Cyprian Kamil Norwid (1821-1883)

Country : Pologne
Language : polonais
Gender : masculin
Birth : 24-09-1821
Death : 23-05-1883
Note :
Poète et dramaturge. - Sculpteur et peintre
Field : Art
Littératures
Variant of the name : Cyprian Norvid (1821-1883)
ISNI : ISNI 0000 0001 2283 1428

Activities of Cyprian Kamil Norwid (1821-1883) (104)

Illustrateur (4)

Vade-mecum
Pisma zebrane
[Recueil. Oeuvre de C. Norwid]
[Recueil. Oeuvre de Cyprian Norvid. Peintre-graveur polonais, 1824-1883]

Auteur adapté (1)

La fondation de Cracovie

Auteur ou responsable intellectuel (1)

2 Pieśni na głos i fortepian

Traducteur (1)

Adieu. [1851, Dernières chansons, 242] Pożegnanie. [Ostatni rapsod Beranżera, 1867. Traduit par Cyprian Kamil Norwid. Avant-propos de Tadeusz St. Swie̡cicki, traduit par Allain Kosko. Kompozycja wyklejki wzorowana na rysunku Adama Półtawskiego kart tytułowych Pism zebranych C. Norwida wydanych w 1911 r. nakładem J. Mortkowicza w opracowaniu Z. Przesmyckiego. Lithographie de Nicolas Charlet, rysunek piórkowy C. K. Norwida.]

Documents about Cyprian Kamil Norwid (1821-1883) (118)

Livres (118)

Norwid
Inwalida intencji
Literackie ślady wiary
Kulturowy wymiar twórczości Norwida
Antyczny Rzym Norwida
Cyprian Norwid
"Album Orbis" Cypriana Norwida jako księga sztukmistrza
Norwid notre contemporain
Poezja i egzystencja
Dramaty 01
Norwid Conrad
Norwid - spotkania kultur
Idee i formy
Norwid wobec historii
Traktat i traktatowość w poematach Cypriana Norwida
Norwid - Dostojewski
Katalog prac plastycznych Tom 1
O Norwidzie
Poeta i myśliciel
"Pójście za Norwidem"
Norwida koncepcja literatury
Wizje człowieka i świata w poezji Mickiewicza, Norwida i Leśmiana
Światłocienie i dysonanse
Dramaty 02
Norwid sztukmistrz nieznany
Norwid o Niepodległej
Trudny Norwid
Hieroglifem zapisane
Grecja i jej historia w twórczości Cypriana Norwida
Architektura słowa
Cyprian Norwid et la pensée de l'empire du Milieu
Cyprian Norwid a myśl i poetyka Kraju Środka
Pamięć Romantyzmu
Odczytywanie romantyków 2
Lecz ty spomnisz, wnuku... recepcja Norwida w latach 1939-1956
Norwid mniej znany, przybliżenia
Literacka hermeneutyka Cypriana Norwida
Obraz pogodnej śmierci
Romantyzm
Poezja i publicystyka
Romantyzm i nowoczesność
Definicje poetyckie Norwida
Romantyczna silva rerum
Sokrates Norwida
Dwa głosy o sztuce
Mallarmé et Norwid
Norwid
Jak czytać Norwida ?
Norwid artysta
Listy 01
Norwid i poeci Powstania Warszawskiego
Wartość - sacrum - Norwid 2
Bibliografia interpretacji poematów Cypriana Norwida
Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida
Perspektywiczność sacrum
Drogami pielgrzyma
Norwid a romantyzm polski
Między obrazem i słowem
Sentencjonalność w poezji i prozie Cypriana Norwida
"Ipse ipsum"
Liryka Cypriana Norwida
Norwidiana ze zbiorów specjalnych Biblioteki Narodowej
Wokół Norwidowej koncepcji słowa
Norwid
Norwid nasz współczesny
O angielskich tłumaczeniach utworów Norwida
Norwid a chrześcijaństwo
Norwid bezdomny
Rozjaśnianie ciemności
Naród ojczyzna społeczeństwo w myśli Cypriana Norwida
Sztukmistrz
Poezja i myśl
Anioły
"Aby mowe̜ chrześcijańska̜ odtworzyć na nowo..."
Stary poeta
Chrześcijaństwo w pismach Cypriana Norwida
Witkacy-Norwid
Słownik rymów Cypriana Norwida
Szkice o Norwidzie
"Czas siły zupełnej"
Cyprian Norwid
Poznańskie studia polonistyczne 4
Nie tylko o Norwidzie
Norwidowskie fraszki?
Nieznany Norwid
Norwid poeta pisma
Byron w twórczości Norwida
Wartość - sacrum - Norwid
Poeta sumienia
Strona romantyków
Epopeja w twórczości Cypriana Norwida
Cyprian Norwid
Oni i Norwid
Cyprian Norwid w setna rocznice̜ śmierci poety
Je̜zyk Cypriana Norwida
Studia nad je̜zykiem Cypriana Norwida
Cyprian Kamil Norwid
Vade-mecum
Cyprian Norwid
Cyprian Norwid
Wyobraźnia poetycka Norwida
Romantisme
Chrześcijańskie wartości poezji Norwida
Cyprian Norwid
Chrześcijańska interpretacja dziejów w pismach Cypriana Norwida
Słynne i nieznane
" Dramat życia prawde̜ wyrabiaja̜cy"
C. K. Norwid w setną rocznicę śmierci
Norwid
Cyprian Kamil Norwid, 1821-1883
Pisma wszystkie 11
Dwie twarze losu
Pisma wszystkie 9
Pisma wszystkie 10
Pisma wszystkie 8
Norwid w Krakowie
Dwa studja
[Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail. Documentation sur Cyprian Kamil Norwid]

See also (8)