Littérature roumaine

Topic : Littérature roumaine
Source file : RAMEAU
Field : Littératures

related to this theme (33)

Broader concept (1)

Documents on this topic (156)

Livres (156)

Elogio della traduzione impossibile
Eseu
Geisteswissenschaften im Dialog
Postcolonial readings of Romanian identity narratives
Literary Translation and the Idea of a Minor Romania
Studii bucovinene
De la Junimea la Noica
Romanian literary perspectives and European confluences
Mărturii româneşti peste hotare
Întoarcerea în Ithaca
Literatura româna Volumul 1
Confluenze letterarie italo-romene
O istorie a literaturii române de la origini până în prezent
Fragmente de noapte
Valorizări
Dicţionar analitic de opere literare româneşti
Rumänistische Literaturwissenschaft
Eposz és történelem
Fremde Arme - arme Fremde
Dicţionarul biografic al literaturii române (DBLR)
Retorica parodiei
Literatură şi biografie
Istoria literaturii din Dobrogea
Referinţe critice
Referinţe critice
Les dilemmes de l'identité aux confins de l'Europe
Dicţionarul cinematografic al literaturii române
Tangenţiale
Spaţiul lingvistic şi literar românesc din perspectiva integrării europene
Une île de latinité
Deschideri către valori
Dicţionarul presei literare româneşti
Medalioane de istorie literară
Referinţe critice
Referinţe critice
Istoria literaturii române din Basarabia
În pădurea de metafore
Scriitori de limbă română din Israel : generaţia contemporană
Dicţionarul scriitorilor români
Literatura română în analize şi sinteze
Balcanismul literar românesc II
Balcanismul literar românesc III
Balcanismul literar românesc I
Contribuţii istorico-literare
Dicţionarul scriitorilor români
Istoria literaturii române de azi pe mâine
Scriitori români din anii '80-'90 Volumul III
Scriitori români din anii '80-'90 Volumul II
La pomme d'or
Polifonii
Dicţionar analitic de opere literare româneşti vol. 3
Istoria literaturii române
Dicţionarul esenţial al scriitorilor români
Lumea criticului
Scriitori români din anii '80-'90 Volumul I
Înnoitorii liricii româneşti
Dicţionar analitic de opere literare româneşti vol. 2
Postmodernismul românesc
Literatura română contemporană din Republica Moldova
Dicţionar analitic de opere literare româneşti vol. 1
Încercări de precizie literară
Littérature roumaine
Dicţionarul scriitorilor români
Dicţionar literar
Jurnal 2
Istoria critică a literaturii române I
O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia
Scriitori ieşeni contemporani
Personalitatea literaturii române
Pentru arta literară
Opera lui Tudor Arghezi
Dicţionarul presei literare româneşti
Biśdwt zariym
Scriitori români din afara graniţelor ţării
De la Cilibi Moise la Paul Celan
O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia
Ca o imensă scenă, Transilvania
Literatură şi reflexivitate
Dicţionar de imagini pierdute
Din spumele mării
Amfiteatru cu poeţi
O istorie anecdotică a literaturii române
Dicţionarul scriitorilor români
Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale
Istoria literaturii române
Le roumain
Mărturii româneşti peste hotare
Nu
Istoria literaturii române Volumul I
Nachruf auf die rumäniendeutsche Literatur
Corabia lui Ghilgameş
Itinerar critic 5
Találkozások
Das Bild Deutschlands und des Deutschen in der rumänischen Literatur
Pagini de critică
History of Romanian literature
Publicistica 1909-1916
Secvenţe literare
Sublimul în spiritualitatea românească
În fluxul spiritualităţii
Rumänisch-deutsche Interferenzen
Istoria literaturii române
Rumänistik in der Diskussion
La Civilisation des livres
Dicţionar neconvenţional al scriitorilor evrei de limbă română 1
Études de littérature roumaine et d'écrits slaves et grecs des principautés roumaines
Kalokagathon
Le Comparatisme roumain 2
Istoria literaturii romane
Textul ipotetic
Itinerar critic 4
Etic-estetic în gîndirea româneascǎ
Ipostaze ale pǎdurii în lirica româneascǎ
Scriitori români despre limbă ‚si stil
Viaticum
Eseuri critice
Studii de literatură română ‚si comparată
Thèmes fondamentaux dans la littérature roumaine
Studii de literaturǎ
Menţiuni critice
Lectura clasicilor ‚si teoria modernǎ a textului
Scene din via‚ta imaginarǎ
Competenta si performanta
Istoria literaturii române
Istoria literaturii române
Littérature roumaine, littératures occidentales
La Fontaine in literatura română
Athanasios Christopoulos
La Fontaine în literatura românǎ
Opere 10
Jurnal 1
Ecouri goetheene în cultura română
Lancea lui Achile
Literatura română
Literatura română
Dicţionar de literatură română
Paul Celan, Oscar Walter Cisek und die deutschsprachige Gegenwartsliteratur Rumäniens
Itinerar critic 3
Studii literare
Dictionarul literaturii române de la origini pînǎ la 1900
Itinerar critic 2
Bibliografia analitică a cărţilor populare laice Partea I
Dict̡ionar de idei literare 1
La Sfîr‚situl lecturii 1
Itinerar critic
La Sfîr‚situl lecturii 2
La Sfîr‚situl lecturii
Itinerar critic 1
Dict̡ionar de literatură română contemporană
Einführung in das Studium des Rumänischen
Grigorij Camblak v Rumʺniâ i v starata rumʺnska literatura
A Magyar irodalom és művelődés hatása a román irodalom és művelődés fejlődésére
L'influence des romantiques français sur la poésie roumaine
Critică şi istorie literară
Momente şi sinteze
Documente literare

Authors linked with this theme (139)

Postfacier (1)

Auteur du commentaire (1)

Auteur du texte (88)

See also (5)