Julian Krzyżanowski (1892-1976)

Country : Pologne
Language : polonais
Gender : masculin
Birth : 04-07-1892
Death : 19-05-1976
Note :
Historien de la littérature
Field : Littérature générale
ISNI : ISNI 0000 0001 1020 5681

Activities of Julian Krzyżanowski (1892-1976) (128 resources in data.bnf.fr)

Textual works (111)

Henryk Sienkiewicz
Ma̜drej głowie dość dwie słowie
Poeta czarnoleski
Literatura polska with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Neoromantyzm polski 1890-1918
Szkice folklorystyczne
Dzieła polskie with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Dzieje literatury polskiej
A History of Polish literature
A History of Polish literature
Nowa ksie̡ga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich 4 with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Dzieła, powieści obyczajowe [27] with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Paralele
Fraszki with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Author of introduction, etc.,
Dzieła, powieści obyczajowe [26] with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Author of introduction, etc.,
Ludowe pieśni górnicze w Zagłe̡biu Da̡browskim with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy
Ludowość dawniej i dziś: studia folklorystyczne with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Redaktor
Rytmy abo Wiersze polskie oraz Cykl erotyków with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Dzieła, powieści obyczajowe [24] with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Spiewy słowiańskie with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Author of introduction, etc.,
O Kazimierzu Morawskim with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Author of introduction, etc.,
Pokłosie Sienkiewiczowski
Legenda o złotym runie with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Author of introduction, etc.,
Dzieła, powieści obyczajowe [25] with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Nowa ksie̡ga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich 3 with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Dzieła, powieści obyczajowe [23] with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Neoromantyzm polski: 1890-1918
Dzieła J.I. Kraszewskiego. Czasy Augusta II i III with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Nowa ksie̡ga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich 2 with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Hej leluja with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Author of introduction, etc.,
Dzieła J.I. Kraszewskiego. Czasy Stanisława Augusta with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Dzieje folklorystyki polskiej 1800-1863 with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Twórczość Henryka Sienkiewicza
Figliki with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Author of introduction, etc.,
Skalne Podhale w literaturze i kulturze polskiej with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Author of introduction, etc.,
Dzieje literatury polskiej od pocza̡tków do czasów najnowszych
Między dawnymi a nowymi laty...
Nowa ksie̡ga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich 1 with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Dzieła, powieści obyczajowe [21] with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Dzieła, powieści obyczajowe [22] with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Nowa ksie̡ga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Polish romantic literature
Bajka ludowa w dawnej Polsce with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Author of introduction, etc.,
Poezje wybrane with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Komedyja o Lizydzie with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Dzieła polskie with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Ludzie i dzieła with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Author of introduction, etc.,
Literatura ludowa 2, 4-6 with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Publishing director
Nauka o literaturze
Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy
Potrójny z Plauta with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Szachy with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Author of introduction, etc.,
Lata Potopu, 1655-1657 with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Author of introduction, etc.,
Słownik folkloru polskiego with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku Seria 4-ta, 1 with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Author of introduction, etc.,
Julian Krzyżanowski. Historia literatury polskiej
Julian Krzyżanowski. Polska bajka ludowa w układzie systematycznym... 2
Julian Krzyżanowski. Neoromantyzm polski
Julian Krzyżanowski. Polska bajka ludowa w układzie systematycznym... 1
Julian Krzyżanowski. Polska bajka ludowa w układzie systematycznym...
Julian Krzyżanowski. Romans polski wieku XVI
Julian Krzyzanowski. W kre̡gu wielkich realistów
Teatr Urszuli Radziwiłłowej with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Author of introduction, etc.,
Julian Krzyżanowski. W świecie romantycznym
Julian Krzyżanowski. Paralele
Dzieła with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Dawna facecja polska
Dzieła polskie. Opracował Julian Krzyżanowski with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Julian Krzyżanowski. Ma̡drej głowie dość dwie słowie...
Walery Łoziński. Zakle̡ty dwór, powieść w 2-ch cze̡sciach opracował Julian Krzyżanowski. Wydanie 2-ie zmienione with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Dzieła with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Polska krytyka literacka, 1800-1918 1 with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Dzieła, powieści obyczajowe with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Julian Krzyżanowski. W wieku Reja i Stańczyka, szkice z dziejów Odrodzenia w Polsce
Ludowość u Mickiewicza, praca zbiorowa pod redakcja̡ Juliana Krzyżanowskiego i Ryszarda Wojciechowskiego
Ma̡drej głowie dwie słowie
Cykl powieści historycznych obejmuja̡cych Dzieje Polski. Redaguje komitet pod przewodnictwem Juliana Krzyżanowskiego i Wincentego Danka. [Komitet redakcyjny : Ludwik Brożek, Wincenty Danek, Wiktor Hahn, Julian Krzyżanowski, Stefan Swierczewski, Ewa Warzenica.] with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Tragedia o polskim scyrulusie i trzech synach koronnych ojczyzny polskiej żołnierzu, rozkośniku i filozofie których imie̡ Herkules, Parys, Dyjogenes with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Literatura ludowa with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Redaktor
Sto lat literatury angielskiej. [Tekst przejrzał i wste̡pem opatrzył... Julian Krzyżanowski.] with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Literatura ludowa with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Publishing director
Julian Krzyżanowski. Henryk Sienkiewicz, kalendarz życia i twórczości
Żywot człowieka poczciwego. Opracował Julian Krzyżanowski with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Pisma wierszem, wybór. Opracował Julian Krzyżanowski,... with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Dzieła polskie. [Wydanie 2-gie zupełne. Wste̡pem i przypisami opatrzył Julian Krzyżanowski. Okładke̡ projektował Marek Rudnicki.] with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Julian Krzyżanowski. Poeta żywy, rzecz o Janie Kochanowskim
Julian Krzyżanowski. Historia literatury polskiej od średniowiecza do XIX w
Elegie. Przełożył Leopold Staff. [Wybór z "Elegiarum libri IV". Tekst łaciński opracowany na podstawie pierwodruku z r. 1584. Słowem wste̡pnym poprzedził Julian Krzyżanowski. Okładke̡ i inicjały projektował Marek Rudnicki.] with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Author of introduction, etc.,
Dzieła with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Pisma zebrane with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Dzieła with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Redaktor
Zbiór artykułów o Juliuszu Słowackim
Pisma zebrane with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Jermoła, obrazki wiejskie. Wydał i wste̡pem poprzedził Julian Krzyżanowski with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Pisma zebrane with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Wstęp. [Wstęp na łacinę przełożyły Gabriela Pianko i Lidia Winniczuk.]. - [1]
Galli anonymi Chronicon with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Galla anonima Kronika with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Julian Krzyżanowski. [Polska bajka ludowa w układzie systematycznym. 1.] Bajka zwierzęca
Julian Krzyżanowski. Polska bajka ludowa w układzie systematycznym...
Historia o żywocie i znamienitych sprawach Aleksandra Wielkiego (1550) with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Władysław St. Reymont
Julian Krzyżanowski. Władysław St. Reymont, twórca i dzieło
Historja o cezarzu Otonie 1569 with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Poncjan with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Pan Podstoli. Opracował Juljan Krzyżanowski with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Fortunat (około r. 1570)
Biblioteka zapomnianych poetów i prozaików polskich XVI-XVIII w. with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Redaktor

Mixed works (17)

Tradycje literackie polszczyzny
Historia literatury polskiej
Encyklopedia staropolska ilustrowana with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Author of introduction, etc.,
Dzieje folklorystyki polskiej with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Redaktor
Klechdy, starożytne podania i powieści ludowe with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Author of introduction, etc.,
Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy
Szkice folklorystyczne T. 3
Szkice folklorystyczne T. 2
Szkice folklorystyczne T. 1
W świecie bajki ludowej
Historia literatury polskiej
Dzieła wybrane II with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Dzieła wybrane I with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Author of introduction, etc.,
Dzieła wybrane I with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor
Dzieła wybrane with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Redaktor
Słownik folkloru polskiego with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Redaktor
Sto baśni ludowych with Julian Krzyżanowski (1892-1976) as Editor

Documents about Julian Krzyżanowski (1892-1976) (1 resources in data.bnf.fr)

Books (1)

Ignis ardens

See also