Stefania Skwarczyńska (1902-1988)

Country : Pologne
Language : polonais
Gender : feminin
Birth : Kamionka Strumiłowa (Ukraine), 17-11-1902
Death : Łódź (Pologne), 28-04-1988
Note :
Théoricienne et historienne de la littérature polonaise et du théâtre
Variant of the name : Stefania Strzelbicka (1902-1988)
ISNI : ISNI 0000 0000 8387 2242

Activities of Stefania Skwarczyńska (1902-1988) (23)

Auteur du texte (17)

W orbicie literatury, teatru, kultury naukowej / Stefania Skwarczyńska.
Pomie̡dzy historia̡ a teoria̡ literatury
Wokół teatru i literatury
W kre̜gu wielkich romantyków polskich
Stefania Skwarczyńska W kre̡gu wilkich romantyków polskich
Teoria badań literackich za granica T. I
Teoria badań literackich za granica
Stefania Skwarczyńska. Wstep do nauki o literaturze T. 3. Cz. 5
Teoria badań literackich za granica T. I
Mickiewicza "Historia przyszłości" i jej realizacje literackie wraz z podobizna̡ autografu
Mickiewicz et la révolution de Francfort en 1833
Stefania Skwarczyńska. Leona Schillera trzy opracowania teatralne "Nieboskiej Komedii" w dziejach jej inscenizacji w Polsce
Stefania Skwarczyńska. Mickiewiczowskie "powinowactwa z wyboru"
Stefania Skwarczyńska. Wste̡p do nauki o literaturze...
Stefania Skwarczyńska. Wstep do nauki o literaturze
Stefania Skwarczyńska. Studia i szkice literackie
Systematyka głównych kierunków w badaniach literackich

Éditeur scientifique (4)

Teoria badań literackich za granica̜ T. 2. - Cz. 4
Teoria badań literackich za granicą : antologia T. 2
Teoria badań literackich za granica̜
Teoria badań literackich za granicą : antologia

Postfacier (1)

Do Pani na Korczewie, wiersze, listy, małe utwory proza̡. Wydał z autografu, opracował i wste̡pem poprzedził Juliusz W. Gomulicki, posłowiem opatrzyła Stefania Skwarczyńska

Rédacteur (1)

Poetyka i stylistyka słowiańska

Documents about Stefania Skwarczyńska (1902-1988) (1)

Livres (1)

Dokumentacja twórczości naukowej Stefanii Skwarczyńskiej

See also (5)