Biélorusse (langue)

Topic : Biélorusse (langue)
Source file : RAMEAU
Field : Langues
Variant subject headings : Biélorussien (langue)
Blanc-russe (langue)
Blanc-russien (langue)
Lingua bielorussa (italien)
Russe blanc (langue)

related to this theme (12 resources in data.bnf.fr)

Documents on this topic (54 resources in data.bnf.fr)

Livres (54)

Ètymalagìčny sloǔnìk belaryskaj movy Tom 14
Gìstaryčny sloǔnik belaryskaj movy Vypusk 37
Gìstaryčny sloǔnik belaryskaj movy Vypusk 36
Gìstaryčny sloǔnik belaryskaj movy Vypusk 35
Gìstaryčny sloǔnik belaryskaj movy Vypusk 34
Gìstaryčny sloǔnik belaryskaj movy Vypusk 33
Gìstaryčny sloǔnik belaryskaj movy Vypusk 32
Phraseme mit temporaler Bedeutung im Weißrussischen und Deutschen
Gìstaryčny sloǔnik belaryskaj movy Vypusk 31
Ètymalagìčny sloǔnìk belaryskaj movy Tom 13
Gìstaryčny sloǔnik belaryskaj movy Vypusk 30
Gìstaryčny sloǔnik belaryskaj movy Vypusk 29
Sloǔnik frazealagìzmaǔ belaruskaj movy
Język polski na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym
Thesaurus alboruthenico-latino-europaeus
Gìstaryčny sloǔnik belaryskaj movy Vypusk 28
Ètymalagìčny sloǔnìk belaryskaj movy Tom 12
Język polski na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym
Gìstaryčny slounik belaryskaj movy Vypusk 27
Gìstaryčny slounik belaryskaj movy Vypusk 26
Ètymalagìčny sloǔnìk belaryskaj movy Tom 11
Ètymalagìčny sloǔnìk belaryskaj movy Tom 10
Gìstaryčny slounik belaryskaj movy Vypusk 25
Gìstaryčny slounik belaryskaj movy Vypusk 24
Ètymalagìčny sloǔnìk belaryskaj movy Tom 9
Gìstaryčny slounik belaryskaj movy Vypusk 23
Belarussische Grammatik in Tabellen und Übungen
Gìstaryčny slounik belaryskaj movy Vypusk 21
Gìstaryčny slounik belaryskaj movy Vypusk 20
Słownik frazeologiczny białorusko-polski
Gìstaryčny slounik belaryskaj movy Vypusk 19
Gìstaryčny slounik belaryskaj movy Vypusk 18
Gìstaryčny slounik belaryskaj movy Vypusk 17
Die polnische, ukrainische und weißrussische Interferenzschicht im russischen Satzbau des 16. und 17. Jahrhunderts
Leksičny atlas belaruskìh narodnyh gavorak u pâcì tamah Tom 5
Leksičny atlas belaruskìh narodnyh gavorak u pâcì tamah Tom 4
Gìstaryčny slounik belaryskaj movy Vypusk 16
Parlons biélorussien
Tlumačalʹny sloǔnìk belaruskaj lìtaraturnaj movy
Leksičny atlas belaruskìh narodnyh gavorak u pâcì tamah Tom 3
Gìstaryčny slounìk belaruskaj movy Vypusk 15
Gìstaryčny slounìk belaruskaj movy Vypusk 14
Białorutenika
Leksičny atlas belaruskìh narodnyh gavorak u pâcì tamah Tom 2
Belaruskaâ mova
Gìstaryčny slounìk belaruskaj movy Vypusk 13
Leksičny atlas belaruskìh narodnyh gavorak u pâcì tamah
Gramatyka historyczna je̜zyka białoruskiego
Gramatyka je̜zyka białoruskiego 2
Fonetyka i fonologia je̜zyka białoruskiego z elementami fonetyki i fonologii ogólnej
Sloǔnìk belaruskaj movy
Kitab Tatarów litewsko-polskich
Zaimki nieokreślone we współczesnym białoruskim jȩzyku literackim
Belorussko-russkij slovarʹ

Authors linked with this theme (17 resources in data.bnf.fr)

See also