Yu tang Lin (1895-1976)

Language : chinois, anglais
Gender : masculin
Birth : 10-10-1895
Death : 1976
Note :
Écrivain et essayiste. - Docteur en linguistique de l'Université de Leipzig, Allemagne. - Professeur à l'Université de Pékin (1923-1926). - Fondateur et collaborateur de nombreuses revues. - Installé à New-York (dans les années 30)
Variants of the name : 语堂 林 (1895-1976)
Yutang Lin (1895-1976)
Yü-t′ang Lin (1895-1976)
Lin Yu-tang (1895-1976)
Lin Yu T′ang (1895-1976)
Lin Yut′ang (1895-1976)
Lin Yu Tang (1895-1976)
Lin Yutang (1895-1976)
Godō Rin (1895-1976) (japonais)
Ü-dang Im (1895-1976)
Hele Lin (1895-1976)
Ho-le Lin (1895-1976)

Activities of Yu tang Lin (1895-1976) (79)

Auteur du texte (74)

L'importance de vivre
Enfances chinoises
Le triomphe de la vie
La sagesse de Confucius
Un moment à Pékin
L'importance de vivre
La sagesse de Confucius
Le triomphe de la vie
Un moment à Pékin
Le triomphe de la vie
Enfances chinoises
Enfances chinoises
Un moment à Pékin
L'importance de vivre
Hui huang de bei jing
Lin yu tang wen ji
La Chine et les Chinois
La Chine et les Chinois
Lin yu tang Wen ji
Jinghua yanyun
Feng sheng he li
Sheng huo de yi shu
Zhu men
Wu guo wu min
Wu suo bu tan he ji
Feng sheng he li
Feng song ji
Hong mu dan
Hui huang de Bei jing
Jian fu ji, da huang ji
Jing hua yan yun
Kong zi de zhi hui
Lai bo ying
Lao zi de zhi hui
Lin yu tang ming zhu quan ji
Zhu men
Lin yu tang zi zhuan, cong yi jiao tu dao ji du tu, ba shi zi xu
Ping xin lun gao e
Qi dao
L'Impératrice de Chine
Sheng huo de yi shu
Shi yi ji
Shi yi ji
Su dong po zhuan
Tang ren jie
Ti xiao jie fei
Wu guo yu wu min
Wu ze tian zhuan
Xing su ji, pi jing ji
Yu yan xue lun cong
Zhong guo chuan qi
Chao fo mu en ji
Fo tan chen she jian shuo
Yi xi hua
Tan ren xing
Yi qu shi dan
Quan nian fo
L'Impératrice de Chine
Mi cheng chu jie
Jing ye chao mu ke song du ben
En hai yao bo ji
Jian jie wu hui nian fo fa men
San shen po wa fa
Chinese-English dictionary of modern usage
Toward a common heritage of all mankind
La Tragédie dans les jardins
Famous Chinese short stories
The Birth of a new China
Contemporary Chinese periodical literature
L'Humour chinois ou Recueil déessais, satires et esquisses 1
L'Humour chinois
The Aesthetics of Chinese calligraphy
Feminist thought in ancient China
A Survey of the phonetics of ancient Chinese

Éditeur scientifique (2)

Zen yang bao chi hun hou zhi ai
Catalog of Chinese underground literatures Vol. I

Traducteur (2)

Cheng gong zhi lu
Nü zi yu zhi shi, yi pu sheng ping zhuan, mai hua nü, xin de wen ping

Préfacier (1)

Chinese opera and painted face

Documents about Yu tang Lin (1895-1976) (4)

Livres (4)

Liberal cosmopolitan
Lin yu tang da zhuan
Lin yu tang zhuan
Drei Studien über Lin Yutang

See also (5)