) as Participant
Vietnam, le jour de l'indépendance Première partie with Nguyên Giáp Võ (1911-2013) as Participant
Viêt-nam, la première guerre 1ère partie with Nguyên Giáp Võ (1911-2013) as Participant
Viêt-nam, la première guerre 2e partie with Nguyên Giáp Võ (1911-2013) as Participant
Actualités Vietnam with Nguyên Giáp Võ (1911-2013) as Autre

Documents about Nguyên Giáp Võ (1911-2013) (24 resources in data.bnf.fr)

Books (22)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự nghiệp khoa học, giáo dục và đào tạo
Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tướng Võ Nguyên Giáp với Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
La Marseillaise du général Giap
Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong trái tim mọi người Việt Nam và bạn bè quốc tế
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Võ Nguyên Giáp, vị tướng vì hòa bình, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hò̂ Chí Minh
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Võ Nguyên Giáp, danh tướng thời đại Hồ Chí Minh
Đại tướng tỏ̂ng tư lệnh Võ Nguyẽ̂n Giáp
Le haut commandement et le printemps de la victoire
Giap et Clausewitz
En route vers Dien Bien Phu
Diên Biên Phu
People's war, people's army
The road to Điện Biên Phủ
Unforgettable days
Vo Nguyên Giap
Volcano under snow
Giáp
Giap
Nhận diện huyêǹ thoại Võ Nguyên Giáp
Giap ou la Guerre du peuple

Pictures (2)

[Guerre du Viêtnam, années 1968-1975]
[LaGuerre du Viêtnam, 1965-1972]

See also