Stefan Kieniewicz (1907-1992)

Country : Pologne
Language : polonais
Gender : masculin
Birth : 20-09-1907
Death : 1992
Note :
Historien
ISNI : ISNI 0000 0000 8078 1994

Activities of Stefan Kieniewicz (1907-1992) (59 resources in data.bnf.fr)

Textual works (45)

Rok 1863 with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Editor
Mie̜dzy Kamieńcem a Archangielskiem with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Editor
Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831 with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Editor
Roman Rogiński, powstaniec 1863 r. with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Editor
Powstanie styczniowe
Historyk a świadomość narodowa
Powstanie styczniowe [11] with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Editor
Pamiętnik mojego źycia T. 1 with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Editor
Pamiętnik mojego źycia T. 2 with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Editor
Pamiętnik mojego źycia with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Editor
Polska XIX wieku with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Editor
Powstanie styczniowe [10] with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Editor
Dzieje Warszawy 3 with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Editor
Powstanie styczniowe [9] with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Editor
Histoire de Pologne with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Author of introduction, etc.,
Les insurrections polonaises du XIXe siècle et le problème de l'aide de la France
Powstanie styczniowe [7.] with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Author of introduction, etc.,
The Emancipation of the Polish peasantry
Spiskowcy i partyzanci 1863 roku with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Editor
Powstanie styczniowe [5] with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Editor
Samotnik brukselski, opowieść o Joachimie Lelewelu. [Wydanie II uzupełnione.]
Dramat trzeźwych entuzj̈astów, o ludziach pracy organicznej
Powstanie styczniowe [3.] with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Author of introduction, etc.,
La Tribune des Peuples. Wydanie fototypiczne... Edition phototypique sous la rédaction de Henryk Jablónski. Préfaces de Stefan Kieniewicz et Władysław Floryan. Tous les matériaux ont été rassemblés et les travaux phototypiques dirigés par Władysław Floryan with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Author of introduction, etc.,
Korespondencja agentów dyplomatycznych Rza̡du Narodowego with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Editor
Listy legionistów Adama Mickiewicza z lat 1848-1849 with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Author of introduction, etc.,
Powstanie styczniowe [8,3] with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Editor
Powstanie styczniowe [1.] with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Author of introduction, etc.,
Mie̡dzy ugoda̡ a rewolucja̡, Andrzej Zamoyski w latach 1861-62
Les Polonais et le Risorgimento, 1848-1849. - [1]
Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 roku
Legion Mickiewicza, 1848-1849
Warszawa w powstaniu styczniowym. 2-gie wydanie
Zeznania śledcze o powstaniu styczniowym opracował i przygotował do druku Stefan Kieniewicz with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Editor
Listy Leopolda Kronenberga do Mieczysława Waligórskiego z 1863 roku. Przygotował do druku Stefan Kieniewicz with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Editor
Bibliografia historii Polski 1815-1914 Tom wste̡pny. Opracowała Halina Bachulska przy współudziale Wandy Konarskiej i Ireny Łapinowej. [Przedmowa Stefana Kieniewicza] with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Editor
Sprawa włościańska w powstaniu styczniowym
Ruch chłopski w Galicji w 1846 roku
Pisma...
Rewolucja polska 1846 roku
Rok 1848 w Polsce, wybór źródeł. Wste̡pem i objaśnieniami zaopatrzył Stefan Kieniewicz,...
Katalog wystawy 1848 roku
Adam Sapieha(1828-1903)
Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskiem 1848 roku
Ignacy Działyński 1754-1797. Napisał Stefan Kieniewicz

Mixed works (14)

Trzy powstania narodowe
Warszawa w latach 1914-1939 with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Editor
Warszawa w latach 1944-1949 with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Editor
Joachim Lelewel
Nad Prypecia̜, dawno temu... with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Editor
Manifest 22 stycznia 1863 roku
Piecze̜cie powstańcze with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Author of introduction, etc.,
Zamek siedmiu namiestników
Warszawa w latach 1939-1945 with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Editor
Warszawa w latach 1526-1795 with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Editor
Historia Polski : 1795-1918
Polaków portret własny : praca zbiorowa with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Collaborateur
Dzieje Warszawy with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Editor
Histoire de Pologne with Stefan Kieniewicz (1907-1992) as Publishing director

See also