Henrik Schück (1855-1947)

Country : Suède
Language : suédois
Gender : masculin
Birth : 1855
Death : 1947
Note :
Historien de la littérature. - Professeur
Field : Littérature générale
ISNI : ISNI 0000 0000 8140 3629

Activities of Henrik Schück (1855-1947) (56)

Auteur du texte (40)

Anteckningar till Svenska akademiens historia 1883-1912
Illustrered svensk litteraturhistoria
Den Svenska förlags-bokhandelns historia av Henrik Schück. Förra [senare] delen
Histoire de la littérature suédoise
Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professorn i konsthistoria August Hahr tillträder sitt ämbete, af Henrik Schück,... med denna inbjudningsskrift följer Bokwetts Gillets protokoll, I
Studier i Hervararsagan, af Henrik Schück
Bokwetts Gillets protokoll, utgifna af Henrik Schück
Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professorn i civilrätt samt internationell privaträtt Östen Unden tillträder sitt ämbete, af Henrik Schück,... med denna inbjudningsskrift följer äldre Svenska biografier, 6
Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professorn i teoretisk filosophi Adolf Krister Phalén tillträder sitt ämbete, af Henrik Schück,... med denna inbjudningsskrift följer äldre Svenska biografier, 5
Professuren i teoretisk filosofi vid Uppsala Universitet. Historik af Henrik Schück
Inbjudningsskrift till åhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka professorn i statistik Nils Wohlin och professorn i pediatrik och praktisk medicin Gustaf Bergmark tillträda sina ämbeten, af Henrik Schück,... med denna inbjudningsskrift följer äldre Svenska biografier, 3-4
Engelbrekt, af Henrik Schück
Upsala öd, af Henrik Schück
Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsningar, med hvilka professorn i historia Ludwig Vilhelm Albert Stavenow och professorn i botanik Nils Eberhard Svedelius tillträda sina ämbeten, af Henrik Schück,... med denna inbjudningsskrift följer Upsala öd, af Henrik Schück
Inbjudningsskrift till åhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka professorn i nordisk och jämförande fornkunskap Oscar Almgren och professorn i pediatrik och praktisk medicin Isak Ragnar Elis Friberger tillträda sina ämbeten, af Henrik Schück, med denna inbjudningsskrift följer den äldsta kristna konungalängden i Sverige, af Henrik Schück
Den Nya teorien om uppkomsten af "Chanson de geste", af Henrik Schück
Den Aldsta kristina konungalängden i Sverige, af Henrik Schück
Sveriges förkristna konungalängd, af Henrik Schück
Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professorn i botanik Bengt Lidforss tillträder sitt ämbete, af Henrik Schück,...
Birka, inbjudningskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professorn i fysik Per Gustaf David Granqvist tillträder sitt ämbete, af Henrik Schück,...
Birka, af Henrick Schück
Studier i Ynglingatal, inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professorn i pedägogik Bertïl Hammer tillträder sitt ämbete, af Henrik Schück,...
Sveriges förkristna konungalängd, inbjudningsskrift till åhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka professorn i jämlörunde anatomi J. J. A. Appellöf och professorn i rättshistoria K. G. Westman tillträda sina embeten, af Henrik Schück,...
Studier i Beowulfsagan, af Henrik Schück
Studier i Beowulfsagan, inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professorn i romanska sprk̊ Erik Schöne Staaf tillträder sitt ämbete, af Henrik Schück,...
Bidrag till tolkning af Rökinskriften, inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professorn i zoologi Axel Wirén tillträder sitt embete, af Henrik Schück,...
Folknamnet Geatas i den fornengelska dikten Beowulf, inbjudningsskrift till åhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka professorn i speciell privaträtt Bror Herman Dahlberg och professorn i botanik Hans Oscar Juel tillträda sina embeten, af Henrik Schück,...
Folknamnet Geatas i den fornengelska dikten Beowulf, af Henrik Schück
Studier i Ynglingatal, inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professorn i civilrätt Alfred Ossian Winroth tillträder sitt embete, af Henrik Schück,... II
Studier i Ynglingatal, af Henrik Schück
Studier i Ynglingatal, inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professorn i kemi Oskar Widman tillträder sitt embete, af Henrik Schück,... I
M. och Mme de Stael
Världs-Litteraturens historia, af Henrik Schück
Illustrerad svensk litteraturhistoria
1500 - och 1600 - talens visböcker, utgifna af Adolf Noreen och Henrik Schück
William Shakspere, hans lif och värksamhet, en historisk framställning af Henrik Schück,...
Den Nya teorien om uppkomsten af "Chanson de geste". - [1]
Några anmärkningar till Antonio Tempesta's "Urbis Romae prospectus" 1593, af Henrik Schück
Discours de réception prononcé par Henrik Schück lors de la remise du prix Nobel de littérature à Grazia Deledda, le 10 décembre 1927. - [1]
Bidrag till tolkning af Rökinskriften, af Henrik Schück,...

Rédacteur (9)

Kgl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, dess förhistoria och historia 8
Kgl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, dess förhistoria och historia 7
Kgl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, dess förhistoria och historia 6
Kgl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, dess förhistoria och historia 5
Kgl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, dess förhistoria och historia 4
Kgl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, dess förhistoria och historia 2
Kgl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, dess förhistoria och historia 3
Kgl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, dess förhistoria och historia 1
Kgl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, dess förhistoria och historia

Éditeur scientifique (7)

Gustav Ill's och Louisa Ulrikas brevväxling
Memoarer
Memoaren...
Erik den Helige...
Bref till Abraham Niclas Clewberg...
Meddelanden från det literaturhistoriska seminarier i Lund, utgifna af Henrik Schück...
1500- och 1600- talens visböcker utgifna af Adolf Noreen och Henrik Schück...

Documents about Henrik Schück (1855-1947) (1)

Livres (1)

Litteraturhistorikern Schück

See also (5)