Littérature hongroise -- 19e siècle

Topic : Littérature hongroise -- 19e siècle
Source file : RAMEAU
Field : Littératures
Variant subject headings : Littérature hongroise du 19e siècle

related to this theme (1)

Broader concept (1)

Documents on this topic (60)

Livres (60)

Sciamani, letterati e artisti
Szebb idők
Tudás és elbeszélés
Magyar zsidóság irodalmi tevékenysége a XIX században
Arany-alapra arannyal
Jókai és Balatonfüred
"A kényes úrfi s a rongyos baka"
Romantika
Móra Ferenc élete és munkássága
Lisznyai Kálmán
A romantikus korszakküszöb
Berzsenyi Dániel
A maradék öröme
Elkülönülő és közösségi irodalmi progamok a 19. század első felében
A pénz legendája és más kisregények
Értékek kontextusa és kontextusok értéke 19. századi irodalmunkban
Regegyöngyök
In honorem Czine Mihály
Az orientalizmus a magyar romantiká́ban
A nővérek
Irodalmi kávéházak Pesten és Budán
Les cafés littéraires de Budapest
A romantika értékrendszere
Petőfi Sándor összes költeményei
A Magyar irodalomtörténet bibliográfiája 04
A cinikus Mikszáth
"Úgy állj meg itt, pusztán"
A lepke logikája
Jó́kai útja Révkomáromtól Pestig
Egy évszázad vonzásában
Prózatörténeti tanulmányok
Keresztutak és labirintusok
Tanulmányok a 19. századi magyar irodalomról
Egység vagy különbözőség?
Klasszika és romantika között
Fuori dal ghetto
Petőfi adattár I. - II
Aranytól Aranyról
Auf deutschen Spuren zum ungarischen Parnass
Nép és irodalom
Magyar szépirodalom svéd fordításban 1845-1978 : bibliográfia
A Délszláv népköltészet recepciója a magyar irodalomban Kazinczytól Jókaiig
Gárdonyi Géza alkotásai és vallomásai tükrében
Igy élt Vörösmarty Mihály
Munkások újsága (1848)
Hungarian prose and verse
Krúdy Gyula
Gárdonyi Géza
Így élt Petőfi...
Pest-Buda a 18. század költészetében
Munkásélet és munkásmozgalom a magyar irodalomban
Vajda János levelei Milkó Izidorhoz
Így élt Petőfi
A parisi Kommün az egykorú magyar irodalomban
Kölcsey Ferenc
Bacsányi János
Maurice Jókai
Petőfi életrajza
Kisfaludy Károly és munkái
Kisfaludi Kisfaludy Károly minden munkái

Authors linked with this theme (95)

Auteur ou responsable intellectuel (autre) (1)

Conseiller scientifique (1)

Illustrateur (1)

Préfacier (1)

See also (1)