Yu tang Lin (1895-1976)

Language : chinois, anglais
Gender : masculin
Birth : 10-10-1895
Death : 1976
Note :
Écrivain et essayiste. - Docteur en linguistique de l'Université de Leipzig, Allemagne. - Professeur à l'Université de Pékin (1923-1926). - Fondateur et collaborateur de nombreuses revues. - Installé à New-York (dans les années 30)
Variants of the name : 语堂 林 (1895-1976)
Yutang Lin (1895-1976)
Yü-t′ang Lin (1895-1976)
Lin Yu-tang (1895-1976)
Lin Yu T′ang (1895-1976)
Lin Yut′ang (1895-1976)
Lin Yu Tang (1895-1976)
Lin Yutang (1895-1976)
Godō Rin (1895-1976) (japonais)
Ü-dang Im (1895-1976)
Hele Lin (1895-1976)
Ho-le Lin (1895-1976)

Activities of Yu tang Lin (1895-1976) (80 resources in data.bnf.fr)

Textual works (78)

La Chine et les Chinois
L'importance de vivre
Un moment à Pékin
Le triomphe de la vie
La sagesse de Confucius
Enfances chinoises
L'importance de vivre
La sagesse de Confucius
Le triomphe de la vie
Enfances chinoises
Un moment à Pékin
Le triomphe de la vie
Enfances chinoises
Un moment à Pékin
L'importance de vivre
Lin yu tang wen ji
La Chine et les Chinois
Jinghua yanyun
Lin yu tang Wen ji
Wu guo wu min
Sheng huo de yi shu
Zhu men
Feng sheng he li
Wu suo bu tan he ji
Cheng gong zhi lu with Yu tang Lin (1895-1976) as Traducteur
Nü zi yu zhi shi, yi pu sheng ping zhuan, mai hua nü, xin de wen ping with Yu tang Lin (1895-1976) as Traducteur
L'Impératrice de Chine
Jing hua yan yun
Lai bo ying
Shi yi ji
Su dong po zhuan
Wu ze tian zhuan
Feng sheng he li
Zhu men
Ping xin lun gao e
Zhong guo chuan qi
Feng song ji
Tang ren jie
Wu guo yu wu min
Ti xiao jie fei
Sheng huo de yi shu
Shi yi ji
Jian fu ji, da huang ji
Yu yan xue lun cong
Kong zi de zhi hui
Xing su ji, pi jing ji
Hui huang de Bei jing
Lin yu tang ming zhu quan ji
Lin yu tang zi zhuan, cong yi jiao tu dao ji du tu, ba shi zi xu
Qi dao
Hong mu dan
Lao zi de zhi hui
Yi xi hua
Zen yang bao chi hun hou zhi ai with Yu tang Lin (1895-1976) as Éditeur scientifique
Yi qu shi dan
Tan ren xing
Chao fo mu en ji
Fo tan chen she jian shuo
L'Impératrice de Chine
Quan nian fo
En hai yao bo ji
Jing ye chao mu ke song du ben
Mi cheng chu jie
Jian jie wu hui nian fo fa men
San shen po wa fa
Catalog of Chinese underground literatures Vol. I with Yu tang Lin (1895-1976) as Éditeur scientifique
Chinese-English dictionary of modern usage
Chinese opera and painted face with Yu tang Lin (1895-1976) as Préfacier
Toward a common heritage of all mankind
La Tragédie dans les jardins
Famous Chinese short stories
The Birth of a new China
L'Humour chinois ou Recueil déessais, satires et esquisses 1
L'Humour chinois
Contemporary Chinese periodical literature
Feminist thought in ancient China
The Aesthetics of Chinese calligraphy
A Survey of the phonetics of ancient Chinese

Mixed works (2)

Hui huang de bei jing
La Chine et les Chinois

Documents about Yu tang Lin (1895-1976) (4 resources in data.bnf.fr)

Livres (4)

Liberal cosmopolitan
Lin yu tang da zhuan
Lin yu tang zhuan
Drei Studien über Lin Yutang

See also