Josef Petráň

Country : République tchèque
Language : tchèque
Gender : masculin
Note :
Ecrit aussi en allemand
Historien. - Spécialiste de l'histoire économique, sociale et culturelle tchèque des 16e-18e siècles, d'iconographie historique et de l'Université Charles. - Auteur de manuels universitaires. - Professeur d'histoire tchèque ancienne, Faculté des lettres, Université Charles, Prague (en 2007). - Directeur de l'Institut d'histoire des archives, Université Charles, Prague (en 2007). - Epoux de l'ethnographe Lydia Petráňová (1941-....)
Field : Histoire de l'Europe
ISNI : ISNI 0000 0001 1036 0526

Activities of Josef Petráň (22)

Auteur du texte (12)

Dvacáté století v Ouběnicích
Kalendář aneb Čtení o velkém korunovačním plese v pražském Nosticově divadle 12. září 1791 v časech Francouzské revoluce
Nástin dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Das 17. [Siebzehnte] Jahrhundert, Krise der Feudalgesellschaft ?
17. století-krize feudalní společnosti?
Nevolnické povstání 1775
Staroměstská exekuce
Český znak
Homo faber
Josef Petráň. Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války
Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. a počátkem 17. století
Karolinum a historické koleje University Karlovy v Praze

Éditeur scientifique (7)

A history of Charles university
Deník rudolfinského dvořana
Studia historica XI
Studia historica V
Urbarze dóbr zamkowych Górnego Śla̡ska z lat 1571-1640
Příspěvky k dějinám třídních bojů v Čechách 2
M. Aleš mladeži. [Výbor Alšových kreseb s textovým doprovodem z děl českých klasiků uspořádali Jaroslava Václavková a Emanuel Svoboda. Text k vydání připravili Františka Havlová a Rudolf Skřeček. Doslov napsal Emanuel Svoboda, poznámkami opatřil Josef Petráň.]

Directeur de publication (2)

Dějiny Československa I
Počátky českého národního obrození

Collaborateur (1)

Prameny k nevolnickému povstání v Čechách a na Moravě v roce 1775

Documents about Josef Petráň (2)

Livres (2)

Vlast a rodný kraj v díle historika
Pocta Josefu Petráňovi

See also (5)